Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Постанова від 23.12.2015 №1096

Кабінет Міністрів України Постанова від 23.12.2015 №1096
Остання редакція від 23.12.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 23.12.2015

Номер 1096

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2015 р. № 1096
Київ
Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статі 27 Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127), такі зміни:
в абзаці другому підпункту 6 пункту 3 слово "дітей" замінити словами "дитину (дітей)";
у пункті 9:
абзаци другий - п'ятий виключити;
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 73
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2015 р. № 1096
Київ
Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статі 27 Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127), такі зміни:
в абзаці другому підпункту 6 пункту 3 слово "дітей" замінити словами "дитину (дітей)";
у пункті 9:
абзаци другий - п'ятий виключити;
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.