Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Закон від 24.11.2015 №816-VIII

Верховна Рада України Закон від 24.11.2015 №816-VIII
Остання редакція від 24.11.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.11.2015

Номер 816-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.7)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2002 р., № 32, ст. 222) такі зміни:
частину першу викласти в такій редакції:
"Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 листопада 2015 року
№ 816-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2002 р., № 32, ст. 222) такі зміни:
частину першу викласти в такій редакції:
"Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!