• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності субєктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання

Міністерство доходів і зборів України | Наказ, Довідник, Опис, Структура, Стандарт від 29.11.2013 № 729
Реквізити
 • Видавник: Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Довідник, Опис, Структура, Стандарт
 • Дата: 29.11.2013
 • Номер: 729
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство доходів і зборів України
 • Тип: Наказ, Довідник, Опис, Структура, Стандарт
 • Дата: 29.11.2013
 • Номер: 729
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2013 № 729
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2014 р.
за № 243/25020
Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання
З метою виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 587-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності", від 17 жовтня 2013 року № 809-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" та уніфікації форматів документів в електронному вигляді для подальшого розвитку технології подання суб'єктами господарювання звітності в електронному вигляді,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Формат (стандарт) електронного документа звітності суб'єктів господарювання;
2) Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання.
2. Установити, що контроль за електронними документами у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються і поширюються для кожного конкретного документа звітності Міністерством доходів і зборів України.
3. Установити, що розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного документа окремо.
4. Кодування імен електронних форм звітних документів та періодичності їх подання здійснюється за допомогою довідників звітних документів та звітних періодів відповідно. Кодування областей та територіальних органів, до яких подається звітність, здійснюється відповідно до довідника територіальних органів Міністерства доходів і зборів України.
5. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) забезпечити:
1) розміщення на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання;
2) доступ розробникам програмного забезпечення до структури XML-документа, відповідних схем контролю XML-документів, електронних форм документів звітності у форматі PDF та довідників звітних документів, звітних періодів документів і територіальних органів Міністерства доходів і зборів України у форматі XML після набрання чинності цим наказом.
6. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.), Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
МіністрО.В. Клименко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва



І.Г. Каптілова



М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
29.11.2013 № 729
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2014 р.
за № 243/25020
ФОРМАТ (СТАНДАРТ)
електронного документа звітності суб’єктів господарювання
1. Цей Формат (стандарт) призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб'єктами господарювання.
2. З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.
3. Пакет звітних документів - певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом господарювання в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності.
4. Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
позиції з 1 по 4 включно містять код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал або копія документа (4 символи), що складається з коду області, на території якої розташовується територіальний орган отримувача (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується територіальний орган отримувача (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 5 по 14 включно містять податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
позиції 21, 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
позиції 24, 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24, 25 міститимуть значення 00;
позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26 - 32 міститимуть значення 0000001;
позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5 - рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
позиції 34, 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
позиції з 40 по 43 містять код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40 - 43 будуть відповідати позиціям 1 - 4;
файл має розширення xml.
Наприклад: 23010000223816J0100112100000000151220102301.xml
Схему формування назви файла зображено на рис. 1.
5. З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/XML/Schema).
Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:
позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;
позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;
позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів;
файл має розширення xsd.
Наприклад: J0100112.xsd
Схему формування назви файла зображено на рис. 2.
6. Усі XML-схеми поширюються Міністерством доходів і зборів України. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
Структуру електронного документа податкової звітності наведено в додатку 1 до цього Формату (стандарту).
7. Кожний документ починається з директиви XML<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".
Усі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні цього елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML-схему).
Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100112.xsd">
Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.
Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність цього документа суб'єкту господарювання, звітний період тощо. Детальний опис усіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Назва елементаЗмістКоментар
<TIN>Код суб'єкта господарюванняЗначенням елемента є податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника (серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
<C_DOC>Код документаВідповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_SUB>Підтип документаВідповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_VER>Номер версії документаВідповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_TYPE>Номер нового звітного (уточнюючого) документаДля першого поданого (звітного) документа в періоді значення елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього самого типу для зазначеного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю
<C_DOC_CNT>Номер однотипного документа в періодіЯкщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення цього елемента містить порядковий номер для кожного документа в цьому періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація в однотипних документах в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються
<C_REG>Код областіЗначенням цього елемента є код області, на території якої розташований територіальний орган отримувача, до якого подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG
<C_RAJ>Код адміністративного районуЗначенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташований територіальний орган отримувача, до якого подається документ (оригінал або копія). Код району заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ
<PERIOD_MONTH>Звітний місяцьЗвітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - порядковий номер місяця, для І, ІІ, ІІІ, ІV кварталів - 3, 6, 9, 12 місяці відповідно, для І та ІІ півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)
<PERIOD_TYPE>Тип звітного періоду1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5 - рік
<PERIOD_YEAR>Звітний рікФормат рррр
<C_STI_ORIG>Код територіального органу отримувача, до якого подається оригінал документаКод територіального органу отримувача обирається з довідника територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, є числовим значенням, яке відповідає формулі значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ
<C_DOC_STAN>Стан документаПриймає фіксовані значення: 1 - звітний документ, 2 - новий звітний документ, 3 - уточнюючий документ
<LINKED_DOCS>Перелік пов’язаних документів. Цей елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий документ. Елемент DOC має такі дочірні елементи, що збігаються з відповідними значеннями в елементі DECLARHEAD пов’язаного документаМістить відповідний перелік документів: для основного документа - посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка - посилання на основний документ; для квитанції - на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути: NUM - номер пов’язаного документа в переліку; TYPE - тип зв’язку. Атрибут приймає фіксовані значення: 1 - посилання на додаток, 2 - посилання на основний документ, 3 - посилання на документ, що квитувався
<C_DOC>Код документаПов’язаний документ
<C_DOC_SUB>Підтип документа
<C_DOC_VER>Номер версії документа
<C_DOC_TYPE>Номер нового звітного (уточнюючого) документа
<C_DOC_CNT>Номер однотипного документа в періоді
<C_DOC_STAN>Стан документа
<FILENAME>Ім’я файла, що містить пов’язаний документ
<D_FILL>Дата заповнення документа суб'єктом господарюванняФормат ддммрррр
<SOFTWARE>Сигнатура програмного забезпеченняТекстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ
Жодний з описаних вище елементів (крім елементів LINKED_DOCS та SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.
8. Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника>. Значення показника </Код показника>. Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Усі шаблони вільно розповсюджуються Міністерством доходів і зборів України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.
9. Звітні форми умовно поділяються на 2 групи:
таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;
таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.
У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, в іншому - всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM. <Код показника ROWNUM="Номер рядка">. Значення показника </Код показника>.
Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначається як ROWNUM="10":
<RXXXXG02 ROWNUM="10" >2222222222</RXXXXG02>.
Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка записується:
<RXXXXG03A ROWNUM="12" >1000.32</RXXXXG03A>
Таблиця 2
№ з/пІдентифікаційний номерСума нарахованого доходу (грн, коп.)
123
RXXXXG02RXXXXG03A
ХХR01G03A
10. Основні вимоги до заповнення значень показників:
1) значення показників числового типу заповнюються залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як
<Код показника>0</Код показника> (або <Код показника>0.00</Код показника> залежно від схеми даних)
Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>;
2) значення показників символьного типу не можуть містити символи:
> - більше;
< - менше;
" - подвійні лапки;
’ - апостроф;
& - амперсанд.
Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
>&gt;
<&lt;
"&quot;
&apos;
& &amp;
3) значення показників типу "дата" зберігаються у форматі ддммрррр, де дд - день, мм - місяць, а рррр - рік. Наприклад: 15 грудня 2010 року записується у вигляді 15122010;
4) елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil="true"/> або <Код показника xsi:nil="true"></Код показника>, причому атрибут xsi:nil="true" є обов'язковим.
Наприклад: <R011G3 xsi:nil="true"/> або <R011G3 xsi:nil="true"></R011G3>.
Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим;
5) при передачі електронного документа між різними рівнями органів отримувача XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються цим форматом (стандартом).
11. Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку 2 до цього Формату (стандарту).
Директор
Департаменту розвитку ІТ,
електронних сервісів
та обліку платників

О.В. Теньков
Додаток 1
до Формату (стандарту)
електронного документа звітності
суб’єктів господарювання
(пункт 6)
СТРУКТУРА
електронного документа звітності
Додаток 2
до Формату (стандарту)
електронного документа звітності
суб’єктів господарювання
(пункт 11)
ПРИКЛАД
сформованого електронного документа звітності
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
29.11.2013 № 729
ОПИС
довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання
1. Разом з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання поширюються такі довідники:
1) довідник територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (додаток 1);
2) довідник звітних документів (додаток 2);
3) довідник звітних періодів (додаток 3);
4) довідник версій звітних документів (додаток 4).
2. Для цих довідників застосовуються такі правила:
1) кожний довідник фізично є файлом. Один файл містить лише один довідник;
2) довідники поширюються у вигляді XML-структури у відкритому вигляді;
3) інформація подається у кодовій сторінці "windows-1251";
4) кореневим елементом є елемент з іменем ROWSET;
5) кожний логічний рядок довідника міститься у відповідному елементі ROW;
6) усі елементи довідників іменуються у верхньому регістрі;
7) для значень елементів діють ті самі правила, що й для Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання у цілому, тобто в символьних значеннях використовуються макропідстановки, а значення типу "дата" подаються у форматі ддммрррр.
Директор
Департаменту розвитку ІТ,
електронних сервісів
та обліку платників

О.В. Теньков
Додаток 1
до Опису довідників,
що публікуються з Форматом
(стандартом) електронного документа
звітності суб’єктів господарювання
(підпункт 1 пункту 1)
ДОВІДНИК
територіальних органів Міністерства доходів і зборів України
Додаток 2
до Опису довідників,
що публікуються з Форматом
(стандартом) електронного документа
звітності суб’єктів господарювання
(підпункт 2 пункту 1)
ДОВІДНИК
звітних документів
Додаток 3
до Опису довідників,
що публікуються з Форматом
(стандартом) електронного документа
звітності суб’єктів господарювання
(підпункт 3 пункту 1)
ДОВІДНИК
звітних періодів
Додаток 4
до Опису довідників,
що публікуються з Форматом
(стандартом) електронного документа
звітності суб’єктів господарювання
(підпункт 4 пункту 1)
ДОВІДНИК
версій звітних документів