• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99 та від 24 березня 2000 року № 61

Міністерство фінансів України  | Наказ від 30.09.2014 № 987
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.09.2014
 • Номер: 987
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.09.2014
 • Номер: 987
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2014 № 987
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1300/26077
Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99 та від 24 березня 2000 року № 61
1. Доповнити пункт 2.5 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами), новим абзацом такого змісту:
"Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.".
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 16 травня 1996 року № 99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 (із змінами);
від 24 березня 2000 року № 61 "Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2000 року за № 222/4443 (із змінами).
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.
МіністрО. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Голова Державної служби
статистики України
Міністр внутрішніх справ УкраїниМ.Ю. Бродський

О.Г. Осауленко
А.Б. Аваков