Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Постанова від 16.01.2013 №67

Кабінет Міністрів України Постанова від 16.01.2013 №67
Остання редакція від 27.03.2019 втрата чинності (постанова від 06.02.2019 N 223 /223-2019-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 16.01.2013

Номер 67

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2013 р. № 67
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 223 від 06.02.2019 )
Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1131), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 67
ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
1. Пункт 2 після слів "державного нагляду (контролю)" доповнити словами "посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці,".
2. У пункті 4:
1) в абзаці третьому слова ", гірничо-геологічних" виключити;
2) в абзаці п’ятому слова "нафти і газу" замінити словами "нафти, газу і газового конденсату";
3) в абзаці восьмому слово "транспортування," виключити, а після слів "виробництву газів" доповнити словами ", а також транспортування зазначених речовин по території виробництва";
4) абзаци дев’ятий і одинадцятий викласти у такій редакції:
"лісосічних і з трелювання лісу;";
"з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за винятком трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, технологічного устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин);";
5) абзаци дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий та двадцятий виключити.
3. У пункті 5:
1) абзац четвертий після слова "геологорозвідувальних" доповнити словами "та маркшейдерських";
2) в абзаці восьмому слово ", експлуатації" виключити;
3) абзаци тринадцятий, вісімнадцятий і дев’ятнадцятий викласти у такій редакції:
"з будівництва, реконструкції, реставрації, монтажу та демонтажу будинків, споруд, а також відбудови та зміцнення їх частин, що перебувають в аварійному стані;";
"із забезпечення навчального процесу у сфері охорони здоров’я (з використанням спеціального обладнання та шкідливих речовин), а також на об’єктах соціально-культурної сфери з масовим перебуванням людей (будівлі дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв і криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти, на яких постійно або тимчасово перебувають 50 та більше осіб);
з гранулювання доменного шлаку;";
4) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"з обслуговування станів гарячої та холодної прокатки, трубоформувальних станів і пічного зварювання труб;
з поводження з небезпечними відходами;
з експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;
із зберігання та переробки зерна.".
4. У пункті 7:
1) в абзаці третьому слова "не рідше ніж один раз на три роки" замінити словами "не частіше ніж один раз на два роки";
2) в абзаці четвертому слова "не рідше" замінити словами "не частіше";
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі коли під час останніх двох планових перевірок суб’єкта господарювання не виявлено порушень, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання зменшується у два рази (за винятком суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику).
У разі коли впродовж останніх двох років у суб’єкта господарювання через порушення вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці або безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення чи проведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, стався нещасний випадок із смертельними наслідками, нещасний випадок з тяжкими наслідками, груповий нещасний випадок з двома і більше працівниками незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання збільшується у два рази.".
5. У пункті 8:
1) абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"з високим ступенем ризику щодо робіт:
- зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на три місяці;
- зазначених в абзацах шостому - одинадцятому, тринадцятому - шістнадцятому та вісімнадцятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на шість місяців;".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
2) в абзаці шостому слова "як правило," виключити.
6. Доповнити критерії пунктом 9 такого змісту:
"9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше груп ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високої групи ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2013 р. № 67
Київ
Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1131), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 67
ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
1. Пункт 2 після слів "державного нагляду (контролю)" доповнити словами "посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці,".
2. У пункті 4:
1) в абзаці третьому слова ", гірничо-геологічних" виключити;
2) в абзаці п’ятому слова "нафти і газу" замінити словами "нафти, газу і газового конденсату";
3) в абзаці восьмому слово "транспортування," виключити, а після слів "виробництву газів" доповнити словами ", а також транспортування зазначених речовин по території виробництва";
4) абзаци дев’ятий і одинадцятий викласти у такій редакції:
"лісосічних і з трелювання лісу;";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!