Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних та індивідуальних ліцензій. Постанова від 03.12.2012 №500

Національний банк України Постанова від 03.12.2012 №500
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 03.12.2012

Номер 500

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.12.2012 N 500
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за N 2156/22468
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних та індивідуальних ліцензій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 234 від 14.04.2015 N 13 від 03.01.2019 N 31 від 05.02.2019 )
Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У главі 3:
абзац третій пункту 3.1 виключити;
у пункті 3.2:
в абзаці першому слова "та з урахуванням отриманих від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків щодо надання генеральної ліцензії" виключити;
абзаци другий і третій виключити;
абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 виключити.
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим;
у пункті 3.7:
підпункт "в" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "г", "ґ" та абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно підпунктами "в", "г" та абзацами шостим, сьомим;
в абзаці шостому літери "в"-"ґ" замінити літерами "в", "г".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 234 від 14.04.2015 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
5. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова С.Г.Арбузов
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.12.2012 N 500
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за N 2156/22468
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних та індивідуальних ліцензій
Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У главі 3:
абзац третій пункту 3.1 виключити;
у пункті 3.2:
в абзаці першому слова "та з урахуванням отриманих від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків щодо надання генеральної ліцензії" виключити;
абзаци другий і третій виключити;
абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 виключити.
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим;
у пункті 3.7:
підпункт "в" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "г", "ґ" та абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно підпунктами "в", "г" та абзацами шостим, сьомим;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!