• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма типового документа від 15.12.2011 № 1637 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа
 • Дата: 15.12.2011
 • Номер: 1637
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа
 • Дата: 15.12.2011
 • Номер: 1637
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2011 N 1637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1534/20272
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 579 від 19.06.2015 )
Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення
Відповідно до підпунктів 296.1.1 та 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість);
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість ;
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01.01.2012.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Ф.ЯрошенкоА.П.Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.12.2011 N 1637
КНИГА
обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість)
----------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Дохід від провадження діяльності* | Дохід, що |
| |----------------------------------------------------------------|оподатковується |
| | вартість проданих товарів, | вартість | сума |всього,|за ставкою 15%**|
| | виконаних робіт, наданих |безоплатно|заборгованості,|грн. |----------------|
| | послуг |отриманих | за якою минув |(гр.4 +| вид | сума, |
| |-----------------------------| товарів |строк позовної |гр.5 + | доходу | грн. |
| |сума,| сума |скоригована| (робіт, |давності, грн. |гр.6) | | |
| |грн. |повернутих | сума | послуг), | | | | |
| | | коштів за | доходу, | грн. | | | | |
| | | товар | грн. | | | | | |
| | | (роботи, | (гр.2 - | | | | | |
| | | послуги) | гр.3) | | | | | |
| | | та/або | | | | | | |
| | |передплати,| | | | | | |
| | | грн. | | | | | | |
|----+-----+-----------+-----------+----------+---------------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).
** Відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
облікуМ.О.Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.12.2011 N 1637
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1534/20272
ПОРЯДОК
ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість
1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) фізичні особи - підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі - платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.
2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.
3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.
4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).
6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:
6.1. У графі 1 зазначається дата запису.
6.2. У графах 2-7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу:
6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.
6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.
6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.
6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.
6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.
7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
облікуМ.О.Чмерук