Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян. Форма типового документа від 16.12.2009 №396

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Наказ, Форма типового документа, Рішення, Розпорядження, Довідка, Заява, Положення від 16.12.2009 №396
Остання редакція від 26.06.2018. Внесення змін (наказ від 10.05.2018 N 114 /z0661-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

Тип Наказ, Форма типового документа, Рішення, Розпорядження, Довідка, Заява, Положення

Дата 16.12.2009

Номер 396

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2009 № 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за № 109/17404
Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 42 від 02.03.2015 № 114 від 10.05.2018 )
Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 717, та з метою приведення у відповідність до законодавства власних нормативно-правових актів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, що додається.
2. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д. Судникова) та Юридичному управлінню (І.І. Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 № 56 "Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" (із змінами, внесеними згідно з наказом Держжитлокомунгоспу від 05.08.94 № 72, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.08.94 за № 201/411) визнати таким, що втратив чинність.
4. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д. Судникова) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І.В. Запатріну.
МіністрО.Ю. Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник виконавчого
директора Асоціації міст України

Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України

Президент Спілки орендарів
і підприємців УкраїниВ.В. Кравченко


Д.В. Ісаєнко


В. Хмільовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
з питань житлово-комунального
господарства України
16.12.2009 № 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за № 109/17404
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян
( У тексті Положення слова "свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі", "свідоцтво про право власності на житло", "свідоцтво на право власності на об'єкти нерухомого майна" у всіх відмінках замінено словами "свідоцтво про право власності" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
1. Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян (далі - Положення) визначає порядок передачі квартир багатоквартирних будинків, одноквартирних будинків (далі - квартири (будинки)), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі - кімнати у комунальних квартирах), які використовуються громадянами на умовах найму, у власність громадян.
2. У цьому Положенні термін "гуртожиток коридорного типу" означає гуртожиток, поверх якого складається з жилих кімнат, які мають вихід безпосередньо до загального коридору (без тамбурів), та загальнодоступних приміщень, призначених для побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування його мешканців (кухня, санвузол, душова, пральня, комора тощо). Кімнати у таких гуртожитках можуть бути обладнані вбудованими шафами.
( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
4. Передача займаних квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цих квартирах (будинках), жилих приміщеннях у гуртожитку, кімнатах у комунальній квартирі, у тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника.
5. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю).
6. Визначення загальної площі об'єктів приватизації, що передаються у власність громадян:
6.1. Загальна площа квартири (будинку), що передається у власність, визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири, веранд, вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з використанням коефіцієнтів, визначених розділом 6 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127 , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.
Таким же чином визначається загальна площа жилого блоку (секції) у гуртожитку у разі проживання в ній однієї родини.
6.2. У комунальній квартирі, жилому блоці (секції) у гуртожитку, де мешкають два і більше наймачі, загальна площа, що передається у власність громадян, визначається як сума площ займаних наймачами жилих кімнат (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих у них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів, лоджій та терас) та площі підсобних приміщень, яка розподіляється між всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат.
Приклад обчислення загальної площі комунальної квартири, жилого блоку (секції) у гуртожитку, в якій (якому) мешкають два і більше наймачі, наведено у додатку 1.
6.3. При приватизації жилих приміщень у гуртожитку коридорного типу у власність мешканцям передаються тільки кімнати (з урахуванням вбудованих шаф, а також відповідних коефіцієнтів площі розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів та терас), яким надаються відповідні номери.
( Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
7. Допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
8. Якщо загальна площа квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах, що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 5 цього Положення, зазначені квартири (будинки), жилі приміщення в гуртожитках, кімнати в комунальних квартирах передаються у власність наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.
9. Якщо загальна площа квартири (будинку), жилих приміщень в гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, у наймача та членів його сім'ї залишаються на приватизаційних депозитних рахунках невикористані житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.
Номінальна вартість житлового чека підлягає періодичній індексації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 № 248 "Про індексацію номінальної вартості житлових чеків".
10. Якщо загальна площа квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах, що підлягають приватизації, перевищує площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату. Сума доплати визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.
11. Оплата вартості надлишкової загальної площі приватизованого житла може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми вартості, що залишається несплаченою.
12. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян об'єкти, визначені статтею 6 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" .
13. Приватизація квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд (далі - орган приватизації).
14. Передача квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках які на момент набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" перебували у комунальній власності, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.
Передача жилих приміщень в гуртожитках, які на момент набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" перебували у державній власності, у власність громадян здійснюється на підставі рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина (після передачі/прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади). При цьому орган місцевого самоврядування відповідно до статті 5 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" має прийняти рішення щодо залишення цілісного майнового комплексу (будівлі, будинку) у статусі "гуртожиток" та дозволити приватизацію його жилих та нежилих приміщень.
Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій, утворених у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках на правових підставах і тривалий час (не менше п'яти років).
( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом тривалого часу не поширюється на членів сім'ї громадянина, якому видано ордер на жилу площу в гуртожитку та який є основним наймачем жилого приміщення в гуртожитку, а також на мешканців гуртожитків, які на правових підставах були вселені у гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно не менше одного року та стали учасниками антитерористичної операції у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України, органів внутрішніх справ України, органів Національної поліції України та інших військових формувань, створених відповідно до закону, та добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
( Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
15. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства) (далі - орган з оформлення документів).
16. Передача квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках кімнат у комунальних квартирах у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" оформляється свідоцтвом про право власності, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.
17. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію. Зразок бланка заяви наведено у додатку 2.
18. Громадянин подає до органів приватизації такі документи:
заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім'ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;
копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім'ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім'ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);
довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім'ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;
технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;
копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;
документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім'ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);
заява-згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.
Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у цьому пункті, до заяви також додають:
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;
форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.
За малолітніх та неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.
Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.
Форму журналу реєстрації заяв та прийнятих документів наведено у додатку 3.
( Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
19. Довідка про реєстрацію місця проживання видається органом реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (із змінами).
( Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
20. Документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території).
( Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
21. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок виготовляє суб'єкт господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (із змінами), за зверненням органу приватизації.
( Положення доповнено новим пунктом 21 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
22. Орган приватизації, у разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири, жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, оформляє відповідні розрахунки та видає розпорядження органу приватизації щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах чи готує проект рішення органу місцевого самоврядування щодо жилих приміщень у гуртожитках.
Додатком до рішення органу приватизації (рішення органу місцевого самоврядування) затверджується розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується.
( Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Зразок рішення органу приватизації (щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах), рішення органу місцевого самоврядування (щодо жилих приміщень у гуртожитках) наведено у додатку 4.
( Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується, наведено у додатку 5.
При створенні органу з оформлення документів ця робота виконується вказаним органом (крім оформлення рішення).
( Абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
23. Орган приватизації приймає рішення про передачу квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян. На підставі вказаного рішення орган приватизації видає свідоцтво про право власності та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.
( Абзац перший пункту в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 42 від 02.03.2015, № 114 від 10.05.2018 )
Зразок книги реєстрації квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності, наведено у додатку 6.
У свідоцтво про право власності вносяться господарські будівлі (приміщення), які є у користуванні осіб, що приватизують житло, а саме сараї, гаражі, комори і таке інше, які розташовані на прибудинковій території та не є самовільно збудованими. Вказані господарські будівлі (приміщення) передаються у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
Органам приватизації рекомендується проводити видачу свідоцтв про право власності на спеціальних бланках, зразки та описи яких затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.04.2003 № 39/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за № 318/7639.
24. Свідоцтво про право власності підлягає обов'язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав.
( Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 42 від 02.03.2015 )
Державна реєстрація прав власності на приватизоване житло проводиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" .
( Абзац другий пункту в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 42 від 02.03.2015 )
25. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності за письмовою заявою власника (співвласників) органом приватизації видається його дублікат.
( Положення доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 42 від 02.03.2015 )
Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та житлової політики
Ю.Д. Судникова
Додаток 1
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
ПРИКЛАД
обчислення розміру загальної площі комунальної квартири, жилого блоку (секції) в гуртожитку, в якій (якому) мешкають два і більше наймачі
У комунальній квартирі, жилому блоці (секції) в гуртожитку мешкають
(наприклад) три наймачі і займають кімнати таких розмірів: перший - дві
кімнати сумарною житловою площею 30 кв.м, другий - три кімнати сумарною
житловою площею 40 кв.м і третій - одну кімнату житловою площею 20 кв.м.
Площа підсобних приміщень жилого блоку (секції) становить 45 кв.м.
За цих умов загальна площа наймачів буде становити:
першого:
45 х 30
П1 = 30 + -------------- = 30 +15 = 45,
30 + 40 + 20
другого:
45 х 40
П2 = 40 + -------------- = 40 + 20 = 60
30 + 40 + 20
і третього:
45 х 20
П3 = 20 + -------------- = 20 + 10 = 30.
30 + 40 + 20
З урахуванням, що загальна площа блоку (секції) дорівнює 135 кв. м, яка
прирівняна до одиниці, частки приватизованої площі кожного співвласника
становлять:
45 3
першого власника -----, тобто --- частки,
135 9
60 4
другого власника -----, тобто --- частки,
135 9
30 2
третього власника -----, тобто --- частки.
135 9
Додаток 2
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
Керівнику органу приватизації
_______________________________
від наймача, що проживає
за адресою ____________________
_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________
(телефон)
ЗАЯВА
Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну часткову)
власність квартири, жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній
квартирі (необхідне підкреслити), що займаю я _______________________________
____________________________________________ разом із членами сім'ї на умовах
найму.
Згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
безоплатну приватизацію житла.
При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку,
кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити) у спільну часткову
власність прошу передати у приватну власність членам сім'ї у рівних частках:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уповноваженим власником житла визначено ________________________________
_____________________________________________________________________________
До заяви додаю:
1. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство
України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім'ї (для осіб,
які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом
із ним;
2. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для
приватизації державного житлового фонду;
3._____________________________________________________________________;
4.______________________________________________________________________
Підпис наймача _____________________
"___" ___________________ 20 __ року
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла _________________
(підпис)
М.П.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Додаток 3
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
заяв та прийнятих документів
Реєстраційний номерДата реєстраціїПрізвище, ім'я та по батькові громадянинаПерелік документів, що прийнятіПідпис громадянинаПрізвище, ініціали та підпис особи, що здійснила реєстраціюПримітки
1234567
( Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )( Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )( Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Додаток 4
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
РІШЕННЯ
органу приватизації
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 114 від 10.05.2018 )
Додаток 5
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
РОЗРАХУНОК
вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується
1. Загальна площа квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку,
кімнати у комунальній квартирі (П) _____ кв.м.
2. Кількість зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні у
гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі осіб (М) _______.
3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям
квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній
квартирі згідно з законом:
Пб = М х 21 + 10 = _____ кв.м.
4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:
Пн = (П - Пб) = ____ кв.м.
5. Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого
приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується
(розмір доплати за надлишкову площу):
Д = Пн х 0,18 = _____ грн.
Підпис відповідальної
за розрахунок особи _______________________________
Підпис наймача, що приватизує
квартиру (будинок), житлове приміщення
у гуртожитку, кімнату у комунальній квартирі _______________________________
Додаток 6
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках
у власність громадян
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності
Реєстраційний номерАдреса квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартиріПрізвище, ім'я та по батькові власника (співвласників)Підстава для реєстраціїДата реєстраціїПрізвище, ініціали та підпис особи, що здійснила реєстраціюПримітки
1234567
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2009 № 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за № 109/17404
Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян
Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 717, та з метою приведення у відповідність до законодавства власних нормативно-правових актів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, що додається.
2. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д. Судникова) та Юридичному управлінню (І.І. Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 № 56 "Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" (із змінами, внесеними згідно з наказом Держжитлокомунгоспу від 05.08.94 № 72, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.08.94 за № 201/411) визнати таким, що втратив чинність.
4. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д. Судникова) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І.В. Запатріну.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!