Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності субєктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). Постанова від 03.12.2009 №1288

Кабінет Міністрів України Постанова від 03.12.2009 №1288
Остання редакція від 27.03.2019 втрата чинності (постанова від 06.02.2019 N 223 /223-2019-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 03.12.2009

Номер 1288

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2009 р. N 1288
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 223 від 06.02.2019 )
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1288
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, є:
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
повнота нарахування та сплати адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
виконання умов договору про надання відділеннями Фонду цільової позики, фінансової допомоги та дотації суб'єктам господарювання.
2. Установлено три ступені ризику: високий, середній та незначний.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать ті, що:
не нараховують і не сплачують адміністративно-господарські санкції та пеню за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, мають прострочену заборгованість з їх сплати;
не подають звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
не виконують умови договору про надання відділеннями Фонду цільової позики, фінансової допомоги та дотації суб'єктам господарювання.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, що:
несвоєчасно та не у повному розмірі сплачують адміністративно-господарські санкції та пеню за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
несвоєчасно подають звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, допускають у ньому помилки, що призводять до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не у повному обсязі.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать ті, що не віднесені до суб'єктів господарювання високого і середнього ступеня ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюються щодо суб'єктів господарювання високого ступеня ризику - один раз на рік, середнього ступеня ризику - один раз на два роки, незначного ступеня ризику - один раз на п'ять років.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2009 р. N 1288
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1288
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, є:
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
повнота нарахування та сплати адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
виконання умов договору про надання відділеннями Фонду цільової позики, фінансової допомоги та дотації суб'єктам господарювання.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!