Розяснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20__ році"

Державна служба статистики України Розяснення від 06.07.2018 №17.4-12/5
Остання редакція від 06.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна служба статистики України

Тип Розяснення

Дата 06.07.2018

Номер 17.4-12/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
06.07.2018 N 17.4-12/5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
06 липня 2018 р.
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20__ році"
I. Загальні положення
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах" (далі - форма).
2. Форма містить показники, значення яких мають формат представлення в цілих числах, у числах з одним десятковим знаком (після коми) та у відсотках.
3. Показники розділу 3 відображені у цілих числах або у відсотках (пункт 3.7), розділу 8 - у числах з одним десятковим знаком (після коми) або у відсотках (пункт 8.2), а також тільки у відсотках (пункт 8.3).
4. Для заповнення показників форми можна використовувати такі документи, як укладені відповідно до чинного законодавства договори:
між оператором, провайдером Інтернет-послуг і споживачем про надання послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет та пов'язаних з нею мереж (письмовий чи усний);
між провайдером програмної послуги і споживачем;
рахунки-фактури, у т. ч. електронні.
II. Показники форми
1. Розділ 1. "Використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж"
1. Пункт 1.1 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року у своїй роботі персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, планшетів, портативних пристроїв, таких як смартфони тощо, незалежно від того, як вони оформлені на підприємстві (узяті на баланс або в оренду).
2. Пункт 1.2 форми містить дані про середню кількість працівників, що використовували комп'ютер у роботі, яку можна визначити із середньої кількості працівників (уключаючи штатних та позаштатних) на підприємстві. Дані, зазначені у пункті 1.2, можуть бути меншими або дорівнювати даним про середню кількість працівників підприємства за рік, яка є сумою середньооблікової кількості штатних працівників та середньої кількості зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами (розділ 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року N 286, зі змінами від 5 жовтня 2006 року N 466, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722).
3. Пункт 1.3 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року локальної комп'ютерної мережі (LAN), яка призначена для зв'язку між комп'ютерами, встановленими в одній будівлі або в групі близько розташованих будівель, що дозволяє обмінюватися даними між користувачами, спільно користуватися принтером тощо.
4. Пункт 1.4 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року корпоративної мережі Інтранет, яка призначена для задоволення потреб спілкування й обміну інформацією: зв'язку з колегами по електронній пошті та проведення конференцій, збору, зберігання та поновлення інформації з мінімальними витратами на управління та високим ступенем безпеки. Корпоративна мережа Інтранет може бути ізольована від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні.
5. Пункт 1.5 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року розширеної корпоративної мережі (Екстранет), яка призначена для надання обмеженої частини корпоративної інформації та корпоративних додатків діловим партнерам компанії, використовує Інтернет-технології для корпоративних цілей та захищена від несанкціонованого доступу.
2. Розділ 2. "Фахівці та навички у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)"
1. Пункт 2.1 форми містить інформацію про фахівців у сфері ІКТ в цілому.
2. Пункт 2.2 форми містить інформацію про забезпечення підприємством будь-яким типом навчання своїх фахівців у сфері ІКТ та інших співробітників, які не мають фаху у сфері ІКТ.
3. Пункт 2.3 форми містить інформацію про здійснення набору фахівців у сфері ІКТ підприємством упродовж року.
4. Пункт 2.4 форми містить інформацію про наявності труднощів при підборі підприємством фахівців у сфері ІКТ для заповнення вакансій.
5. Пункт 2.5 форми містить інформацію про працівників, які виконували функції спеціалістів ІКТ у разі їх відсутності.
У підпункті а) пункту 2.5 міститься інформація щодо працівників, які виконували обслуговування серверів, комп'ютерів, принтерів, комп'ютерних мереж тощо.
У підпункті б) пункту 2.5 міститься інформація щодо працівників, які займались підтримкою офісного програмного забезпечення (текстових процесорів таблиць тощо).
У підпункті в) пункту 2.5 міститься інформація щодо працівників, які займались розвитком програмного забезпечення/системи, такого як: ERP (Enterprise Resource Planning) - управління ресурсами шляхом обміну інформацією між різними функціональними областями (бухгалтерський облік, планування, виробництво, маркетинг); CRM (Customer Relationship Management) - управління взаємовідносинами з клієнтами; HR (Human Resources) - управління персоналом тощо.
У підпункті г) пункту 2.5 міститься інформація щодо працівників, які займались підтримкою програмного забезпечення/системи (ERP, CRM та HR).
У підпункті д) пункту 2.5 вміщується інформація щодо працівників, які займались розробкою веб-сайтів, електронної торгівлі через мережу Інтернет.
У підпункті е) пункту 2.5 вміщується інформація щодо працівників, які займались підтримкою веб-сайтів, здійсненням електронної торгівлі через мережу Інтернет.
У підпункті є) пункту 2.5 міститься інформація щодо працівників, які проводили тестування безпеки даних та підтримували програмне забезпечення щодо безпеки даних.
3. Розділ 3. "Доступ та використання мережі Інтернет"
1. Пункт 3.1 форми містить інформацію щодо наявності у підприємства упродовж року доступу до мережі Інтернет.
2. Пункт 3.2 форми містить дані про середню кількість працівників, що у своїй роботі використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет, яку можна визначити із середньої кількості працівників, що використовували комп'ютер у своїй роботі на підприємстві. Дані, зазначені у пункті 3.2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, зазначеним у пункті 1.2 розділу 1 форми (див. пункт 2 підрозділу 1 розділу II Роз'яснень).
3. Пункт 3.3 форми містить інформацію про використання підприємством упродовж року вузькосмугового доступу до мережі Інтернет через пристрій зв'язку для перетворення сигналу за допомогою процесів модуляції (модем); цифрову мережу з інтеграцією послуг (ISDN); цифрову абонентську лінію (DSL-канали зі швидкістю з'єднання нижче 256 Кбіт/с); мобільні телефони зі швидкістю з'єднання нижче 256 Кбіт/с.
4. Пункт 3.4 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року широкосмугового доступу до мережі Інтернет через DSL-канали зі швидкістю з'єднання 256 Кбіт/с і вище, виділені канали, телевізійний кабель, лінії електропередачі, супутниковий, стаціонарний бездротовий зв'язок тощо.
5. Пункт 3.5 форми містить інформацію щодо максимальної швидкості фіксованого широкосмугового з'єднання з мережею Інтернет.
6. Пункт 3.6 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року широкосмугового мобільного з'єднання з мережею Інтернет за допомогою портативних (переносних) комп'ютерів (ноутбук, нетбук, планшет тощо) та інших портативних пристроїв (таких як смартфон), підключених до мережі Інтернет через мережу мобільного зв'язку 3G, 4G тощо.
7. Пункт 3.7 форми містить дані про середню кількість працівників, що для своєї роботи використовували портативні пристрої, яку можна визначити із середньої кількості працівників, що у своїй роботі використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет. Дані, зазначені у пункті 3.7, можуть бути меншими або дорівнювати даним, зазначеним у пунктах 3.2 розділу 3, 1.2 розділу 1 форми (див. пункт 2 підрозділу 1 розділу II Роз'яснень).
8. Пункт 3.8 форми містить інформацію про мету використання підприємством мережі Інтернет упродовж року, складається з восьми підпунктів.
У підпункті а) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою, тобто електронного передавання повідомлень, уключаючи тексти та додатки, з одного комп'ютера на інший, які розміщені на підприємстві або поза його межами.
У підпункті б) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою здійснення телефонних дзвінків за допомогою Інтернет/VoIP-зв'язку або відеоконференцій (користування Skype, iTalk тощо; відеодзвінки за допомогою веб-камер).
У підпункті в) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою отримання інформації про товари та послуги.
У підпункті г) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою миттєвого обміну повідомленнями (діалогу в режимі реального часу (чата)) та користування електронною дошкою оголошень (Usenet news), яка дає можливість читати і посилати повідомлення у відкриті дискусійні групи.
У підпункті д) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою отримання інформації від органів державної влади, наприклад, податкових декларацій, форм державних статистичних спостережень тощо.
У підпункті е) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою здійснення різноманітних операцій з органами державної влади, таких як надсилання анкет у режимі он-лайн, здійснення он-лайн платежів та покупок або продажу органам державної влади в електронному вигляді (за винятком отримання інформації від органів державної влади).
У підпункті є) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою здійснення банківських операцій, проведення електронних транзакцій з банком для здійснення платежів (Internet-banking).
У підпункті ж) пункту 3.8 міститься інформація щодо використання підприємством мережі Інтернет з метою здійснення інших фінансових операцій, тобто проведення електронних транзакцій щодо купівлі акцій; отримання інших фінансових послуг і послуг страхування.
9. Пункт 3.9 форми містить інформацію щодо наявності у підприємства власного веб-сайту, який функціонував у мережі Інтернет упродовж року. Веб-сайтом може вважатися сукупність об'єднаних за змістом веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет. При цьому інформація кодується спеціальними мовами (мова опису гіпертекстових документів (HTML, XML, Java), що читаються за допомогою систем навігації та огляду інформації Web (Web browser), таких як Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox тощо.
10. Пункт 3.10 форми містить інформацію про можливості веб-сайту підприємства.
У підпункті а) пункту 3.10 міститься інформація про можливість здійснити обслуговування клієнтів через веб-сайт, наприклад, забезпечити їх каталогами продукції або прайс-листами, специфікацією продукту або його конфігурацією тощо.
У підпункті б) пункту 3.10 міститься інформація про можливості здійснити постачання продукції та послуг через веб-сайт у режимі он-лайн. Продукція може бути в цифровій формі, наприклад звіти, програмне забезпечення, музика, відео, комп'ютерні ігри тощо, а також у вигляді інформаційної послуги, наприклад розміщення замовлень або бронювання подорожей тощо.
У підпункті в) пункту 3.10 міститься інформація про надання можливості відвідувачам самостійно формувати свої замовлення на отримання продукції та послуг у режимі он-лайн.
У підпункті г) пункту 3.10 міститься інформація про можливості підприємства спостерігати за статусом розміщених замовлень через веб-сайт.
У підпункті д) пункту 3.10 міститься інформація про можливості постійних або повторних клієнтів здійснювати персоніфіковані налаштування інформаційного наповнення веб-сайту.
У підпункті е) пункту 3.10 міститься інформація про можливості через веб-сайт у соціальних медіа, таких як соціальні мережі, блоги чи мікроблоги тощо, зробити посилання на веб-сайт підприємства.
У підпункті є) пункту 3.10 міститься інформація про можливості через веб-сайт розмістити оголошення про відкриті вакансії або подати заяви на заміщення вакантних посад у режимі он-лайн.
У підпункті ж) пункту 3.10 міститься інформація про можливості через веб-сайт здійснити навчання персоналу.
11. Пункт 3.11 форми містить інформацію про соціальні медіа, тобто який вид масової комунікації, здійснюваний за допомогою мережі Інтернет, використовувало підприємство упродовж року. Засобами соціальних медіа можуть встановлюватися й підтримуватися соціальні відносини в межах підприємства, а також із клієнтами, постачальниками або іншими партнерами за межами підприємства; здійснюватися обмін думками, досвідом, знаннями, новинами тощо, а також налагоджуватись контакти, взаємодія з партнерами з метою організації та проведення спільних дій. Пункт 3.11 складається з п'яти підпунктів.
У підпункті а) пункту 3.11 міститься інформація щодо використання підприємством упродовж року соціальних мереж, таких як ВКонтакте, Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer тощо.
У підпункті б) пункту 3.11 міститься інформація щодо використання упродовж року блогів чи мікроблогів підприємства, таких як Twitter, Present.ly тощо.
У підпункті в) пункту 3.11 міститься інформація щодо використання підприємством упродовж року веб-сайтів з мультимедійним вмістом, а саме: YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare тощо.
У підпункті г) пункту 3.11 міститься інформація щодо використання підприємством упродовж року засобів обміну знаннями, таких як Wikipedia, PBWiki, Google Docs.
12. Пункт 3.12 форми складається із шести підпунктів, що характеризують мету використання підприємством соціальних медіа упродовж року.
У підпункті а) пункту 3.12 міститься інформація, яка визначає використання підприємством соціальних медіа з метою представлення підприємства або рекламування його роботи (товарів, послуг); у підпункті б) - отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх запитання; у підпункті в) - залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів та послуг підприємства; у підпункті г) - спільної праці з діловими партнерами (наприклад, постачальниками тощо) або іншими організаціями (наприклад, державними органами, громадськими організаціями тощо); у підпункті д) - здійснення найму працівників на роботу; у підпункті е) - обміну поглядами, думками або знаннями всередині підприємства.
13. Пункт 3.13 форми містить інформацію щодо використання підприємством територіально віддалених комп'ютерів або мереж.
4. Розділ 4. "Використання послуг хмарних обчислень"
1. Пункт 4.1 форми містить інформацію про купівлі підприємством упродовж року послуг хмарних обчислень. Послуги хмарних обчислень можуть поставлятись (орендуватись) із серверів провайдерів послуг і дозволяють споживачам із будь-якого комп'ютера, що має доступ до мережі Інтернет, використовувати програмне забезпечення, комп'ютерну потужність, дисковий простір тощо для віддаленої обробки та зберігання даних.
2. Пункт 4.2 форми містить інформацію про обчислювальні ресурси, що використовуються як послуги хмарних обчислень, які купувало підприємство. Пункт складається із семи підпунктів.
У підпункті а) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень електронної пошти (Gmail, Meta тощо) з веб-інтерфейсом, коли всі дані зберігаються на віддалених серверах, а користувач отримує доступ до своїх документів через браузер із будь-якого комп'ютера або достатньо потужного мобільного пристрою.
У підпункті б) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень офісного програмного забезпечення (текстових процесорів, електронних таблиць тощо).
У підпункті в) пункту 4.2 міститься інформація про розміщення бази даних підприємства на сервері (серверах) постачальників послуг, що постійно знаходиться в мережі Інтернет.
У підпункті г) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень системи зберігання даних.
У підпункті д) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень фінансових або бухгалтерських прикладних програм.
У підпункті е) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень прикладних програм для управління взаємовідносинами з клієнтами, наприклад управління продажем усіх типів: від коротких замовлень до значних корпоративних угод.
У підпункті є) пункту 4.2 міститься інформація про використання підприємством упродовж року як хмарних обчислень комп'ютерної потужності для функціювання програмного забезпечення підприємства.
3. Пункт 4.3 форми містить інформацію про постачальника послуг хмарних обчислень. Пункт складається з двох підпунктів.
У підпункті а) пункту 4.3 міститься інформація про отримання послуг із загальних серверів постачальників послуг, у підпункті б) - із серверів постачальників послуг, зарезервованих виключно для цього підприємства.
5. Розділ 5. "Аналіз "великих даних"
1. Пункт 5.1 форми містить інформацію про джерела, які використовувало підприємство для аналізу "великих даних". Аналіз "великих даних" полягає у використанні підходів, інструментів, технологій, програмних засобів, методів обробки різноманітних даних великих розмірів для отримання результатів, які легко сприймаються людиною. "Великі дані" (Big Data) можна характеризувати значним обсягом даних, отриманим протягом тривалого часу; різноманітністю складу та формату, тобто структурованими або неструктурованими даними (наприклад, текст, відео, зображення, голоси, документи, дані датчиків, журнали активності, координати тощо); швидкістю, з якою формуються й обробляються дані в режимі реального часу, враховуючи зміни в часі, які з ними відбулися (наприклад, упродовж року, щомісяця, щотижня, щодня, щогодини). Пункт 5.1 складається з чотирьох підпунктів.
У підпункті а) пункту 5.1 міститься інформація про використання як джерела власних даних підприємства, отриманих зі смарт-пристроїв або датчиків (цифрових датчиків, радіочастотної ідентифікаційної мітки RFID - пристрою (зчитувача інформації), який передає дані за допомогою радіохвиль). RFID-мітки можна застосовувати у разі потреби здійснення оперативного й точного контролю, відстеження та врахування численних переміщень різних об'єктів (наприклад, система зчитування - домофон, пропускна система з використанням брелока).
У підпункті б) пункту 5.1 міститься інформація про використання як джерела геолокаційних даних, що отримуються з портативних пристроїв, що використовують мережу мобільного зв'язку, бездротові з'єднання або GPS.
У підпункті в) пункту 5.1 міститься інформація про використання як джерела даних соціальних медіа.
У підпункті г) пункту 5.1 міститься інформація про використання для аналізу "великих даних" інших джерел, не зазначених вище.
2. Пункт 5.2 форми містить інформацію про виконавця аналізу "великих даних". Пункт складається із двох підпунктів.
У підпункті а) пункту 5.2 міститься інформація про здійснення аналізу "великих даних" власними працівниками підприємства, у підпункті б) - зовнішніми постачальниками послуг.
6. Розділ 6. "Використання 3D-друку"
1. Пункт 6.1 форми містить інформацію про використання підприємством упродовж року 3D-друку, який призначений для пошарового створення об'єктів, тобто створення тривимірних фізичних об'єктів за допомогою цифрових технологій. Пункт складається з двох підпунктів.
У підпункті а) пункту 6.1 міститься інформація про використання підприємством власних спеціальних 3D-принтерів (включаючи орендованих), у підпункті б) - послуг 3D-друку, наданих іншими підприємствами.
2. Пункт 6.2 форми складається із чотирьох підпунктів, що характеризують мету використання підприємством 3D-принтерів упродовж року.
У підпункті а) пункту 6.2 міститься інформація, яка визначає використання підприємством 3D-принтерів для друку прототипів (зразків, оригіналів) або моделей для продажу; у підпункті б) - прототипів або моделей для власного користування; у підпункті в) - товарів для продажу за винятком прототипів або моделей (наприклад, форми, інструменти, деталі товарів, напівфабрикати тощо); у підпункті г) - товарів, які будуть використовуватись у виробничому процесі підприємства, за винятком прототипів або моделей (див. підпункт в) пункту 6.2 Роз'яснень).
7. Розділ 7. "Виставлення рахунків-фактур"
1. Пункт 7.1 форми дозволяє з'ясувати, які рахунки-фактури надавало підприємство упродовж року. Рахунком-фактурою можна вважати розрахунково-платіжний документ, який передбачає виставлення певних сум до оплати покупцям за поставлені товари чи надані послуги. Пункт 7.1 складається із трьох підпунктів.
У підпункті а) пункту 7.1 міститься інформація про рахунки-фактури, надані підприємством приватним споживачам, іншим підприємствам або державним органам у структурованому вигляді, придатному для електронної обробки, тобто повідомлень у форматі EDI-типу (наприклад, EDIFACT) або XML (наприклад, UBL) тощо.
У підпункті б) пункту 7.1 міститься інформація про рахунки-фактури, надані підприємством приватним споживачам, іншим підприємствам або державним органам у неструктурованому вигляді, непридатному для електронної обробки (наприклад, повідомлення електронної пошти; вкладення електронної пошти у форматі PDF; зображення у форматі TIF, JPEG тощо).
У підпункті в) пункту 7.1 міститься інформація про рахунки-фактури, надані підприємством приватним споживачам, іншим підприємствам або державним органам на паперових носіях.
2. Пункт 7.2 форми дозволяє з'ясувати, які рахунки-фактури отримувало підприємство упродовж року. Пункт 7.2 складається із трьох підпунктів.
У підпункті а) пункту 7.2 міститься інформація про рахунки-фактури, отримані підприємством у структурованому вигляді, придатному для електронної обробки (див. підпункт а) пункту 7.1 Роз'яснень); у підпункті б) - у неструктурованому вигляді, непридатному для електронної обробки (див. підпункт б) пункту 7.1 Роз'яснень); у підпункті в) - на паперових носіях.
8. Розділ 8. "Електронна торгівля через мережу Інтернет"
1. Пункт 8.1 форми містить інформацію про отримання підприємством упродовж року через мережу Інтернет замовлень на продаж товарів або послуг, платежі за продаж яких здійснюються у режимі он-лайн. Остаточна доставка товарів або послуг може здійснюватися як у режимі он-лайн, так і традиційними способами без використання мережі Інтернет (служба доставки тощо).
2. Пункт 8.2 форми містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, отриманий від торгівлі через веб-сайти або прикладні програми (додатки) упродовж року, який можна визначити із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ за рік (форма 1-підприємництво (річна) - рядок 300 графи 2; 2-підприємництво (річна) - рядок 400 розділу 4).
Дані, зазначені у пункті 8.2, можуть бути меншими або дорівнювати значенню загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ за рік. При неможливості визначення цього значення пункт 8.2 уміщує варіант оціночного відсоткового значення (%).
3. Пункт 8.3 форми містить три значення у відсотках відповідно до способів отримання замовлень на продаж товарів або послуг, які в сумі дорівнюють обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, отриманому від торгівлі через веб-сайти або прикладні програми (додатки), значення якого можна умовно взяти за 100 %.
Замовлення на продаж товарів або послуг можна отримувати, використавши веб-сайт підприємства, веб-сайт електронного торгівельного майданчика для здійснення торгівлі з декількома підприємствами або шляхом електронного обміну даними за допомогою EDI-повідомлень.
Електронними торгівельними майданчиками можуть вважатися веб-сайти або додатки, що використовуються декількома підприємствами для торгівлі продуктами (наприклад, бронювання, eBay, Amazon, Alibaba, Rakuten тощо).
Електронним обміном даними (EDI) може вважатися міжкомп'ютерний обмін діловими, комерційними і фінансовими електронними документами (замовленнями, платіжними інструкціями, контрактними пропозиціями, накладними, квитанціями), який здійснюється в узгодженому або стандартному форматі, придатному для електронної обробки, тобто у форматі EDI-типу (наприклад, EDIFACT) або XML (наприклад, UBL) тощо, та забезпечує оперативну взаємодію торговельних партнерів (клієнтів, постачальників, торговельних посередників, експедиторів тощо) на всіх етапах підготовки торговельної угоди, укладання контракту й реалізації поставки.
4. Пункт 8.4 форми містить інформацію про здійснення підприємством закупівлі через мережу Інтернет товарів або послуг упродовж року.
5. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах" від 25 листопада 2016 року N 17.4-12/27 є недійсними з 01 січня 2019 року.
В. о. директора департаменту
статистики послуг Держстату
О. Кармазіна
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
06.07.2018 N 17.4-12/5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
06 липня 2018 р.
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20__ році"
I. Загальні положення
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах" (далі - форма).
2. Форма містить показники, значення яких мають формат представлення в цілих числах, у числах з одним десятковим знаком (після коми) та у відсотках.
3. Показники розділу 3 відображені у цілих числах або у відсотках (пункт 3.7), розділу 8 - у числах з одним десятковим знаком (після коми) або у відсотках (пункт 8.2), а також тільки у відсотках (пункт 8.3).
4. Для заповнення показників форми можна використовувати такі документи, як укладені відповідно до чинного законодавства договори:
між оператором, провайдером Інтернет-послуг і споживачем про надання послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет та пов'язаних з нею мереж (письмовий чи усний);
між провайдером програмної послуги і споживачем;
рахунки-фактури, у т. ч. електронні.
II. Показники форми
1. Розділ 1. "Використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж"
1. Пункт 1.1 форми містить інформацію щодо використання підприємством упродовж року у своїй роботі персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, планшетів, портативних пристроїв, таких як смартфони тощо, незалежно від того, як вони оформлені на підприємстві (узяті на баланс або в оренду).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!