Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"

Міністерство оборони України , Державний комітет статистики України Форма, Картка, Форма типового документа, Наказ від 25.12.2009 №495/656
Реквізити

Видавник: Міністерство оборони України , Державний комітет статистики України

Тип Форма, Картка, Форма типового документа, Наказ

Дата 25.12.2009

Номер 495/656

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2009 N 495/656
Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та статей 33, 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника" що додається.
2. Департаменту статистики праці Держкомстату:
2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.
2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом, у частині питань проведення державних статистичних спостережень.
3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.
4. Генеральному штабу Збройних Сил України:
4.1. У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком розсилки.
4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних згідно з типовою формою первинної облікової документації, затвердженою цим наказом, та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Власенко Н.С. і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Свиду І.Ю.
Голова
Державного комітету
статистики України
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України


О.Г.Осауленко


В.В.Іващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату,
Міністерства оборони
України
25.12.2009 N 495/656
__________________________ Типова форма N П-2
Найменування підприємства
(установи організації)
Код ЄДРПОУ _______________
-----------------------------------------------------------------
| Дата |Табельний|Індивідуальний| Стать |Вид роботи| |
|запов-| номер |індетифікацій-|(чолвіча,|(основна, | |
|нення | | ний номер | жіноча) |за суміс- | Місце для|
| | | | |ництвом) | |
|------+---------+--------------+---------+----------|фотокартки|
| | | | | | |
-----------------------------------------------------| |
ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА | |
------------
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище ___________ Ім'я ____________ По батькові ___________
2. Дата народження "___" _________ 19__ р. 3. Громадянство ______
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня,
професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)
_________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------
| Назва освітнього | Диплом (свідоцтво), | Рік закінчення |
| закладу | серія, номер | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| Спеціальність | Кваліфікація за | Форма навчання |
| (професія) за |дипломом (свідоцтвом)| (денна, вечірня, |
|дипломом (свідоцтвом)| | заочна) |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+-------------------|
| | | |
-----------------------------------------------------------------
5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі
ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х)
-----------------------------------------------------------------
|Назва освітнього| Диплом, номер, |Рік закінчення| Науковий |
| наукового | дата видачі | | ступінь, |
| закладу | | | учене звання |
|----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | | |
|----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | | |
|----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
6. Останнє місце роботи _______________________ посада (професія)
___________________
7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р.
Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,
що дає право на надбавку за вислугу років
___ днів ___ місяців ____ років
8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним
бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній
посаді тощо) "___" ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид
пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)
_________________________________________________________________
10. Родинний стан
_________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------
| Ступінь родинного | П.І.Б. | Рік |
| зв'язку (склад сім'ї) | | народження |
|-----------------------+--------------------------+------------|
| | | |
|-----------------------+--------------------------+------------|
| | | |
|-----------------------+--------------------------+------------|
| | | |
|-----------------------+--------------------------+------------|
| | | |
-----------------------------------------------------------------
11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця,
N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс)
_________________________________________________________________
12. Місце проживання за державною реєстрацією
_________________________________________________________________
Паспорт: серія ____ N _____________, ким виданий ________________
________________________________________________________________,
дата видачі _______________________
II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Група обліку ______________________ Придатність до військової
___________________________________ служби_____________________
Назва райвійськкомату
за місцем реєстрації ______
Категорія обліку __________________ ___________________________
___________________________________ Назва райвійськкомату
___________________________________ за місцем фактичного
проживання _______________
Склад ___________________________
___________________________________ Перебування на спеціальному
Військове звання __________________ обліку_________
___________________________________
___________________________________
Військово-облікова спеціальність
N _________________________________
III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ
(ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)
-----------------------------------------------------------------
|Дата| Назва | Період | Вид | Форма |Назва документа, |
| |структурного |навчання|навчання|навчання| що посвідчує |
| | підрозділу | | | | професійну |
| | | | | | освіту, ким |
| | | | | | виданий |
|----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
| | | | | | |
|----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
| | | | | | |
|----+-------------+--------+--------+--------+-----------------|
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------
IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
-----------------------------------------------------------------
|Дата| Назва | Професія, | Розряд |Підстава,| Підпис |
| |структурного| посада | (оклад) | наказ N |працівника|
| | підрозділу |--------------| | | |
| |(код) |назва| код за | | | |
| | | | КП* | | | |
|----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
| | | | | | | |
|----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
| | | | | | | |
|----+------------+-----+--------+---------+---------+----------|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------
----------------
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).
V. ВІДПУСТКИ
-----------------------------------------------------------------
|Вид відпустки| За який | Дата |Підстава,|
| | період |--------------------------| наказ N |
| | | початку | закінчення | |
| | | відпустки | відпустки | |
|-------------+------------+-------------+------------+---------|
| | | | | |
|-------------+------------+-------------+------------+---------|
| | | | | |
|-------------+------------+-------------+------------+---------|
| | | | | |
|-------------+------------+-------------+------------+---------|
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------
Додаткові відомості _____________________________________________
_________________________________________________________________
Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________
_________________________________________________________________
Працівник
кадрової служби _____________ __________ ______________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Підпис
працівника ___________ "___" ____________ 20__ р.
(дата)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2009 N 495/656
Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!