Про надання розяснення

Міністерство соціальної політики України Лист від 09.07.2019 №799/0/204-19
Остання редакція від 09.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Лист

Дата 09.07.2019

Номер 799/0/204-19

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
09.07.2019 N 799/0/204-19
Про надання роз'яснення
Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розглянуто Ваше електронне звернення і в межах компетенції повідомляється.
Встановлення режиму роботи - це право підприємства, установи, організації, яке реалізується роботодавцем та трудовим колективом за погодженням з профспілковим комітетом.
Відповідно до статті 57 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності із законодавством.
Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку (стаття 58 КЗпП). Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників конкретного підприємства (установи) встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 р. в Україні чинні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 р. N 213, в частині, що не суперечить Конституції і законам України.
Пунктом 13 Типових правил передбачено, що графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.
З повагою
Керівник експертної групи з питань
оплати праці у бюджетній сфері та
грошового забезпечення Директорату
А. Литвин
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
09.07.2019 N 799/0/204-19
Про надання роз'яснення
Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розглянуто Ваше електронне звернення і в межах компетенції повідомляється.
Встановлення режиму роботи - це право підприємства, установи, організації, яке реалізується роботодавцем та трудовим колективом за погодженням з профспілковим комітетом.
Відповідно до статті 57 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності із законодавством.
Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку (стаття 58 КЗпП). Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників конкретного підприємства (установи) встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 р. в Україні чинні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 р. N 213, в частині, що не суперечить Конституції і законам України.
Пунктом 13 Типових правил передбачено, що графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.
З повагою

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!