Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України. Закон від 11.06.2009 №1520-VI

Верховна Рада України Закон від 11.06.2009 №1520-VI
Остання редакція від 11.06.2009. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.06.2009

Номер 1520-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.732 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Абзац перший частини першої статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення" доповнити словом "зберігання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1520-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Абзац перший частини першої статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення" доповнити словом "зберігання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.