Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 03.03.2005 №2459-IV

Верховна Рада України Закон від 03.03.2005 №2459-IV
Остання редакція від 07.11.2015. Внесення змін (закон від 02.07.2015 N 580-VIII /580-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.03.2005

Номер 2459-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.263 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1506-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )
2. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320) після слова "військовослужбовці" доповнити словами "депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі" та після слів "державної влади" доповнити словами "та місцевого самоврядування".
3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190):
1) у статті 5:
у частині першій слова "Рад народних депутатів" замінити словами "відповідних місцевих рад";
частину другу після слів "народні депутати" доповнити словами "депутати місцевих рад";
частину третю викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження військового формування, де він проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній посаді";
2) в абзаці першому частини п'ятої та частині сьомій статті 18 слова "Ради народних депутатів", "Радами народних депутатів" замінити відповідно словами "ради" та "радами".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI від 11.06.2009 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
3 березня 2005 року
N 2459-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320) після слова "військовослужбовці" доповнити словами "депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі" та після слів "державної влади" доповнити словами "та місцевого самоврядування".
3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190):
1) у статті 5:
у частині першій слова "Рад народних депутатів" замінити словами "відповідних місцевих рад";
частину другу після слів "народні депутати" доповнити словами "депутати місцевих рад";
частину третю викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження військового формування, де він проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній посаді";
2) в абзаці першому частини п'ятої та частині сьомій статті 18 слова "Ради народних депутатів", "Радами народних депутатів" замінити відповідно словами "ради" та "радами".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!