Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства". Закон від 07.03.2002 №3095-III

Верховна Рада України Закон від 07.03.2002 №3095-III
Остання редакція від 07.03.2002. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.03.2002

Номер 3095-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.222 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90) такі зміни:
1. У частині другій статті 4 слова "одностайність або" виключити.
2. Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:
"З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства".
3. У статті 60:
у частині першій слова "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;
останнє речення частини четвертої виключити.
4. У частині першій статті 64 слова "одностайно прийнятого рішення зборів" замінити словами "рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом. При внесенні змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям цього Закону господарськими товариствами плата не справляється.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
7 березня 2002 року
N 3095-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90) такі зміни:
1. У частині другій статті 4 слова "одностайність або" виключити.
2. Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:
"З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства".
3. У статті 60:
у частині першій слова "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;
останнє речення частини четвертої виключити.
4. У частині першій статті 64 слова "одностайно прийнятого рішення зборів" замінити словами "рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом. При внесенні змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям цього Закону господарськими товариствами плата не справляється.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!