Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки. Закон від 29.05.2001 №2481-III

Верховна Рада України Закон від 29.05.2001 №2481-III
Остання редакція від 29.05.2001. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 29.05.2001

Номер 2481-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 156 )
Верховна Рада України
постановляє:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 132 (переглянуту) 1970 року про оплачувані відпустки, прийняту 54 сесією Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня 1970 року, ратифікувати з такою заявою:
"Україна відповідно до статті 15 Конвенції заявляє, що бере зобов'язання за нею стосовно осіб, які працюють за наймом в усіх секторах економіки, включаючи сільське господарство".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2001 року
N 2481-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки
Верховна Рада України
постановляє:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 132 (переглянуту) 1970 року про оплачувані відпустки, прийняту 54 сесією Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня 1970 року, ратифікувати з такою заявою:
"Україна відповідно до статті 15 Конвенції заявляє, що бере зобов'язання за нею стосовно осіб, які працюють за наймом в усіх секторах економіки, включаючи сільське господарство".