• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків

Верховна Рада України  | Закон від 30.11.2000 № 2117-III
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 30.11.2000
  • Номер: 2117-III
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 1, ст.5 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 N 779-VI від 19.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.220 N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 )
Цей Закон регулює деякі питання фінансування заходів, пов'язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, як виняток із загальних положень, встановлених Податковим кодексом України.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 )
Стаття 1. Суми коштів, які платники податку на прибуток підприємств перераховують органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров'я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків, включаються до складу валових витрат таких платників податків у розмірі, що не перевищує 4 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду.
Стаття 2. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. При цьому суми податку, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, відносяться до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )
Стаття 3. Вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми згідно з цим Законом від перелічених у статті 1 цього Закону установ і організацій, не включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, які є батьками.
Стаття 4. Під дитячими святковими подарунками в цьому Законі слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 8 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 779-VI від 19.12.2008 )
Стаття 5. Цей Закон діє щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 779-VI від 19.12.2008 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 листопада 2000 року
N 2117-III