• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Заява N 19367/05, подана Галиною Михайлівною Сметаненко проти України

Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди | Ухвала, Заява від 13.11.2007
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди
  • Тип: Ухвала, Заява
  • Дата: 13.11.2007
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди
  • Тип: Ухвала, Заява
  • Дата: 13.11.2007
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція
У Х В А Л А
Заява N 19367/05,
подана Галиною Михайлівною Сметаненко проти України
Переклад офіційний
Європейський суд з прав людини (п'ята секція) 13 листопада 2007 року, засідаючи палатою, до складу якої увійшли:
п. П.Лоренцен (P.Lorenzen), Голова,
пані С.Ботучарова (S.Botoucharova),
п. К.Юнгвірт (K.Jungwiert),
п. В.Буткевич (V.Butkevych),
пані М.Цаца-Ніколовська (M.Tsatsa-Nikolovska),
п. Р.Маруст (R.Maruste),
п. М.Віллігер (M.Villiger), судді,
та пані К.Вестердік (C.Westerdiek), Секретар секції,
беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 5 травня 2005 року,
беручи до уваги рішення про застосування пункту 3 статті 29 Конвенції та розгляд питання щодо прийнятності та суті справи разом,
беручи до уваги офіційні декларації про досягнення дружнього врегулювання у справі,
після обговорення вирішив таке:
ЩОДО ФАКТІВ
Заявниця, Галина Михайлівна Сметаненко, - громадянка України, яка народилась у 1938 році та проживає у м. Новогродівка. Уряд України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим - п. Ю.Зайцевим.
27 травня 2004 року Новогродівський міський суд зобов'язав колишнього роботодавця заявниці ДВАТ "Новогродівська 1/3" (Шахта Новогродівська 1/3 ДП "Селидіввугілля") виплатити їй 1125,57 грн (1) заборгованості із заробітної плати та 5878,45 грн (2) заборгованості з інших виплат. Це рішення не було оскаржено і набуло законної сили, а виконавчий лист було передано до відділу державної виконавчої служби Новогродівського міського управління юстиції, який відкрив виконавче провадження.
______________
(1) 179,81 євро.
(2) 939,13 євро.
Рішення залишається частково невиконаним досі.
Заявниця намагалася отримати компенсацію від виконавчої служби за невиконання рішення, але безрезультатно. У червні 2007 року справа за її позовом до виконавчої служби знаходилась на розгляді за її касаційною скаргою.
СКАРГИ
Заявниця скаржилася на неспроможність державних органів виконати рішення суду, винесене на її користь, у належний час. Вона посилалася на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу.
ЩОДО ПРАВА
Суд отримав зазначену нижче декларацію від Уряду:
"Я, Юрій ЗАЙЦЕВ, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заявляю, що Уряд України пропонує виплатити пані Галині Михайлівні Сметаненко заборгованість, належну їй до виплати за рішенням суду від 27 травня 2004 року, а також виплатити їй ex gratia суму у розмірі 1300 (одна тисяча триста) євро з метою досягнення дружнього врегулювання у зазначеній вище справі, яка на даний час розглядається Європейським судом з прав людини.
Сума у розмірі 1300 (одна тисяча триста) євро буде конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день виплати та звільнена від будь-яких податків. Ця сума буде виплачена протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до п. 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі неспроможності сплатити цю суму протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з моменту сплину цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсотки. Виплата становитиме остаточне вирішення справи".
Суд отримав зазначену нижче підписану декларацію від заявниці:
"Я, Галина Михайлівна Сметаненко, зазначаю, що Уряд України готовий сплатити заборгованість, належну мені до виплати за рішенням суду від 27 травня 2004 року, а також сплатити мені ex gratia суму у розмірі 1300 (одна тисяча триста) євро з метою досягнення дружнього врегулювання у зазначеній вище справі, яка на даний час розглядається Європейським судом з прав людини.
Сума у розмірі 1300 (одна тисяча триста) євро буде конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день виплати та звільнена від будь-яких податків. Ця сума буде виплачена протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до п. 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі неспроможності сплатити цю суму протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з моменту сплину цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсотки. Виплата становитиме остаточне вирішення справи.
Я приймаю цю пропозицію та у подальшому відмовляюсь від будь-яких скарг проти України, які стосуються фактів, викладених у цій заяві. Я заявляю, що прийняття цієї пропозиції означає остаточне вирішення цієї справи".
Суд бере до уваги факт досягнення сторонами угоди про дружнє врегулювання. Суд впевнений, що угода про дружнє врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції та протоколах до неї, і не знаходить підстав загального характеру для подальшого розгляду скарги (in fine п. 1 статті 37 Конвенції). Відповідно пункт 3 статті 29 Конвенції не може більше застосовуватись до цієї справи і справа має бути викреслена із реєстру справ Суду.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Постановляє вилучити заяву з реєстру справ.
Секретар

Голова
Клаудія ВЕСТЕРДІК
(C.Westerdiek)
Пеер ЛОРЕНЦЕН
(P.Lorenzen)