Щодо надання розяснень. Лист від 24.01.2018 №503/4/4.3-дп-18

Державна служба України з питань праці Лист від 24.01.2018 №503/4/4.3-дп-18
Остання редакція від 24.01.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна служба України з питань праці

Тип Лист

Дата 24.01.2018

Номер 503/4/4.3-дп-18

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
24.01.2018 N 503/4/4.3-дп-18
Щодо надання роз'яснень
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист '...' щодо надання роз'яснень та повідомляє.
Порядок розрахунку індексу споживчих цін (далі - ІСЦ) для нарахування індексації заробітної плати визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2003 р. N 1078 (далі - Порядок індексації). У цьому Порядку індексації наведено і приклади розрахунку ІСЦ, тому, якщо при його розрахунку керуватись Порядком індексації, кінцевий результат буде однаковим.
Якщо під час проведення інспекційного відвідування буде встановлено порушення Порядку індексації, то у інспектора праці будуть підстави для застосування до юридичної чи фізичної особи - підприємця, які використовують найману працю, штрафу, передбаченого абзацом четвертим частини другої статті 265 КЗпП України за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 затверджено Порядок розрахунку середньої заробітної плати (далі - Порядок). Якщо при розрахунку середньої заробітної плати керуватись даним Порядком, кінцевий результат буде однаковим.
Посадові особи Держпраці та її територіальних органів проводять заходи державного контролю з питань праці відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 (далі - Порядок контролю).
Пунктом 27 Порядку контролю визначено, що у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.
Відповідно до пункту 28 Порядку контролю, у разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.
Згідно з пунктом 29 Порядку контролю заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
За невиконання припису інспектора праці, відповідно до вимог статті - 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення України, передбачено накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Якщо роботодавець не згодний з рішенням інспектора праці, відповідно до вимог пункту 30 Порядку контролю припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.
Разом із тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
ДиректорІ. Дегнера
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
24.01.2018 N 503/4/4.3-дп-18
Щодо надання роз'яснень
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист '...' щодо надання роз'яснень та повідомляє.
Порядок розрахунку індексу споживчих цін (далі - ІСЦ) для нарахування індексації заробітної плати визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2003 р. N 1078 (далі - Порядок індексації). У цьому Порядку індексації наведено і приклади розрахунку ІСЦ, тому, якщо при його розрахунку керуватись Порядком індексації, кінцевий результат буде однаковим.
Якщо під час проведення інспекційного відвідування буде встановлено порушення Порядку індексації, то у інспектора праці будуть підстави для застосування до юридичної чи фізичної особи - підприємця, які використовують найману працю, штрафу, передбаченого абзацом четвертим частини другої статті 265 КЗпП України за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 затверджено Порядок розрахунку середньої заробітної плати (далі - Порядок). Якщо при розрахунку середньої заробітної плати керуватись даним Порядком, кінцевий результат буде однаковим.
Посадові особи Держпраці та її територіальних органів проводять заходи державного контролю з питань праці відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 (далі - Порядок контролю).
Пунктом 27 Порядку контролю визначено, що у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

30 днiв передплати безкоштовно!