• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розгляд звернення

Державна служба України з питань праці | Лист від 11.01.2018 № 183/3/4.3-3В-18
Реквізити
 • Видавник: Державна служба України з питань праці
 • Тип: Лист
 • Дата: 11.01.2018
 • Номер: 183/3/4.3-3В-18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна служба України з питань праці
 • Тип: Лист
 • Дата: 11.01.2018
 • Номер: 183/3/4.3-3В-18
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
11.01.2018 N 183/3/4.3-3В-18
Про розгляд звернення
Державна служба України з питань праці розглянула '...' звернення '...' щодо пункту 27 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 (далі - Порядок), та повідомляє.
До питань 1 та 2: Пунктом 27 Порядку визначено, що у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.
Відповідно до пункту 28 Порядку, у разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.
У зв'язку з вищевказаним, якщо роботодавцем на виконання вимог припису буде, наприклад, в установлений у приписі строк нарахована та виплачена працівникам компенсація за затримку виплати заробітної плати, в інспектора праці відсутні підстави для вжиття заходів до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності, передбаченої абзацом восьмим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України.
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення(далі - КУпАП) та іншими законами України.
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі.
Відповідно до частини першої статті 254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженим на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП.
Таким чином, відсутні підстави для нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі його виявлення, оскільки статтею 258 КУпАП чітко визначені випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.
До питань 3 та 4. Згідно з пунктом 29 Порядку заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
У разі виявлення порушення, яке роботодавцем не усунуто в ході інспекційного відвідування, інспектор праці після аналізу матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування вносить припис та, з урахуванням вимог статті 38 КУпАП, вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 41 КУпАП, та об'єкта відвідування до відповідальності згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України.
Разом із тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
Заступник ГоловиІ. Шумелюк