Щодо визначення доходів у вигляді коштів, що надійшли на поточний рахунок банку, який ліквідується. Лист від 25.03.2016 №6574/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України Лист від 25.03.2016 №6574/6/99-99-19-02-02-15
Остання редакція від 25.03.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 25.03.2016

Номер 6574/6/99-99-19-02-02-15

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
25.03.2016 N 6574/6/99-99-19-02-02-15
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення доходів у вигляді коштів, що надійшли на поточний рахунок банку, який ліквідується, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
Таким чином, операції з надходження коштів за надані послуги на поточний рахунок банку, який ліквідується, які залишилися у цьому банку, відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Разом з тим повідомляємо, що п. 139.2 ст. 139 Кодексу передбачено різниці, що виникають при формування резервів сумнівних боргів.
Резерви сумнівних боргів формуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідно до пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів;
на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).
У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.
При цьому, на суму витрат від списання понад суму резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягає збільшенню фінансовий результат до оподаткування.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
25.03.2016 N 6574/6/99-99-19-02-02-15
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення доходів у вигляді коштів, що надійшли на поточний рахунок банку, який ліквідується, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
Таким чином, операції з надходження коштів за надані послуги на поточний рахунок банку, який ліквідується, які залишилися у цьому банку, відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Разом з тим повідомляємо, що п. 139.2 ст. 139 Кодексу передбачено різниці, що виникають при формування резервів сумнівних боргів.
Резерви сумнівних боргів формуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідно до пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується: