Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94)

Міністерство охорони здоровя України , Державний комітет України по нагляду за охороною праці Наказ, Перелік від 23.09.1994 №263/121
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Тип Наказ, Перелік

Дата 23.09.1994

Номер 263/121

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 263/121 від 23.09.94
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 1995 р.
за N 18/554
Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 102/85 від 06.06.95 )
На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р. N 25684/45,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, що додається.
Міністр охорони здоров'я України
Голова Держнаглядохоронпраці
В.О.Бобров
С.П.Ткачук
Затверджено
наказом Міністерства
охорони здоров'я України
та Держнаглядохоронпраці
від 23.09.1994 р.
Перелік робіт,
де є потреба у професійному доборі
-----------------------------------------------------------------
Види робіт | Психофізіологічні показники для
| професійного добору
----------------------------+------------------------------------
1 | 2
-----------------------------------------------------------------
1. Усі види підземних робіт 1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Пам'ять зорова та слухова
4. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
5. Стійкість до впливу стресів
6. Орієнтація у замкнутому просторі
7. Недбалість
8. Реакція на об'єкт, який рухається
2. Робота в кесонах, 1. Сенсомоторні реакції
барокамерах, замкнутих 2. Увага
просторах 3. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
4. Швидкість переключення уваги
5. Орієнтація у замкнутому просторі
6. Втома
7. Здатність до адаптації
3. Водолазні роботи 1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Реакція на об'єкт, який рухається
4. Швидкість переключення уваги
5. Пам'ять зорова та слухова
6. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
7. Орієнтація у замкнутому просторі
8. Втома
4. Роботи на висоті, 1. Сенсомоторні реакції
верхолазні роботи, 2. Увага
роботи пов'язані з 3. Пам'ять зорова та слухова
підйомом на висоту 4. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
5. Стійкість до впливу стресів
6. Орієнтація у просторі
7. Здатність до адаптації
8. Втома
5. Роботи по обслуговуванню 1. Сенсомоторні реакції
діючої електроустановки 2. Увага
напругою до і вище 1000 В 3. Швидкість переключення уваги
та виконання в них опера- 4. Пам'ять зорова та слухова
тивних переключень, на- 5. Емоційна стійкість та почуття
лагоджувальних, монтажних тривоги
робіт та високовольтних 6. Втома
випробувань, роботи під 7. Недбалість
напругою в електроустано-
вках до і вище 1000 В,
роботи пов'язані з діючим
енергетичним обладнанням
6. Роботи, пов'язані із 1. Сенсомоторні реакції
застосуванням вибухових 2. Увага
матеріалів, роботи у 3. Швидкість переключення уваги
вибухо- та вогненебез- 4. Пам'ять зорова та слухова
печних виробництвах 5. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
6. Втома
7. Недбалість
7. Роботи, виконання яких 1. Сенсомоторні реакції
передбачає носіння 2. Реакція на об'єкт, який рухається
вогнепальної зброї 3. Увага
4. Швидкість переключення уваги
5. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
6. Агресивність
7. Втома
8. Аварійно-рятувальні 1. Сенсомоторні реакції
роботи та роботи по 2. Реакція на об'єкт, який рухається
гасінню пожеж 3. Увага
4. Швидкість переключення уваги
5. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
6. Стійкість до впливу стресів
7. Оріентація у просторі
8. Втома
9. Здатність приймати рішення та
дії в екстремальних умовах
9. Роботи, пов'язані з 1. Сенсомоторні реакції
управлінням наземним, 2. Реакція на об'єкт, який рухається
підземним, повітряним 3. Увага
та водним транспортом 4. Швидкість переключення уваги
5. Пам'ять зорова та слухова
6. Емоційна стійкість та почуття
тривоги
7. Стійкість до впливу стресів
8. Орієнтація у просторі
9. Втома
10. Здатність приймати рішення та
дії в екстремальних умовах
11. Стійкість до монотонії
10. Роботи, пов'язані з 1. Сенсомоторні реакції
нервово-емоційним 2. Увага
напруженням 3. Швидкість переключення уваги
(авіадиспетчери, 4. Пам'ять зорова та слухова
диспетчери по 5. Стійкість до впливу стресів
управлінню рухом 6. Втома
залізничного транспорту, 7. Здатність приймати рішення
оператори енергетичних та дії в екстремальних умовах
систем)
11. Роботи по технічному 1. Сенсомоторні реакції
обслуговуванню і 2. Увага
експлуатації 3. Пам'ять зорова та слухова
компресорних 4. Втома
нафтонасосних та 5. Здатність приймати рішення
газорегуляторних та дії в екстремальних умовах
станцій, лінійних 6. Недбалість
систем магістральних
нафто- і газопроводів
12. Роботи, пов'язані з 1. Сенсомоторні реакції
бурінням, видобутком та 2. Увага
переробкою нафти, газу, 3. Втома
конденсату та підготовкою 4. Стійкість до впливу стресів
їх до транспортування та 5. Здатність приймати рішення
зберігання та дії в екстремальних умовах
13. Роботи, які безпосередньо 1. Сенсомоторні реакції
пов'язані з виробництвом 2. Увага
чорних та кольорових 3. Стійкість до впливу стресів
металів 4. Пам'ять зорова та слухова
5. Емоційна стійкість
6. Орієнтація у просторі
7. Стійкість до монотонії
8. Урівноваженість нервових
процесів
Примітка: Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій, де є потреба у професійному доборі.
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 102/88 від 06.06.95 )
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 263/121 від 23.09.94
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 1995 р.
за N 18/554
Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі
На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р. N 25684/45,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!