Про затвердження Порядку доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів. Порядок від 30.11.1999 №11

Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом Рішення, Порядок від 30.11.1999 №11
Остання редакція від 30.11.1999. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом

Тип Рішення, Порядок

Дата 30.11.1999

Номер 11

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І
ГРОШОВИМ ОБІГОМ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 11 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2000 року
за N 133/4354
Про затвердження Порядку доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів
На виконання протокольного рішення від 30.11.99 N 11 Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України
ВИРІШИЛА:
Затвердити Порядок доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів (додається).
Заступник Голови Державної комісії В.А.Копилов
Затверджено
Рішення Державної комісії з питань
впровадження електронних систем
і засобів контролю та управління
товарним і грошовим обігом
при Кабінеті Міністрів України
30.11.99 N 11
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2000 року
за N 133/4354
Порядок доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок поширюється на електронні контрольно-касові апарати (далі - ЕККА), що зареєстровані органами державної податкової служби і використовуються при розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
1.2. Доопрацювання ЕККА - це внесення згідно з документацією виробника змін до конструкції чи програмного забезпечення конкретного зразка ЕККА, який зареєстровано в органах державної податкової служби, з метою приведення його технічних характеристик у відповідність до технічних характеристик модифікації тієї самої моделі ЕККА, яка внесена до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем.
Доопрацювання ЕККА є різновидом його ремонту.
1.3. Доопрацювання ЕККА може здійснювати лише виробник чи генеральний постачальник моделі ЕККА, яка підлягає доопрацюванню, або уповноважений ними центр сервісного обслуговування (далі - виконавець).
1.4. Доопрацювання конкретного зразка ЕККА виконується за бажанням власника ЕККА та за його рахунок.
1.5. Доопрацюванню підлягають тільки ті зразки ЕККА, строк служби яких, указаний в експлуатаційній документації, ще не вичерпався.
Якщо в експлуатаційній документації строк служби ЕККА не вказано, то він становить 7 років з моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років від дати випуску.
1.6. На доопрацьовані ЕККА поширюється дія пунктів 26-31 Положення про Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 N 913.
2. Розроблення і затвердження документації для доопрацювання
2.1. Доопрацювання ЕККА здійснюється на підставі розробленого виробником комплекту конструкторської документації, яка погоджена органом із сертифікації, акредитованим у державній системі сертифікації УкрСЕПРО.
До складу комплекту входять:
інструкція про доопрацювання (далі - інструкція);
перелік деталей, вузлів та матеріалів, які потрібні для доопрацювання ЕККА;
експлуатаційна документація, яка відображає зміни в порядку експлуатації доопрацьованого зразка ЕККА.
2.2. Інструкція повинна включати:
порядок доопрацювання ЕККА;
методику перевірки доопрацьованого зразка ЕККА перед уведенням його в експлуатацію;
порядок унесення до формуляра (паспорта) ЕККА відміток про проведене доопрацювання.
В інструкції обов'язково зазначаються випадки, у яких необхідно проводити заміну чи обнулення фіскальної пам'яті.
2.3. При доопрацюванні ЕККА допускається залишати незмінними написи іноземною мовою на корпусних деталях, клавішах, ключах, табличках. При цьому експлуатаційна документація повинна містити тлумачення цих написів.
При доопрацюванні ЕККА допускаються окремі конструктивні й технологічні відхилення від сертифікованої моделі ЕККА за умови, якщо вони не впливають на параметри й характеристики, які перевірялися при сертифікації та технічній експертизі на відповідність ЕККА діючим технічним вимогам до електронних контрольно-касових апаратів, що має бути підтверджено висновком органу з сертифікації, акредитованого в системі УкрСЕПРО.
3. Порядок проведення доопрацювання ЕККА
3.1. Для проведення доопрацювання власник ЕККА має отримати від виконавця висновок про можливість проведення доопрацювання конкретного зразка ЕККА з обгрунтуванням (у разі потреби) причин заміни (або обнулення даних) фіскальної пам'яті і подати його разом з повідомленням у письмовій формі до органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - власника ЕККА або до органу державної податкової служби за місцем провадження підприємницької діяльності, де ЕККА перебуває на обліку (далі - орган державної податкової служби).
3.2. Після повідомлення органу державної податкової служби виконавець здійснює доопрацювання ЕККА, уносить потрібні зміни до експлуатаційної документації. Формуляр (паспорт) ЕККА не замінюється. Заводський та реєстраційний номери не змінюються. ЕККА має бути введений у фіскальний режим.
У разі заміни (або обнулення даних) фіскальної пам'яті після проведення доопрацювання ЕККА до неї заноситься вся необхідна інформація про власника ЕККА (заводський і реєстраційний номери з датами їх уведення), ставки ПДВ тощо. До фіскальної пам'яті також заносяться загальні суми виторгу за всіма ставками ПДВ окремо за весь період експлуатації ЕККА в його власника (окремими сумами у карбованцях та гривнях).
3.3. Операції з розпломбування ЕККА, що підлягає доопрацюванню, та опломбування його після доопрацювання проводяться згідно з установленим порядком реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів.
Назва модифікації ЕККА, до якої виконано доопрацювання, та номер (позначення) версії програмного забезпечення мають бути відображені у формулярі (паспорті) ЕККА, у журналі використання ЕККА та обох примірниках реєстраційного посвідчення.
4. Термін використання доопрацьованого ЕККА
Доопрацьований ЕККА може застосовуватися до кінця строку служби, який було вказано в експлуатаційній документації при виготовленні цього зразка ЕККА.
Заступник Голови Державної комісії В.А.Копилов
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І
ГРОШОВИМ ОБІГОМ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 11 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2000 року
за N 133/4354
Про затвердження Порядку доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів
На виконання протокольного рішення від 30.11.99 N 11 Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України
ВИРІШИЛА:
Затвердити Порядок доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів (додається).
Заступник Голови Державної комісії В.А.Копилов
Затверджено
Рішення Державної комісії з питань
впровадження електронних систем
і засобів контролю та управління
товарним і грошовим обігом
при Кабінеті Міністрів України
30.11.99 N 11
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2000 року
за N 133/4354
Порядок доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок поширюється на електронні контрольно-касові апарати (далі - ЕККА), що зареєстровані органами державної податкової служби і використовуються при розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
1.2. Доопрацювання ЕККА - це внесення згідно з документацією виробника змін до конструкції чи програмного забезпечення конкретного зразка ЕККА, який зареєстровано в органах державної податкової служби, з метою приведення його технічних характеристик у відповідність до технічних характеристик модифікації тієї самої моделі ЕККА, яка внесена до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем.