• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій при розрахунках підприємства з постачальником

Міністерство фінансів України  | Лист від 31.07.2009 № 31-34000-10-16/20869
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Лист
 • Дата: 31.07.2009
 • Номер: 31-34000-10-16/20869
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Лист
 • Дата: 31.07.2009
 • Номер: 31-34000-10-16/20869
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
31.07.2009 N 31-34000-10-16/20869
Міністерство фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій при розрахунках підприємства з постачальником повідомляє.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період, а витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.
З урахуванням наведеного, якщо відповідно до законодавства та умов договору грошовий еквівалент зобов'язання підприємства перед постачальником визначено в іноземній валюті, то в бухгалтерському обліку різниця, що виникає при погашенні зобов'язання, визнається іншими операційними доходами (витратами).
Документальне оформлення операцій, пов'язаних із надходженням матеріальних цінностей, врегульовано Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 N 2.
Заступник Міністра Д.Фудашкін