Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку