Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція від 30.11.1999 №291

Міністерство фінансів України Інструкція від 30.11.1999 №291
Остання редакція від 29.10.2019. Внесення змін (наказ від 16.09.2019 N 379 /z1065-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Інструкція

Дата 30.11.1999

Номер 291

Статус Діє

Редакції
29.10.2019 внесення змін (наказ від 16.09.2019 N 379 /z1065-19/) 23.07.2019 внесення змін (наказ від 31.05.2019 N 226 /z0685-19/) 05.01.2018 внесення змін (наказ від 12.12.2017 N 1019 /z1582-17/) 24.07.2015 внесення змін (наказ від 18.06.2015 N 573 /z0789-15/) 18.03.2014 внесення змін (наказ від 08.02.2014 N 48 /z0341-14/) 09.08.2013 внесення змін (наказ від 27.06.2013 N 627 /z1242-13/) 16.07.2012 внесення змін (наказ від 31.05.2012 N 658 /z1011-12/) 10.01.2012 внесення змін (наказ від 09.12.2011 N 1591 /z1556-11/) 28.10.2011 внесення змін (наказ від 26.09.2011 N 1204 /z1181-11/) 04.07.2011 внесення змін (наказ від 31.05.2011 N 664 /z0730-11/) 01.11.2009 внесення змін (наказ від 25.09.2009 N 1125 /z0970-09/) 18.11.2008 внесення змін (наказ від 14.10.2008 N 1238 /z1084-08/) 30.03.2008 внесення змін (наказ від 05.03.2008 N 353 /z0225-08/) 06.01.2007 внесення змін (інші від 19.12.2006 N 1213 /z1364-06/) 01.01.2007 внесення змін (наказ від 11.12.2006 N 1176 /z1342-06/) 28.11.2005 внесення змін (наказ від 20.10.2005 N 717 /z1396-05/) 22.10.2004 внесення змін (наказ від 24.09.2004 N 591 /z1291-04/) 29.12.2003 внесення змін (наказ від 12.12.2003 N 671 /z1254-03/) 20.12.2002 внесення змін (наказ від 09.12.2002 N 1012 /z0991-02/) 30.11.1999 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.
Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.
На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки обліковуються на рахунку 23 "Виробництво".
За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.
Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.
Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
23"Виробництво"23"Виробництво"
37"Розрахунки з різними дебіторами"24"Брак у виробництві"
26"Готова продукція"
42"Додатковий капітал"27"Продукція сільськогосподарського виробництва"
71"Інший операційний дохід"28"Товари"
37"Розрахунки з різними дебіторами"
47"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
80"Матеріальні витрати"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
( Рахунок 25 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 353 від 05.03.2008, № 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 26 "Готова продукція"
Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.
До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.
За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.
Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів.
Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.
Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
23"Виробництво"20"Виробничі запаси"
25"Напівфабрикати"22"Малоцінні та швидкозношувані предмети"
23"Виробництво"
28"Товари"
37"Розрахунки з різними дебіторами"37"Розрахунки з різними дебіторами"
79"Фінансові результати"
42"Додатковий капітал"
71"Інший операційний дохід"80"Матеріальні витрати"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
90"Собівартість реалізації"
92"Адміністративні витрати"
93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
( Рахунок 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 1012 від 09.12.2002, Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.
Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
23"Виробництво"20"Виробничі запаси"
25"Напівфабрикати"23"Виробництво"
37"Розрахунки з різними дебіторами"28"Товари"
42"Додатковий капітал"37"Розрахунки з різними дебіторами"
71"Інший операційний дохід"80"Матеріальні витрати"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
90"Собівартість реалізації"
92"Адміністративні витрати"
93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
( Рахунок 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 1176 від 11.12.2006, Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 28 "Товари"
На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".
Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
281 "Товари на складі"
282 "Товари в торгівлі"
283 "Товари на комісії"
284 "Тара під товарами"
285 "Торгова націнка"
286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"
На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом - зменшення.
На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.
На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).
На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)-комісіонерами.
На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".
На субрахунку 285 "Торгова націнка" підприємства роздрібної торгівлі при ведені обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.
На субрахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
Рахунок 28 "Товари" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
10"Основні засоби"
11"Інші необоротні матеріальні активи"
12"Нематеріальні активи"
14"Довгострокові фінансові інвестиції"
15"Капітальні інвестиції"15"Капітальні інвестиції"
16"Довгострокові біологічні активи"
18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
20"Виробничі запаси"20"Виробничі запаси"
21"Поточні біологічні активи"
22"Малоцінні та швидкозношувані предмети"
23"Виробництво"
25"Напівфабрикати"
26"Готова продукція"
27"Продукція сільськогосподарського виробництва"23"Виробництво"
28"Товари"28"Товари"
37"Розрахунки з різними дебіторами"37"Розрахунки з різними дебіторами"
42"Додатковий капітал"
80"Матеріальні витрати"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
84"Інші операційні витрати"
42"Додатковий капітал"85"Інші затрати"
46"Неоплачений капітал"90"Собівартість реалізації"
63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"92"Адміністративні витрати"
93"Витрати на збут"
64"Розрахунки за податками й платежами"94"Інші витрати операційної діяльності"
68"Розрахунки за іншими операціями"
71"Інший операційний дохід"
74"Інші доходи"
( Рахунок 28 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 1012 від 09.12.2002, № 353 від 05.03.2008, Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), електронних грошей, грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
( Абзац перший розділу "Клас 3" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".
( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 1012 від 09.12.2002 )
Рахунок 30 "Готівка"
Рахунок 30 "Готівка" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:
301 "Готівка в національній валюті"
302 "Готівка в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Готівка в національній валюті в операційній касі" та "Готівка в іноземній валюті в операційній касі".
Рахунок 30 "Готівка" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
14"Довгострокові фінансові інвестиції"14"Довгострокові фінансові інвестиції"
15"Капітальні інвестиції"15"Капітальні інвестиції"
16Позицію виключено30"Готівка"
31"Рахунки в банках"
18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
30"Готівка"33"Інші кошти"
31"Рахунки в банках"35"Поточні фінансові інвестиції"
34"Короткострокові векселі одержані"36"Розрахунки з покупцями та замовниками"
36"Розрахунки з покупцями та замовниками"37"Розрахунки з різними дебіторами"
37"Розрахунки з різними дебіторами"39"Витрати майбутніх періодів"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
42"Додатковий капітал"45"Вилучений капітал"
46"Неоплачений капітал"
45"Вилучений капітал"47"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
46"Неоплачений капітал"48"Цільове фінансування і цільові надходження"
48"Цільове фінансування і цільові надходження"50"Довгострокові позики"
51"Довгострокові векселі видані"
50"Довгострокові позики"52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53"Довгострокові зобов'язання з оренди"
55"Інші довгострокові зобов'язання"
60"Короткострокові позики"55"Інші довгострокові зобов'язання"
63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"60"Короткострокові позики"
61"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
66"Розрахунки за виплатами працівникам"
68"Розрахунки за іншими операціями"
62"Короткострокові векселі видані"
69"Доходи майбутніх періодів"63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
70"Доходи від реалізації"
71"Інший операційний дохід"65"Розрахунки за страхуванням"
73"Інші фінансові доходи"66"Розрахунки за виплатами працівникам"
74"Інші доходи"67"Розрахунки з учасниками"
76"Страхові платежі"68"Розрахунки за іншими операціями"
69"Доходи майбутніх періодів"
70"Доходи від реалізації"
76"Страхові платежі"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
90"Собівартість реалізації"
91"Загальновиробничі витрати"
92"Адміністративні витрати"
93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
95"Фінансові витрати"
97"Інші витрати"
( Рахунок 30 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 1012 від 09.12.2002, № 591 від 24.09.2004, № 1176 від 11.12.2006, № 1125 від 25.09.2009, Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
Рахунок 31 "Рахунки в банках"
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"
316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті".
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.
Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
14"Довгострокові фінансові інвестиції"14"Довгострокові фінансові інвестиції"
15"Капітальні інвестиції"15"Капітальні інвестиції"
16Позицію виключено18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"30"Готівка"
30"Готівка"31"Рахунки в банках"
31"Рахунки в банках"33"Інші кошти"
33"Інші кошти"35"Поточні фінансові інвестиції"
34"Короткострокові векселі одержані"36"Розрахунки з покупцями та замовниками"
35"Поточні фінансові інвестиції"37"Розрахунки з різними дебіторами"
36"Розрахунки з покупцями та замовниками"
39"Витрати майбутніх періодів"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
37"Розрахунки з різними дебіторами"45"Вилучений капітал"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
46"Неоплачений капітал"
42"Додатковий капітал"47"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
45"Вилучений капітал"
46"Неоплачений капітал"48"Цільове фінансування і цільові надходження"
48"Цільове фінансування і цільові надходження"
50"Довгострокові позики"
50"Довгострокові позики"51"Довгострокові векселі видані"
52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"52"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55"Інші довгострокові зобов'язання"53"Довгострокові зобов'язання з оренди"
60"Короткострокові позики"
63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"55"Інші довгострокові зобов'язання"
60"Короткострокові позики"
64"Розрахунки за податками й платежами"61"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
65"Розрахунки за страхуванням"
66"Розрахунки за виплатами працівникам"
68"Розрахунки за іншими операціями"62"Короткострокові векселі видані"
63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
69"Доходи майбутніх періодів"
70"Доходи від реалізації"64"Розрахунки за податками й платежами"
71"Інший операційний дохід"
73"Інші фінансові доходи"65"Розрахунки за страхуванням"
74"Інші доходи"66"Розрахунки за виплатами працівникам"
67"Розрахунки з учасниками"
76"Страхові платежі"68"Розрахунки за іншими операціями"
69"Доходи майбутніх періодів"
76"Страхові платежі"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
90"Собівартість реалізації"
91"Загальновиробничі витрати"
92"Адміністративні витрати"
93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
95"Фінансові витрати"
97"Інші витрати"
( Рахунок 31 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 1012 від 09.12.2002 , № 1176 від 11.12.2006 , Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 , № 48 від 08.02.2014 , № 573 від 18.06.2015 )
Рахунок 33 "Інші кошти"
На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), електронних грошей та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.
( Абзац перший тексту рахунку 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті"
( Абзац другий тексту рахунку 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.
На субрахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" відображаються операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком України.
( Рахунок 33 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.
( Рахунок 33 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.
Рахунок 33 "Інші кошти" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
16Позицію виключено15"Капітальні інвестиції"
18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
30"Готівка"31"Рахунки в банках"
31"Рахунки в банках"37"Розрахунки з різними дебіторами"
37"Розрахунки з різними дебіторами"50"Довгострокові позики"
60"Короткострокові позики"
50"Довгострокові позики"66"Розрахунки за виплатами працівникам"
68"Розрахунки за іншими операціями"
60"Короткострокові позики"84"Інші операційні витрати"
68"Розрахунки за іншими операціями"85"Інші затрати"
92"Адміністративні витрати"
70"Доходи від реалізації"
71"Інший операційний дохід"93"Витрати на збут"
94"Інші витрати операційної діяльності"
99Позицію виключено
( Рахунок 33 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 1012 від 09.12.2002, № 717 від 20.10.2005, № 1176 від 11.12.2006, Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"
На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:
341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"
342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"
На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
36"Розрахунки з покупцями та замовниками"30"Готівка"
31"Рахунки в банках"
37"Розрахунки з різними дебіторами"45"Вилучений капітал"
50"Довгострокові позики"
60"Короткострокові позики"
70"Доходи від реалізації"63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
71"Інший операційний дохід"
73"Інші фінансові доходи"64"Розрахунки за податками й платежами"
74"Інші доходи"
68"Розрахунки за іншими операціями"
84"Інші операційні витрати"
85"Інші затрати"
94"Інші витрати операційної діяльності"
97"Інші витрати"
( Рахунок 34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 591 від 24.09.2004, Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції"
За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.
Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:
14"Довгострокові фінансові інвестиції"14"Довгострокові фінансові інвестиції"
16Позицію виключено18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
31"Рахунки в банках"
41"Капітал у дооцінках"
18"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"42"Додатковий капітал"
30"Готівка"85"Інші затрати"
31"Рахунки в банках"97"Інші витрати"
36"Розрахунки з покупцями та замовниками"
37"Розрахунки з різними дебіторами"
40"Зареєстрований (пайовий) капітал"
41"Капітал у дооцінках"
42"Додатковий капітал"
46"Неоплачений капітал"
50"Довгострокові позики"
60"Короткострокові позики"
64"Розрахунки за податками й платежами"
68"Розрахунки за іншими операціями"
73"Інші фінансові доходи"
74"Інші доходи"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.1999 № 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за № 893/4186
ІНСТРУКЦІЯ
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
I. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.
Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!