Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України Рішення від 16.03.2020 №179-рш
Остання редакція від 16.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Рішення

Дата 16.03.2020

Номер 179-рш

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
16.03.2020 № 179-рш
Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року N 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 6 розділу II:
після таблиці 1 абзацу п'ятого доповнити п'ятьма новими абзацами шостим - десятим такого змісту:
"Аналітичні рахунки 1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)А, 1418/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)А, 1428/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)А, 3018/R011(2)/S580(3,4,5)А, 3118/R011(2)/S580(3,4,5)А, 3218/R011(1)/S580(3,4,5)А, визначені в таблиці 1, уключаються до розрахунку показника Нд/3 зі значеннями параметрів аналітичного обліку R030 "#980", K030 "1" та S245 "1" із застосуванням коефіцієнтів:
до 31 березня 2021 року - 0;
з 31 березня 2021 року - 0,2;
з 30 червня 2021 року - 0,5;
з 31 грудня 2021 року - 1.".
У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;
після таблиці 3 абзацу сімнадцятого доповнити п'ятьма новими абзацами вісімнадцятим - двадцять другим такого змісту:
"Аналітичні рахунки 1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)АП, 1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)П, 1416/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)П, 1419/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)КА, 1426/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)П, 1429/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)КА, 3015/R011(2)/S580(3,4,5)АП, 3016/R011(2)/S580(3,4,5)П, 3116/R011(2)/S580(3,4,5)П, 3119/R011(2)/S580(3,4,5)КА, 3216/R011(1)/S580(3,4,5)П, 3219/R011(1)/S580(3,4,5)КА, визначені в таблиці 3, уключаються до розрахунку показника Рпс зі значеннями параметрів аналітичного обліку R030 "#980", K030 "1" та S245 "1" із застосуванням коефіцієнтів:
до 31 березня 2021 року - 0;
з 31 березня 2021 року - 0,2;
з 30 червня 2021 року - 0,5;
з 31 грудня 2021 року - 1.".
У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим;
2) в абзацах чотирнадцятому - сімнадцятому пункту 14 розділу III цифри "2020" замінити цифрами "2021";
3) у колонці 3 рядка 31 додатка 1 цифри та літери "1832/K180(1,2)/R011(2)" замінити цифрами та літерами "1832/K180(1,2)/R011(2,7)".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) довести до відома банків України зміст цього рішення для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Рішення набирає чинності з 29 березня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
16.03.2020 № 179-рш
Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року N 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 6 розділу II:
після таблиці 1 абзацу п'ятого доповнити п'ятьма новими абзацами шостим - десятим такого змісту:
"Аналітичні рахунки 1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S580(3,4,5)А, 1418/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)А, 1428/R011(2,3,4,D,E)/S580(3,4,5)А, 3018/R011(2)/S580(3,4,5)А, 3118/R011(2)/S580(3,4,5)А, 3218/R011(1)/S580(3,4,5)А, визначені в таблиці 1, уключаються до розрахунку показника Нд/3 зі значеннями параметрів аналітичного обліку R030 "#980", K030 "1" та S245 "1" із застосуванням коефіцієнтів:
до 31 березня 2021 року - 0;
з 31 березня 2021 року - 0,2;
з 30 червня 2021 року - 0,5;
з 31 грудня 2021 року - 1.".
У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;
після таблиці 3 абзацу сімнадцятого доповнити п'ятьма новими абзацами вісімнадцятим - двадцять другим такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!