Про оподаткування ПДВ

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 17.03.2020 №1108/ІПК/08-01-04-01-10
Остання редакція від 17.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 17.03.2020

Номер 1108/ІПК/08-01-04-01-10

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Головне управління ДПС у Запорізькій області
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.03.2020 № 1108/ІПК/08-01-04-01-10
Про оподаткування ПДВ [щодо визначення загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей обов'язкової реєстрації неприбуткової благодійної організації як платника ПДВ]
Головне управління ДПС у Запорізькій області розглянуло звернення щодо визначення загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей обов'язкової реєстрації неприбуткової благодійної організації як платника ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні неприбуткова благодійна організація надає благодійну допомогу у вигляді постачання товарів/послуг набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги - юридичним та фізичним особам. При цьому отримує фінансування з державного бюджету або з Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.
Згідно з інформаційними базами даних ДПС України, благодійна організація не зареєстрована як платник ПДВ.
Правові основи благодійної діяльності в Україні визначено у Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 №5073-VI зі змінами та доповненнями (далі - Закон №5073-VI).
Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 1 Закону №5073-VI благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом "Про благодійну діяльність" цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону №5073-VI суб'єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до №5073-VI, а також інші благодійники та бенефіціари.
Поняття бенефіціара, благодійної організації та благодійника визначено у підпунктах 1, 3 і 5 пункту 1 статі 1 Закону №5073-VI. Так, під поняттям:
бенефіціар - розуміється набувач благодійної допомоги (фізична осо 5а, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених №5073-VI.
благодійна організація - розуміється юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених №5073-VI, як основну мету її діяльності;
благодійник - розуміється дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Згідно з підпунктом "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.
Нормами Кодексу встановлено перелік операцій з постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування та звільнені від оподаткування ПДВ, а не окремих категорій споживачів, тому і оподаткування таких операцій здійснюється не з урахуванням категорії споживачів, а залежно від наявності чи відсутності встановленої Кодексом пільги з оподаткування операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а такс ж надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Отже, у зв'язку з тим, що операція з отримання благодійною організацією поворотної/безповоротної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Водночас підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Кодексу визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.
Визначати об'єкт оподаткування ПДВ та застосувати режим звільнення від оподаткування ПДВ мають право особи, які зареєстровані платниками ПДВ.
Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233.
Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 та пункті 180.1 статті 180 Кодексу. Зокрема, такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі.
Статтями 181 та 182 Кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).
До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
Враховуючи викладене, якщо благодійна організація здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, в тому числі операції, які звільненні від оподаткування ПДВ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. грн., то така благодійна організація згідно з вимогами з пунктів 183.1 та 183.2 статті 183 Кодексу повинна не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням заяву платника ПДВ за формою №1-ПДВ і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.
Також інформуємо, що благодійна організація має право зареєструватись як платник ПДВ за своїм добровільним рішенням шляхом подання до контролюючого органу Заяви не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.
Головне управління ДПС у Запорізькій області
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.03.2020 № 1108/ІПК/08-01-04-01-10
Про оподаткування ПДВ [щодо визначення загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей обов'язкової реєстрації неприбуткової благодійної організації як платника ПДВ]
Головне управління ДПС у Запорізькій області розглянуло звернення щодо визначення загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей обов'язкової реєстрації неприбуткової благодійної організації як платника ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні неприбуткова благодійна організація надає благодійну допомогу у вигляді постачання товарів/послуг набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги - юридичним та фізичним особам. При цьому отримує фінансування з державного бюджету або з Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.
Згідно з інформаційними базами даних ДПС України, благодійна організація не зареєстрована як платник ПДВ.
Правові основи благодійної діяльності в Україні визначено у Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 №5073-VI зі змінами та доповненнями (далі - Закон №5073-VI).
Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 1 Закону №5073-VI благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом "Про благодійну діяльність" цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону №5073-VI суб'єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до №5073-VI, а також інші благодійники та бенефіціари.
Поняття бенефіціара, благодійної організації та благодійника визначено у підпунктах 1, 3 і 5 пункту 1 статі 1 Закону №5073-VI. Так, під поняттям:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!