Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Національний банк України Постанова від 27.12.2019 №160
Остання редакція від 20.03.2020 скасування (постанова від 20.03.2020 N 36 /v0036500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 27.12.2019

Номер 160

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.12.2019 № 160
( ПОстанова втратила чинність згідно з Постановою Національного банку № 36 вд 20.03.2020 )
Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення тарифної політики Національного банку України та у зв'язку з переглядом тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) в системі електронних платежів Національного банку України, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:
1) у колонці 2 послуг 19 та 22 примітку "-8" замінити приміткою "-3";
2) у колонці 2 послуги 49 примітки "-8" та "-9" замінити примітками "-3" та "-4" відповідно;
3) послуги під номерами 52, 53 виключити;
4) послугу під номером 56 викласти в такій редакції:
"
123
56Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в системі електронних платежів Національного банку в сумі:За один розрахунковий документ або повідомлення
від 0 до 5 000,00 грн0,35 грн
від 5 000,01 до 100 000,00 грн1,20 грн
від 100 000,01 грн10,00 грн
для установ Державної казначейської служби Українибезплатно
";
5) послугу під номером 69 виключити;
6) примітки "-3" - "-7" виключити.
У зв'язку з цим примітки "-8" та "-9" уважати примітками "-3" та "-4" відповідно.
2. Унести до таблиці 1 Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 травня 2019 року № 68) (зі змінами), такі зміни:
1) рядки 2-4 виключити.
У зв'язку з цим рядки 5-37 уважати відповідно рядками 2-34;
2) у колонці 3 рядка 3 слова "Національного банку" замінити словами "Національного банку України (далі - Національний банк)";
3) рядки 6 та 7 виключити.
У зв'язку з цим рядки 8-34 уважати відповідно рядками 6-32;
4) таблицю доповнити трьома новими рядками такого змісту:
"
1234
3315Абонентське обслуговування замовника в системі електронних платежів Національного банку:Щомісяця
34банків4 100 грн
35установ Державної казначейської служби України2 050 грн
".
3. Постанова набирає чинності з 24 березня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.12.2019 № 160
Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення тарифної політики Національного банку України та у зв'язку з переглядом тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) в системі електронних платежів Національного банку України, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:
1) у колонці 2 послуг 19 та 22 примітку "-8" замінити приміткою "-3";
2) у колонці 2 послуги 49 примітки "-8" та "-9" замінити примітками "-3" та "-4" відповідно;
3) послуги під номерами 52, 53 виключити;
4) послугу під номером 56 викласти в такій редакції:
"

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!