Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699

Національний банк України Постанова від 17.03.2020 №31
Остання редакція від 17.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.03.2020

Номер 31

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 19.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.03.2020 № 31
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"юридична особа, що має місцезнаходження на території вільної економічної зони "Крим" (далі - суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора);";
абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;
в абзаці третьому слова "з місцезнаходженням (зареєстровані/постійно проживають)" замінити словами "господарювання з місцезнаходженням";
2) у пункті 2:
абзац другий після цифр "269)" доповнити словами "(зі змінами)";
абзаци четвертий - восьмий виключити;
3) у пункті 3:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"3. Виконання в гривнях зобов'язань суб'єктами Криму/фізичними особами, постійним місцем проживання яких є територія ВЕЗ "Крим", за укладеними до набрання чинності Законом кредитними договорами перед банками здійснюється через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в банках, або з поточних рахунків клієнтів у банках.
У разі надходження на користь банку-кредитора від суб'єкта Криму/фізичної особи, постійним місцем проживання якої є територія ВЕЗ "Крим", коштів у валюті, що відрізняється від валюти кредиту за кредитним договором, банк зобов'язаний:";
в абзаці третьому слово "міжбанківському" виключити;
абзац п'ятий виключити;
4) пункт 4 виключити.
У зв'язку з цим пункти 5-13 уважати відповідно пунктами 4-12;
5) в абзаці другому пункту 4 слова "банківського вкладу (депозиту)" замінити словами "банківського вкладу";
6) у пункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
"5. Банкам України зупинити за поточними рахунками суб'єктів Криму здійснення операцій, крім:";
в абзаці шостому слова " Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" замінити словами "Кодексу України з процедур банкрутства";
в абзацах сьомому - десятому слова "юридичних осіб - суб'єктів Криму" у всіх відмінках та числах замінити словами "суб'єктів Криму" у відповідних відмінках та числах;
в абзаці десятому слова ", відкритий до набрання чинності Законом," виключити;
абзаци одинадцятий - тринадцятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий уважати відповідно одинадцятим, дванадцятим;
в абзаці дванадцятому слово "уповноважених" виключити
7) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", є недійсним, не створює правових наслідків та не може використовуватися банками під час проведення операцій, здійснення заходів валютного нагляду та фінансового моніторингу.".
2. Банкам після набрання чинності цією постановою забезпечити обслуговування поточних, вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, як відповідних рахунків резидентів та внести (за потреби) зміни до договорів про нові особливості функціонування цих рахунків та/або зміни до відповідного параметра їх аналітичного обліку.
3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з 27 квітня 2020 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 19.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.03.2020 № 31
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"юридична особа, що має місцезнаходження на території вільної економічної зони "Крим" (далі - суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора);";
абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;
в абзаці третьому слова "з місцезнаходженням (зареєстровані/постійно проживають)" замінити словами "господарювання з місцезнаходженням";
2) у пункті 2:
абзац другий після цифр "269)" доповнити словами "(зі змінами)";
абзаци четвертий - восьмий виключити;
3) у пункті 3:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції: