Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 15.01.2020 №7
Остання редакція від 15.01.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 15.01.2020

Номер 7

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 січня 2020 р. № 7
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 7
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, є:
вид (категорія) колісного транспортного засобу як засобу провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
вид автобусного маршруту, за яким суб’єкт господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість порушень вимог правил дорожнього руху щодо швидкісного режиму, технічного стану та стану водія, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість дорожньо-транспортних пригод протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, які пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання;
кількість порушень вимог правил перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів великоваговими і великогабаритними транспортними засобами, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
режим організації перевезень, за яким суб’єкт господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість порушень вимог правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами;
кількість випадків відсутності визначеної законодавством достатньої кількості транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які відповідають вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків використання автобусів, які не відповідають вимогам законодавства щодо безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків зупинки транспортного засобу не в установленому місці або на відстані від краю проїзної частини дороги, що не дає змоги зайти/вийти особі з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до/з транспортного засобу, зокрема скористатися відкидною апареллю транспортного засобу, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків ненадання водієм допомоги під час висадки/посадки особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення з/до транспортного засобу, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту визначено у додатку 1.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері автомобільного транспорту за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються Укртрансбезпекою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (О1)дорожньо-транспортна пригода, пов’язана з перевезенням
суб’єктом господарювання пасажирів
смерть людини та/або шкода, завдана здоров’ю
людини
вид (категорія) колісного транспортного засобу як
засобу провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання
протягом останнього року, що передує плановому періоду
вид автобусного маршруту, за яким суб’єкт
господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього
року, що передує плановому періоду
кількість порушень вимог правил дорожнього руху щодо
швидкісного режиму, технічного стану та стану водія, які виявлені
протягом двох календарних років, що передують плановому періоду
кількість дорожньо-транспортних пригод протягом
останніх трьох років, що передують плановому періоду,
які пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання
неможливість скористатися автобусним маршрутом
загального користування
моральна/ матеріальна шкода, завдана людині
порушення прав осіб з інвалідністю
2. Навколишнє природне середовище (О4)дорожньо-транспортна пригода, пов’язана з перевезенням
суб’єктом господарювання вантажів
забруднення навколишнього природного середовищакількість порушень вимог правил перевезення
небезпечних вантажів та небезпечних відходів великоваговими і
великогабаритними транспортними засобами, які виявлені протягом
двох календарних років, що передують плановому періоду
кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв,
які виявлені протягом двох календарних років, що передують
плановому періоду
режим організації перевезень, за яким суб’єкт
господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього
року, що передує плановому періоду
кількість порушень вимог правил проїзду
великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
кількість випадків відсутності визначеної
законодавством достатньої кількості транспортних засобів, що
використовуються для перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, які відповідають вимогам безпеки,
комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох
календарних років, що передують плановому періоду
кількість випадків використання автобусів, які не
відповідають вимогам законодавства щодо безпеки, комфортності,
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, які виявлені протягом двох календарних років, що
передують плановому періоду
кількість випадків зупинки транспортного засобу не в
установленому місці або на відстані від краю проїзної частини
дороги, що не дає змоги зайти/вийти особі з інвалідністю та іншим
маломобільним групам населення до/з транспортного засобу, зокрема
скористатися відкидною апареллю транспортного засобу, які виявлені
протягом двох календарних років, що передують плановому періоду
кількість випадків ненадання водієм допомоги під час
висадки/посадки особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам
населення з/до транспортного засобу, які виявлені протягом двох
календарних років, що передують плановому періоду
Додаток 2
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид (категорія) колісного транспортного засобу як
засобу провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання
протягом останнього року, що передує плановому періоду*
переобладнаний автобус з транспортного засобу іншого
призначення
25
автобус категорії М215
автобус категорії М310
автомобіль легковий3
автомобіль вантажний2
2. Вид автобусного маршруту, за яким суб’єкт
господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього
року, що передує плановому періоду*
приміський, міжміський або міжобласний10
міський5
міжнародний2
перевезення пасажирів автобусним маршрутом не
здійснюється
0
3. Кількість порушень вимог правил дорожнього руху
щодо швидкісного режиму, технічного стану та стану водія, які
виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому
періоду
п’ять і більше5
від одного до чотирьох3
відсутність порушень0
4. Кількість дорожньо-транспортних пригод протягом
останніх
трьох років, що передують плановому періоду, які пов’язані з
діяльністю суб’єкта господарювання
10 і більше20
від одного до дев’яти10
відсутність пригод0
5. Кількість порушень вимог правил перевезення
небезпечних вантажів та небезпечних відходів великоваговими і
великогабаритними транспортними засобами, які виявлені протягом
двох календарних років, що передують плановому періоду
п’ять і більше10
від одного до чотирьох5
відсутність порушень0
6. Кількість порушень режиму праці та відпочинку
водіїв, які виявлені протягом двох календарних років, що передують
плановому періоду
п’ять і більше10
від одного до чотирьох5
відсутність порушень0
7. Режим організації перевезень, за яким суб’єкт
господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього
року, що передує плановому періоду
нерегулярні перевезення10
регулярні спеціальні перевезення5
регулярні перевезення2
перевезення пасажирів автобусним маршрутом не
здійснюється
0
8. Кількість порушень вимог правил проїзду
великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
від 10 і більше10
від одного до дев’яти5
відсутність порушень0
9. Кількість випадків відсутності визначеної
законодавством достатньої кількості транспортних засобів, що
використовуються для перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, які відповідають вимогам безпеки,
комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох
календарних років, що передують плановому періоду
п’ять і більше15
від одного до чотирьох10
відсутність випадків0
10. Кількість випадків використання автобусів, які не
відповідають вимогам законодавства щодо безпеки, комфортності,
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, які виявлені протягом двох календарних років, що
передують плановому періоду
п’ять і більше15
від одного до чотирьох10
відсутність випадків0
11. Кількість випадків зупинки транспортного засобу не
в установленому місці або на відстані від краю проїзної частини
дороги, що не дає змоги зайти/вийти особі з інвалідністю та іншим
маломобільним групам населення до/з транспортного засобу, зокрема
скористатися відкидною апареллю транспортного засобу, які виявлені
протягом двох календарних років, що передують плановому періоду
п’ять і більше15
від одного до чотирьох10
відсутність випадків0
12. Кількість випадків ненадання водієм допомоги під
час висадки/посадки особам з інвалідністю та іншим маломобільним
групам населення з/до транспортного засобу, які виявлені протягом
двох календарних років, що передують плановому періоду
п’ять і більше15
від одного до чотирьох10
відсутність випадків0
___________
* Якщо суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 7
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 січня 2020 р. № 7
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 7
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, є:
вид (категорія) колісного транспортного засобу як засобу провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
вид автобусного маршруту, за яким суб’єкт господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість порушень вимог правил дорожнього руху щодо швидкісного режиму, технічного стану та стану водія, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість дорожньо-транспортних пригод протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, які пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!