Про затвердження Змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Міністерство юстиції України Наказ від 23.11.2021 №4198/5
Реквизиты

Издатель: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 23.11.2021

Номер 4198/5

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2021 N 4198/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2021 р.
за N 1555/37177
Про затвердження Змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 925/19663, що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
МіністрДенис МАЛЮСЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 листопада 2021 року N 4198/5
ЗМІНИ
до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
1. У пункті 2:
в абзаці першому слово "тридцяти" замінити словом "сорока п'яти";
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Особа, щодо якої внесено Подання, може ознайомитися з ним та доданими до нього матеріалами у визначеному департаменті Мін'юсту, територіальному органі Міністерства юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли таке Подання, з правом робити виписки та копії.";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Цей строк може бути продовжений за обґрунтованим рішенням Комісії.
Оскарження Подання в судовому порядку не перешкоджає його розгляду Комісією.".
2. Пункт 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, щодо якої внесено Подання, відомості про зміну прізвища, імені, по батькові (за наявності), назву нотаріального округу, номер та дату видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, поштову адресу та адресу електронної пошти, номер телефону;".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.
3. У пункті 4:
абзац третій викласти у такій редакції:
"довідка про результати перевірки роботи нотаріуса (у разі проведення такої перевірки);";
в абзаці четвертому слово "нотаріуса" замінити словами "особи, щодо якої внесено Подання,";
абзац сьомий після слова "порушень" доповнити словами "(у разі вжиття таких заходів)".
4. У пункті 5:
доповнити абзацом другим такого змісту:
"прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, щодо якої внесено Подання, відомості про зміну прізвища, імені, по батькові (за наявності), назву нотаріального округу, номер та дату видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, поштову адресу та адресу електронної пошти, номер телефону;".
У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;
в абзаці восьмому слова "територіального уповноваженого" замінити словами "делегованого представника", слова "територіальний уповноважений" замінити словами "делегований представник";
в абзаці дев'ятому слово "нотаріуса" замінити словами "особи, щодо якої внесено Подання,".
5. У пункті 6:
доповнити абзацом першим такого змісту:
"Про внесення Подання всі члени Комісії повідомляються визначеним департаментом Мін'юсту протягом семи робочих днів з дати його надходження до Мін'юсту.".
У зв'язку з чим абзац перший вважати відповідно абзацом другим.
6. У пункті 7 слова "головуючим на засіданні" замінити словом "головою".
7. У пункті 8:
в абзаці першому слово "нотаріуса" замінити словом "особи", слово "якого" замінити словом "якої";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Неявка на засідання Комісії особи, щодо якої внесено Подання, представника визначеного департаменту Мін'юсту, територіального органу Міністерства юстиції або делегованого представника, які належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання Комісії, не є перешкодою для розгляду Подання, якщо присутність зазначених осіб не визнано Комісією обов'язковою.".
8. У пункті 9 слово "нотаріус" замінити словом "особа", слово "якого" замінити словом "якої".
9. Абзац другий пункту 10 виключити.
У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим.
10. У пункті 13:
в абзаці другому слова "надсилається визначеному департаменту Мін'юсту" замінити словами "направляється особі, щодо якої прийнято рішення Комісії";
абзаци третій, четвертий виключити.
11. В абзаці першому пункту 15 слово "надсилається" замінити словом "направляється", слова "та визначеному департаменту Мін'юсту," виключити.
12. Доповнити після пункту 15 новим пунктом 16 такого змісту:
"16. Копії рішення Комісії про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та відповідного наказу Міністерства юстиції України оприлюднюються на офіційному вебсайті Мін'юсту не пізніше двох робочих днів з дати підписання наказу з урахуванням вимог законодавства про доступ до публічної інформації, захист персональних даних та збереження нотаріальної таємниці.".
У зв'язку з цим пункти 16, 17 вважати відповідно пунктами 17, 18.
13. У тексті Порядку слова "територіальний уповноважений" в усіх відмінках і числах замінити словами "делегований представник" у відповідних відмінках і числах.
Директор Департаментуприватного праваОлена ФЕРЕНС
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2021 N 4198/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2021 р.
за N 1555/37177
Про затвердження Змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 925/19663, що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
МіністрДенис МАЛЮСЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
23 листопада 2021 року N 4198/5
ЗМІНИ

30 днiв передплати безкоштовно!