Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. Наказ від 17.11.2014 №1139

Міністерство фінансів України Наказ від 17.11.2014 №1139
Последняя редакция от 17.11.2014. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 17.11.2014

Номер 1139

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.11.2014 № 1139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1543/26320
Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 3.6 розділу ІІІ:
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються";
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).".
У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим;
2) у пункті 5.6 розділу V:
перше речення абзацу першого викласти у такій редакції: "5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються.";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р.С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2015 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваТ.Я. СлюзО.Л. Шейко
Додаток 1
до Порядку відкриття та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державної казначейської служби
України
(пункт 1.8)
ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового обслуговування
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.11.2014 № 1139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1543/26320
Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 3.6 розділу ІІІ:
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються";
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1-3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).".
У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим;
2) у пункті 5.6 розділу V:
перше речення абзацу першого викласти у такій редакції: "5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються.";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: