Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах субєктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Журналу обліку погашених податкових векселів

Міністерство фінансів України Наказ, Довідка, Форма типового документа, Журнал, Порядок від 07.08.2012 №899
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Довідка, Форма типового документа, Журнал, Порядок

Дата 07.08.2012

Номер 899

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2012 № 899
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за № 1410/21722
Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Журналу обліку погашених податкових векселів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016 )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості;
форму Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості;
форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;
форму Журналу обліку погашених податкових векселів.
2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.):
2.1. Забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировину для хімічної промисловості;
2.2. Провести у встановленому порядку спільні наради:
з представниками територіальних органів Держмитслужби України щодо координації дій та взаємообміну інформацією при здійсненні контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировину для хімічної промисловості;
з керівниками та відповідальними особами підприємств - виробників, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, щодо узгодження організаційних заходів для забезпечення ефективної роботи податкових постів;
2.3. Надати Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у місячний термін, визначений у технічному завданні.
3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Охтень О.І.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012 № 899
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за № 1410/21722
ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості
( У тексті Порядку та додатків до нього абревіатуру "ДПС" замінено абревіатурою "ДФС" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016 )
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - нафтопродукти), що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.
1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної фіскальної служби (далі - орган ДФС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.
( Абзац перший пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016 )
У разі зберігання нафтопродуктів у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.
1.3. Орган ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості (далі - підприємство-виробник), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДФС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.
1.4. Склад представників органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників затверджується відповідним наказом органу ДФС.
Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДФС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства-виробника) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.
Копія наказу про призначення представників органу ДФС на податковий пост надсилається керівнику підприємства-виробника, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДФС на податкових постах.
1.5. Відповідні органи ДФС контролюють роботу податкових постів на підприємствах-виробниках, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства-виробника щодо цільового використання нафтопродуктів.
1.6. Прийом нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДФС на податковому посту такого підприємства.
ІІ. Завдання та функції представників органів ДФС на податкових постах
2.1. Основним завданням представників органів ДФС на податкових постах підприємств-виробників є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.
2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників:
2.2.1. Здійснюють контроль за:
своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;
зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;
обсягами надходження нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;
відповідністю обсягів, витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів;
2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленої продукції хімічної промисловості.
2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.
2.2.4. Надають керівнику підприємства-виробника пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів для виробництва у хімічній промисловості.
2.3. При отриманні нафтопродуктів підприємством-виробником представник органу ДФС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДФС.
Представник органу ДФС на податковому посту підприємства-виробника протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (додаток 2) до органу ДФС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах
суб'єктів господарювання,
які використовують нафтопродукти,
що отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати
акцизного податку, як сировину
для хімічної промисловості
КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості
__________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості)
№ з/пДата отримання (ввезення) підприємством нафтопродуктівНомер, дата товарно-транспортної накладної / МДПовні реквізити відвантажувача нафтопродуктів (виробника / імпортера)Код нафтопродуктів згідно з УКТ ЗЕДОбсяги фактично отриманих підприємством нафтопродуктів, кгПідпис представника органу ДФСОбсяги нафто- продуктів, фактично відпущених на виробництво продукції хімічної промисловостіНомер, дата довідки про отримання нафтопродуктівЗалишок нафтопродуктів згідно з інвентаризацією
повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходження
номер / серіядата
датакгдата
123456789101112131415
Додаток 2
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах
суб'єктів господарювання,
які використовують нафтопродукти,
що отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати
акцизного податку, як сировину
для хімічної промисловості
ДОВІДКА
про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012 № 899
ДОВІДКА
про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості
( Див. текст )( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016 )
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012 № 899
ДОВІДКА
про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості1
( Див. текст )( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016 )
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012 № 899
ЖУРНАЛ
обліку погашених податкових векселів
Обліковий номер з/пРеєстраційний номер бланка векселяДатаВекселедавецьБанкавалістOбсяг отриманих або ввезених нафтопродуктів у межах квот, на який видано податковий вексельСума акцизного податкуВідмітка про повне погашення податкового векселя
реєстраціївидачіостаннього дня погашеннякод за ЄДРПОУнайменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУкод МФОнайменуваннямісцезнаходженнязазначена у векселі, грн.сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використаннянарахована на обсяг нафтопродуктів, використаних за цільовим призначеннямдатасума, грн.
сума, грн.реквізити документа про сплатусума, грн.реквізити довідки про цільове використання
датаномердатаномер
12345678910111213141516171819202122
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
М.О. Чмерук
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2012 № 899
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за № 1410/21722
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!