Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Інформація від 08.09.2011 №306

Національний банк України Постанова, Інформація, План, Вимоги, Зразок, Повідомлення, Форма типового документа, Перелік, Положення від 08.09.2011 №306
Последняя редакция от 29.12.2018 втрата чинності (постанова від 22.12.2018 N 149 /v0149500-18/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Інформація, План, Вимоги, Зразок, Повідомлення, Форма типового документа, Перелік, Положення

Дата 08.09.2011

Номер 306

Статус Не действует

Редакции
29.12.2018 втрата чинності (постанова від 22.12.2018 N 149 /v0149500-18/) 28.03.2018 внесення змін (постанова від 26.03.2018 N 27 /v0027500-18/) 30.12.2017 внесення змін (постанова від 28.12.2017 N 146 /v0146500-17/) 20.06.2017 внесення змін (постанова від 16.06.2017 N 56 /v0056500-17/) 18.05.2017 внесення змін (постанова від 16.05.2017 N 38 /v0038500-17/) 15.02.2017 внесення змін (постанова від 13.02.2017 N 10 /v0010500-17/) 18.11.2016 внесення змін (постанова від 16.11.2016 N 401 /v0401500-16/) 21.10.2016 внесення змін (постанова від 18.10.2016 N 395 /v0395500-16/) 16.04.2016 внесення змін (постанова від 13.04.2016 N 261 /v0261500-16/) 29.12.2015 внесення змін (постанова від 24.12.2015 N 942 /v0942500-15/) 17.10.2015 внесення змін (постанова від 15.10.2015 N 700 /v0700500-15/) 12.06.2015 внесення змін (постанова від 10.06.2015 N 368 /v0368500-15/) 06.06.2015 внесення змін (постанова від 04.06.2015 N 357 /v0357500-15/) 23.05.2015 внесення змін (постанова від 21.05.2015 N 328 /v0328500-15/) 07.03.2015 внесення змін (постанова від 05.03.2015 N 164 /v0164500-15/) 17.01.2015 внесення змін (постанова від 14.01.2015 N 10 /v0010500-15/) 16.01.2015 внесення змін (постанова від 14.01.2015 N 10 /v0010500-15/) 06.09.2013 внесення змін (постанова від 25.07.2013 N 296 /z1413-13/) 08.09.2011 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.09.2011 № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 149 від 22.12.2018 )
Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), що додається.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015 )
3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.
4. Власникам істотної участі в банку до 01.12.2011 надати банку відомості про структуру власності для юридичних осіб - згідно з додатком 2 до Положення про структуру , для фізичних осіб - згідно з додатком 3 до Положення про структуру .
5. Банкам до 17.12.2011 подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку (банки 1 та 2 груп, банки 3 та 4 груп з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку) відомості про свою структуру власності згідно з додатком 1 до Положення про структуру та відомості, надані банкам власниками істотної участі відповідно до вимог пункту 4 цієї постанови.
6. Банки не здійснюють оплату за переоформлення банківської ліцензії відповідно до вимог пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків".
7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В., Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О.І.) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.
ГоловаС.Г. Арбузов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.09.2011 № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів
( У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Єдиний електронний державний реєстр банків України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "електронна форма Державного реєстру банків України" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 )( У тексті Положення та додатках до нього слова "орган державної податкової служби", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків", "правління (ради директорів)" і "службу внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінено відповідно словами "контролюючий орган", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем", "правління" та "підрозділу внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 )( У тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 700 від 15.10.2015 )( У тексті Положення слова "змін до статуту банку" замінено словами "статуту банку в новій редакції" згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )( У тексті Положення слова "спостережна (наглядова) рада", "наглядова (спостережна) рада" і "наглядова рада" у всіх відмінках замінено відповідно словом "рада" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )( У тексті Положення слова "Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у всіх відмінках замінено словами " Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )( У тексті Положення слова "аудиторський висновок" у всіх відмінках замінено словами "аудиторський звіт/висновок" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 )
Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Вступні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) з метою визначення порядку та умов реєстрації банків, погодження їх статутів і змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливостей заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, визначення вимог щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України, розрахунку розміру участі в банку, оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банку або входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, порядку припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, ліквідації банку за рішенням його власників.
( Пункт 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 )
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
законодавство з питань фінансового моніторингу - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти;
значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10, але менше 50 відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
кваліфіковане щодо нерезидентів України бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого віднесено збирання, обробку, зберігання і використання інформації, яка становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, резидентом якої є особа;
( Абзац п'ятий пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
кваліфіковані щодо резидентів України бюро кредитних історій: Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій;
кінцевий власник істотної участі в банку - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в банку, визначених відповідно до норм цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування;
( Пункт 2 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
Комітет з питань нагляду - Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;
( Абзац пункту 2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 700 від 15.10.2015 )
міжнародна фінансова установа - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;
набуття участі в юридичній особі - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб права володіння акціями (паями) юридичної особи або правами голосу акцій (паїв) юридичної особи. Збільшенням такої участі вважається набуття додаткової участі особою, що вже має участь у юридичній особі;
( Абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 )
інвестиційний рівень кредитного рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings" і рівень "ВааЗ" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";
публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо:
вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або
сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 2 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 )
уповноважений орган - орган держави, банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій;
( Абзац пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження);
фінансова звітність юридичної особи - нерезидента включає форму "Баланс" і форму звіту про доходи, що встановлені особистим законом цієї особи;
фінансова звітність юридичної особи-резидента включає форму 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форму 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форму 3 "Звіт про рух грошових коштів", форму 4 "Звіт про власний капітал" і примітки до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
( Абзац пункту 2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Національного банку України щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі та інших законах України.
3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону, законів України "Про акціонерні товариства", " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань " (далі - Закон про державну реєстрацію), законодавства України про кооперацію, інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
( Пункт 3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
4. Документи, що подаються до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою та не містити виправлень, неточностей.
( Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
Документи, які складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
Документи, що подаються до Національного банку юридичною особою, підписуються керівником або уповноваженою особою юридичної особи.
( Абзац третій пункту 4 глави 1 розділу І в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
Документи, що подаються до Національного банку фізичною особою, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, засвідченій у встановленому законодавством порядку.
( Абзац четвертий пункту 4 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
Повідомлення та скановані копії документів щодо включення/виключення інформації до/з Державного реєстру банків про відокремлені структурні підрозділи банку та зміни, що стосуються їх діяльності, подаються виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом шостимзгідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
1) документ сканується в файл формату pdf;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
Документи в електронному вигляді можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку (для банків). У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком їх електронні копії можуть бути подані в порядку, зазначеному в пункті 4 глави 1 розділу І цього Положення, або надіслані на адресу електронної пошти працівника Національного банку, відповідального за розгляд пакета документів.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 )
Банк/заявник має право не подавати до Національного банку документи, визначені цим Положенням, якщо вони раніше подавалися до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, за умови, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься є актуальною. Для врахування таких документів банк/заявник подає до Національного банку клопотання про врахування раніше поданих документів, у якому наводиться перелік відповідних документів із зазначенням їх назви, дати, органу або особи, що їх видав/видала, інформації про те, у складі якого пакета документів такі документи раніше подавалися до Національного банку, та запевнення про те, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Це положення не стосується документів, що видаються державними органами чи спеціалізованими організаціями та підтверджують статус особи на певну дату, або документів, що мають обмежений нормативно-правовими актами строк дії.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 )
Національний банк має право вимагати від банку/заявника повторного подання документів, що раніше подавалися до Національного банку, якщо строк їх зберігання закінчився, документи передані до архівної установи або доступ до них із інших причин є ускладненим.
( Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 )
Заявник має право подати копію документа, засвідчену в установленому законом порядку або органом, який видав такий документ, якщо цим Положенням не встановлено обов’язку щодо подання оригіналу документа та/або подання документа, підписаного особисто заявником.
( Пункт 4 глави 1 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
Копія документа, нотаріально засвідчена в іноземній державі, має бути легалізована в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).
( Пункт 4 глави 1 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
5. Документи, зазначені в цьому Положенні, видані в іноземній державі, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
( Абзац перший пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку № 395 від 18.10.2016, № 146 від 28.12.2017 )
Документи, які видано в іноземній державі та стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом уповноваженої особи.
( Абзац другий пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 395 від 18.10.2016, № 401 від 16.11.2016 )
Документи, які видано в іноземній державі та стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.
( Абзац третій пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановами Національного банку № 395 від 18.10.2016, № 401 від 16.11.2016 )( Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
Аудиторський звіт/висновок аудитора/аудиторської фірми (далі - аудитор) іноземної держави, крім держав - членів Європейського Союзу, підлягає підтвердженню аудитором України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" .
У разі неможливості дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення щодо документів, виданих в іноземній державі, з незалежних від особи причин, заявник подає до Національного банку обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній державі, вчинені без дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення, якщо визнає пояснення заявника поважними та не матиме сумнівів щодо достовірності документів та викладеної в них інформації.
( Пункт 5 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
6. Уповноважена особа разом із документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документи, що підтверджують її повноваження. У довіреності на представництво фізичної особи або юридичної особи у відносинах з Національним банком з питань, визначених цим Положенням, зазначається обсяг повноважень представника щодо вчинення необхідних дій і підписання відповідних документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена в установленому законодавством порядку.
( Пункт 6 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
7. Відлік строку розгляду документів починається з дати подання заявником повного пакета документів на розгляд Національному банку.
( Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, учасників (акціонерів), осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку, інших осіб подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішень відповідно до цього Положення.
( Абзац пункту 7 глави 1 розділу I в редакціїПостанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
Національний банк має право повернути на доопрацювання пакети документів, зазначені в цьому Положенні, у разі їх некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку або у разі отримання відповідного клопотання від банку/заявника.
( Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
Національний банк має право призупинити розгляд пакетів документів, що подаються відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів. Національний банк повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
( Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
( Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
8. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити ключових учасників в структурі їх власності (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи набувають участі в банку.
9. Заявники зобов'язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, та подати копії платіжних документів про внесення плати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.
Послуга за цим Положенням вважається наданою, а плата за розгляд документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення або якщо пакет документів за клопотанням заявника було повернуто без розгляду.
Перелік послуг, за які стягується плата, та відповідні тарифи встановлюються Національним банком.
( Пункт 9 глави 1 розділу I в редакціїПостанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Національного банку.
Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комітет з питань нагляду, уповноважена особа Національного банку.
Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує уповноважена особа Національного банку.
11. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.
12. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння значний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 10, але менше ніж 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).
13. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння вирішальний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).
Глава 2. Визначення ділової репутації юридичних і фізичних осіб
14. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:
1) відсутність бездоганної ділової репутації в члена виконавчого органу чи ради юридичної особи;
2) відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є контролером юридичної особи;
3) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;
4) порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 90 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;
( Підпункт 4 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
5) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;
6) те, що особа була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:
а) відкликання у банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац другий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац третій підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону , якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац четвертий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац п'ятий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
7) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);
8) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
9) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);
10) надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).
( Пункт 14 глави 2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
15. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:
1) наявність судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VIІ, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України ;
( Підпункт 1 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
2) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;
3) порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;
( Підпункт 3 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
4) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;
5) те, що особа:
(i) була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату, або
(ii) обіймала не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконувала обов'язки зазначених осіб, або
( Абзац третій підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
(iii) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку станом на будь-яку дату мала право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -
протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:
а) відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац шостий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац сьомий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016; із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону , якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац восьмий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
6) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);
7) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
8) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);
9) звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу (протягом останніх п'яти років);
10) звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);
11) позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває;
12) те, що особу піддано адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);
13) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду голови правління або головного бухгалтера банку (або посаду виконуючого обов'язки голови правління чи головного бухгалтера банку) та обіймала відповідну посаду протягом більше ніж чотирьох місяців (для громадян України) або шести місяців (для іноземців) із моменту призначення без отримання письмової згоди Національного банку на зайняття відповідної посади [застосовується з першого дня п'ятого (для громадян України) або сьомого (для іноземців) місяця після призначення особи на посаду та протягом трьох років із дати звільнення особи з відповідної посади];
( Підпункт 13 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
14) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду члена правління, ради банку (або посаду виконуючого обов'язки члена правління, ради банку) та обіймала цю посаду протягом більше ніж чотирьох місяців (для громадян України) або шести місяців (для іноземців) із моменту призначення без визначення відповідності її професійної придатності та ділової репутації [застосовується з першого дня п'ятого (для громадян України) або сьомого (для іноземців) місяця після призначення особи на посаду та протягом трьох років із дати звільнення особи з посади];
( Підпункт 14 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
15) те, що стосовно відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку Національним банком за результатами розгляду питання щодо його ділової репутації та професійної придатності прийнято рішення про невідповідність такого керівника банку вимогам законодавства України в порядку, передбаченому главою 6 розділу VII цього Положення (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
( Підпункт 15 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 261 від 13.04.2016, № 146 від 28.12.2017 )
16) надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).
Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаку, передбачену підпунктом 3 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, якщо порушення зобов'язання фінансового характеру відбулось із поважних причин. Для підтвердження поважності причини порушення фізична особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують, а також запевнення кредитора за таким зобов'язанням щодо відсутності претензій до фізичної особи щодо поточного стану виконання цього зобов'язання.
Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, передбачені підпунктами 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, якщо перевищення строків, зазначених у підпунктах 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, відбулося з обставин, незалежних від самої особи. Для підтвердження цих обставин особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують.
Національний банк має право визнати ділову репутацію особи небездоганною за наявності інших, крім визначених пунктом 15 глави 2 розділу I цього Положення ознак, які свідчать про те, що ділова репутація такої особи не є бездоганною з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей (рішення приймає Комітет з питань нагляду, а щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків - Правління Національного банку).
( Абзац четвертий підпункту 16 пункту 15 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 401 від 16.11.2016, № 146 від 28.12.2017 )
Визначення Національним банком ділової репутації особи здійснюється в передбачених Законом та цим Положенням випадках та не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України.
( Пункт 15 глави 2 розділу I доповнено новим підпунктом та абзацами згідно зПостановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 )
Глава 3. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб
Загальні положення
16. Особа має відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.
17. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб здійснюється в таких випадках:
1) погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - щодо засновників такої юридичної особи;
2) погодження змін, що вносяться до статуту банку, - щодо учасників банку, які здійснили внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку на вторинному ринку;
( Підпункт 2 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
3) погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - щодо осіб, які мають намір набути/збільшити або набули/збільшили істотну участь у банку;
( Підпункт 3 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
4) оцінки структури власності банку щодо її прозорості - щодо десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку.
( Підпункт 4 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
18. Для цілей цього Положення відповідна дата - це:
1) у випадку погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - дата внесення засновниками коштів до статутного капіталу такої юридичної особи;
( Підпункт 1 пункту 18 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
2) у випадку погодження змін, що вносяться до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку, - дата оплати акцій (паїв) банку за договорами купівлі-продажу або розміщення акцій (паїв) банку;
( Підпункт 2 пункту 18 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
3) у випадку погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - дата подання документів на розгляд Національного банку;
3-1) у разі погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку - дата такого фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку;
( Пункт 18 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 )
4) у випадку перевірки структури власності банку щодо її прозорості - дата, визначена Національним банком для банку (відповідного ключового учасника банку).
Оцінка фінансового стану юридичних осіб
19. Оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється у випадках, зазначених у пункті 17 глави 3 розділу I цього Положення:
1) для юридичних осіб - резидентів України - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, а також на останню звітну дату, що передує відповідній даті;
2) для юридичних осіб - нерезидентів - за останніх три завершених звітних роки станом на кожну річну звітну дату;
( Підпункт 2 пункту 19 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
3) для юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу або є публічними компаніями, - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, що передує відповідній даті;
4) для юридичних осіб, які придбали акції/паї банку на вторинному ринку (у разі погодження статуту банку в новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку), - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, що передує відповідній даті.
( Пункт 19 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 )
20. Фінансова звітність юридичних осіб - резидентів і нерезидентів (окрім юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) подається в складі:
1) річної бухгалтерської (фінансової) звітності за відповідну кількість років;
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.09.2011 № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941
Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.
4. Власникам істотної участі в банку до 01.12.2011 надати банку відомості про структуру власності для юридичних осіб - згідно з додатком 2 до Положення про структуру , для фізичних осіб - згідно з додатком 3 до Положення про структуру .
5. Банкам до 17.12.2011 подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку (банки 1 та 2 груп, банки 3 та 4 груп з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку) відомості про свою структуру власності згідно з додатком 1 до Положення про структуру та відомості, надані банкам власниками істотної участі відповідно до вимог пункту 4 цієї постанови.
6. Банки не здійснюють оплату за переоформлення банківської ліцензії відповідно до вимог пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків".