Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття

Міністерство фінансів України Наказ, Перелік від 13.08.2020 №502
Последняя редакция от 13.08.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Перелік

Дата 13.08.2020

Номер 502

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2020 N 502
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2020 р.
за N 1019/35302
Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття
Відповідно до частини шостої статті 194--1глави 28 розділу VI Митного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття, що додається.
2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної митної служби УкраїниА. Павловський
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниО. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 серпня 2020 року N 502
Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття
Поле загальної декларації прибуттяВідомості, що вносяться в поле загальної декларації прибуттяОсобливості заповнення
Nназва
1234
1. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами автомобільного транспорту
1/6Номер товаруЗазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться в поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 загальної декларації прибуття (далі - ЗДП).X
1/7Ідентифікація обставин переміщенняПри переміщенні товарів через митний кордон України засобами автомобільного транспорту зазначається "F50". Якщо засобами автомобільного транспорту через митний кордон України переміщуються міжнародні експрес-відправлення, зазначається "F31".Y
1/8Підпис/автентифікаціяПоле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації особи-виконавця, яка безпосередньо склала ЗДП від імені особи, відомості про яку вносяться в поле 3/18 або 3/20 (далі - декларант/представник). Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.Y
2/2Додаткова інформаціяЗазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру. За необхідності додаткову інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.X UA09
2/3Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посиланняЗазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "б", "г" пункту 1 частини першої статті 335 Митного кодексу України
(далі - МКУ
). Якщо при переміщенні міжнародного експрес-відправлення перевезення виконується за двома або більше транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи. За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, книжку МДП (TIR carnet), попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів. Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з класифікатором документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор документів), номер документа. Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу. Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.
X
2/5LRN (локальний довідковий номер)Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де: "ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999"; "ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.Y UA10
3/3Відправник (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яка в транспортному договорі (контракті) визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в єдиному транспортному документі визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.Y
3/4Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/5Відправник (транспортний договір House level)Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в міжнародному транспортному документі визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.Y UA14
3/6Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA14
3/11Одержувач (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яка в транспортному договорі (контракті) визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в єдиному транспортному документі визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.Y
3/12Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/13Одержувач (транспортний договір House level)Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в міжнародному транспортному документі визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.Y UA14
3/14Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA14
3/18Ідентифікаційний номер декларантаЯкщо ЗДП подає перевізник, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.
Y UA01
3/20Ідентифікаційний номер представникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 1941 МКУ
. Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.
Y UA01
3/21Код статусу представникаЯкщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).Y
3/24ПродавецьЗазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.XY [15] UA13
3/25Ідентифікаційний номер продавцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/26ПокупецьЗазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.XY [15] UA13
3/27Ідентифікаційний номер покупцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/31ПеревізникЗазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.Y
3/32Ідентифікаційний номер перевізникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y UA01
4/2Спосіб оплати за транспортні послугиЗгідно з умовами договору (контракту) про перевезення зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги. Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги, поле не заповнюється.XY [14] UA06
5/1Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію УкраїниЗазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.Y UA16
5/19Коди країн маршруту транспортних засобівІз застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП. Код кожної країни зазначається з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.Y
5/20Коди країн маршруту партії товаруУ хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення. Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі. Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.XY
5/21Місце навантаженняЗазначаються відомості про місце навантаження - код місця проведення транспортної операції відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД Організації Об'єднаних Націй (далі - код ЛОКОД ООН).XY UA02 UA03
5/22Місце розвантаженняЗазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.XY UA02 UA03
5/24Код митниці першого в'їздуЗгідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор Держмитслужби), зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України.Y
6/4Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за товаротранспортною накладною. Якщо перевозиться консолідований вантаж, зазначається сукупна вага брутто всіх товарів відповідно до всіх товаротранспортних накладних.Y UA12
6/7Опис товарів (транспортний договір House level)Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП. На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до категорії відходів, включених до Жовтого переліку відходів або Зеленого переліку відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року N 1120
(далі - перелік відходів).
X UA18
6/9Тип пакуванняЗазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор видів упаковок), найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші. Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 ЗДП.X UA13
6/10Кількість місцьЗазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів. Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).X
6/11МаркуванняУ довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.X UA13
6/12Код небезпечних товарів ООНЗазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН. Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до Списку небезпечних товарів ООН (The United Nations Dangerous Goods identifier (далі - список UNDG).X UA17
6/14Код товаруЗгідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо товари, які мають некомерційний характер, переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.X
7/3Довідковий номер при транспортуванніЯкщо перевізником для обліку перевезень додатково застосовується номер поїздки/рейсу, зазначаються відомості про такий номер. Якщо перевізник не застосовує номера поїздки/рейсу, поле не заповнюється.Y UA14
7/4Вид транспорту на кордоніЗгідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор видів транспорту), зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає активному транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України. Якщо при переміщенні товарів через митний кордон України застосовується змішане (комбіноване) перевезення, зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає активному транспортному засобу, відомості про який вносяться в поля 7/14 та 7/15 ЗДП.Y
7/10Ідентифікаційний номер контейнераЗазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.XY UA08 UA13
7/13Код типу постачальника контейнераЗазначаються відомості про особу, яка поставляла контейнер для завантаження товарів: "1" - якщо контейнер поставлявся вантажовідправником; "2" - якщо контейнер поставлявся перевізником. Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.XY UA13
7/14Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначаються відомості про активний транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, відомості про які вносяться в поле 7/16 ЗДП.XY UA04 UA13
7/15Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/14 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо в поле 7/14 ЗДП вносяться відомості про залізничний транспортний засіб.XY UA13
7/16Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, який не слідує своїм ходом та приводиться до руху за допомогою іншого транспортного засобу або який розміщено на іншому транспортному засобі, відомості про який внесено в поле 7/14 ЗДП.XY UA04 UA13
7/17Країна реєстрації пасивних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/16 ЗДП. Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/16 ЗДП.XY UA13
7/18Номер пломбиЗазначається кількість накладених пломб та ідентифікаційні відомості з маркування, безпосередньо нанесеного на пломбу, що накладена на контейнер, вантажний відсік транспортного засобу, засіб пакування та на інше місце, в яких розміщено товари, що перевозяться транспортними засобами, відомості про які вносяться в поле/поля 7/10, 7/14, 7/16 ЗДП.XY UA07 UA13
2. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами залізничного транспорту
1/6Номер товаруЗазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.X
1/7Ідентифікація обставин переміщенняПри переміщенні товарів через митний кордон України засобами залізничного транспорту зазначається "F51".Y
1/8Підпис/автентифікаціяПоле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника. Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.Y
2/2Додаткова інформаціяЗазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру. За необхідності додаткова інформація в цьому полі може бути зазначена у вигляді тексту.X UA09
2/3Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посиланняЗазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "а", "б" та "ґ" пункту 4 частини першої статті 335 МКУ
. За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів. Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа. Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу. Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.
X
2/5LRN (локальний довідковий номер)Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де: "ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999"; "ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.Y UA10
3/3Відправник (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в залізничній накладній визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.Y UA14
3/4Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA14
3/11Одержувач (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в залізничній накладній визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.Y
3/12Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/13Одержувач (транспортний договір House level)Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення зазначаються відомості про особу, яку в міжнародному транспортному документі визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.Y UA14
3/14Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA14
3/18Ідентифікаційний номер декларантаЯкщо ЗДП подає перевізник, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.
Y UA01
3/20Ідентифікаційний номер представникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 1941 МКУ
. Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.
Y UA01
3/21Код статусу представникаЯкщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).Y
3/24ПродавецьЗазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.XY [15] UA13
3/25Ідентифікаційний номер продавцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/26ПокупецьЗазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.XY [15] UA13
3/27Ідентифікаційний номер покупцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/31ПеревізникЗазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.Y
3/32Ідентифікаційний номер перевізникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y UA01
4/2Спосіб оплати за транспортні послугиЗгідно з умовами договору (контракту) про перевезення, зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги. Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги, поле не заповнюється.XY [14] UA06
5/1Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію УкраїниЗазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.Y UA16
5/19Коди країн маршруту транспортних засобівІз застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП. Код кожної країни зазначається з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.Y
5/20Коди країн маршруту партії товаруУ хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення. Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі. Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.XY
5/21Місце навантаженняЗазначаються відомості про місце навантаження - код ЛОКОД ООН місця навантаження.XY UA02 UA03
5/22Місце розвантаженняЗазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.XY UA02 UA03
5/24Код митниці першого в'їздуЗгідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України.Y
6/4Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів (в межах однієї відправки), що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за залізничною накладною.Y UA12
6/7Опис товарів (транспортний договір House level)Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП. На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.X UA18
6/9Тип пакуванняЗазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші. Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 деклараціїX UA13
6/10Кількість місцьЗазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів. Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).X
6/11МаркуванняУ довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.X UA13
6/12Код небезпечних товарів ООНЗазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН. Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до списку UNDG.X UA17
6/14Код товаруЗгідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо товари, які мають некомерційний характер, переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.X
7/3Довідковий номер при транспортуванніЯкщо перевізником для обліку перевезень додатково застосовується номер поїздки/рейсу, зазначаються відомості про такий номер. Якщо перевізником номер поїздки/рейсу не застосовується, поле не заповнюється.Y UA14
7/4Вид транспорту на кордоніЗгідно з Класифікатором видів транспорту зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.Y
7/10Ідентифікаційний номер контейнераЗазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.XY UA08 UA13
7/13Код типу постачальника контейнераЗазначаються відомості про особу, яка поставляла контейнер для завантаження товарів: "1" - якщо контейнер поставлявся вантажовідправником; "2" - якщо контейнер поставлявся перевізником. Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.XY UA13
7/14Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначаються відомості про активний транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, відомості про які вносяться в поле 7/16 ЗДП.XY UA04 UA13
7/15Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/14 ЗДП.XY UA13
7/16Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордонуЗазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, який не слідує своїм ходом та приводиться до руху за допомогою іншого транспортного засобу або який розміщено на іншому транспортному засобі.XY UA04 UA13
7/18Номер пломбиЗазначається кількість накладених пломб та ідентифікаційні відомості з маркування, безпосередньо нанесеного на пломбу, що накладена на контейнер, вантажний відсік транспортного засобу, засіб пакування та на інше місце, в яких розміщено товари, що перевозяться транспортними засобами, відомості про які вносяться в поле/поля 7/10, 7/16 ЗДП.XY UA07 UA13
3. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного транспорту
1/6Номер товаруЗазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.X
1/7Ідентифікація обставин переміщенняПри переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного транспорту зазначається: "F20" - якщо ЗДП подається перед завантаженням; "F21" - якщо перевезення виконується за мастер авіаційною вантажною накладною (Master air waybill); "F27" - якщо ЗДП подається після завантаження до прибуття транспортного засобу; "F30" - якщо переміщуються міжнародні експрес-відправлення.Y
1/8Підпис/автентифікаціяПоле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника. Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.Y
2/2Додаткова інформаціяЗазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру. За необхідності додаткова інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.X UA09
2/3Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посиланняЗазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "б", "г" та "ґ" пункту 3 частини першої статті 335 МКУ
. Якщо перевезення виконується за двома або більше авіаційними вантажними накладними або транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи. За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів. Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа. Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу. Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.
X
2/5LRN (локальний довідковий номер)Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де: "ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999"; "ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.Y UA10
3/3Відправник (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.Y
3/4Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/5Відправник (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.Y UA20
3/6Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA20
3/11Одержувач (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.Y
3/12Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/13Одержувач (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.Y UA20
3/14Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01 UA20
3/18Ідентифікаційний номер декларантаЯкщо ЗДП подається перевізником, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.
Y UA01
3/20Ідентифікаційний номер представникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 1941 МКУ
. Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.
Y UA01
3/21Код статусу представникаЯкщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).Y
3/31ПеревізникЗазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.Y
3/32Ідентифікаційний номер перевізникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y UA01
3/33Сторона для повідомлення (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).XY UA13
3/34Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/33, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
XY UA01 UA13
3/35Сторона для повідомлення (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).XY UA13 UA20
3/36Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/35, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
XY UA01 UA13 UA20
3/38Особа, якою будуть надані додаткові відомостіЯкщо відомостей у полях ЗДП з особливістю заповнення UA13 не було зазначено в таких полях (окремих полях), зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, якою можуть бути надані митному органу такі відомості, за умови, що необхідні відомості про особу відомі декларанту/представнику. У разі відсутності таких відомостей про особу у декларанта/представника або якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01
4/2Спосіб оплати за транспортні послугиЗгідно з умовами договору (контракту) про перевезення зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги. Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги поле не заповнюється.XY [14] UA06
5/1Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію УкраїниЗазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.Y UA16
5/10Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір Master level)Зазначається код ЛОКОД ООН аеропорту призначення відповідно до мастер авіаційної вантажної накладної (Master air waybill).Y UA02 UA13 UA21
5/11Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір House level)Зазначається код ЛОКОД ООН аеропорту призначення відповідно до домашньої авіаційної вантажної накладної (House air waybill).Y UA02 UA13 UA20 UA21
5/13Код наступної митниці в'їздуПоле заповнюється, якщо планується вивезення товарів з пункту пропуску митниці в'їзду, до якої подається ЗДП (митниці, в зоні діяльності якої буде здійснено перший перетин транспортним засобом митного кордону України), з подальшим фактичним пропуском цих самих товарів через митний кордон України через інший пункт пропуску. Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари будуть фактично пропускатись через митний кордон на митну територію України.Y
5/19Коди країн маршруту транспортних засобівІз застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП. Код кожної країни наводиться з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.Y
5/20Коди країн маршруту партії товаруУ хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення. Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі. Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.XY UA20
5/21Місце навантаженняЗазначаються відомості про місце навантаження - код ЛОКОД ООН місця навантаження.XY UA02 UA03
5/22Місце розвантаженняЗазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.XY UA02 UA03
5/24Код митниці першого в'їздуЗгідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України або в який прибуває транспортний засіб при першому перетині митного кордону України, і при цьому зазначаються відомості в поле 5/13 ЗДП.Y
6/3Вага брутто (кг) (транспортний договір Master level)Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за мастер авіаційною вантажною накладною (Master air waybill).XY UA12 UA13
6/4Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за домашньою авіаційною вантажною накладною (House air waybill).XY UA12 UA20
6/6Опис товарів (транспортний договір Master level)Зазначається опис товару, який одночасно ідентифікується з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) та інших товаросупровідних документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП. На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.X UA13 UA18
6/7Опис товарів (транспортний договір House level)Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП. На початку опису товарів в прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.X UA18 UA20
6/9Тип пакуванняЗазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші. Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 ЗДП.X UA13 UA20
6/10Кількість місцьЗазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів. Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).X UA20
6/11МаркуванняУ довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.X UA13 UA20
6/12Код небезпечних товарів ООНЗазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН. Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до списку UNDG.X UA17
6/14Код товаруЗгідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо переміщуються товари, які мають некомерційний характер.X UA20
7/3Довідковий номер при транспортуванніЗазначаються відомості про номер рейсу.Y
7/4Вид транспорту на кордоніЗгідно з Класифікатором видів транспорту зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.Y
7/10Ідентифікаційний номер контейнераЗазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.XY UA08 UA13
4. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами водного (морського або річкового) транспорту
1/6Номер товаруЗазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.X
1/7Ідентифікація обставин переміщенняПри переміщенні товарів через митний кордон України засобами водного транспорту зазначається: "F10" - якщо застосовується іменний коносамент (Straight bill of lading), який містить необхідну повну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП від вантажоодержувача; "F11" - якщо застосовується мастер коносамент (Master bill of lading) з базовими домашніми коносаментами (House bill of lading), що містять необхідну повну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП від вантажоодержувача на рівні найнижчого домашнього коносамента; "F12" - якщо застосовується лише мастер коносамент (Master bill of lading), який містить неповну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП; "F13" - якщо застосовується лише іменний коносамент (Straight bill of lading), який містить неповну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП.Y
1/8Підпис/автентифікаціяПоле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника. Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.Y
2/2Додаткова інформаціяЗазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру. За необхідності додаткову інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.X UA09
2/3Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посиланняЗазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "є" та "ж" пункту 2 частини першої статті 335 МКУ
. Якщо перевезення виконується за двома або більше транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи. За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів. Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа. Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу. Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.
X
2/5LRN (локальний довідковий номер)Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де: "ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений в полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999"; "ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.Y UA10
3/3Відправник (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яка в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.Y
3/4Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/5Відправник (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.Y UA20
3/6Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/11Одержувач (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.Y UA05
3/12Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/13Одержувач (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.Y UA05 UA20
3/14Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y [14] UA01
3/18Ідентифікаційний номер декларантаЯкщо ЗДП подається перевізником, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.
Y UA01
3/20Ідентифікаційний номер представникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 1941 МКУ
. Поле не заповнюється, якщо ЗДП подається перевізником.
Y UA01
3/21Код статусу представникаЯкщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).Y
3/24ПродавецьЗазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.XY [15] UA13 UA20
3/25Ідентифікаційний номер продавцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/26ПокупецьЗазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.XY [15] UA05 UA13 UA20
3/27Ідентифікаційний номер покупцяЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ
. Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
, поле не заповнюється.
XY UA01 UA13
3/31ПеревізникЗазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.Y
3/32Ідентифікаційний номер перевізникаЗазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
перевізником, що переміщує товари. Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
Y UA01
3/33Сторона для повідомлення (транспортний договір Master level)Зазначаються відомості про особу, яку в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/34 ЗДП.XY UA13
3/34Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір Master level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/33, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
XY UA01 UA13
3/35Сторона для повідомлення (транспортний договір House level)Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності). Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/36 ЗДП.XY UA13 UA20
3/36Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір House level)Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/35, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ
.
XY UA01 UA13
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2020 N 502
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2020 р.
за N 1019/35302
Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття
Відповідно до частини шостої статті 194--1глави 28 розділу VI Митного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття, що додається.
2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної митної служби УкраїниА. Павловський
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниО. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 серпня 2020 року N 502
Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття

30 днiв передплати безкоштовно!