Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Запит, Порядок від 23.07.2020 №452
Последняя редакция от 23.07.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Запит, Порядок

Дата 23.07.2020

Номер 452

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.07.2020 N 452
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2020 р.
за N 930/35213
Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит
Відповідно до статей 11, 266, 320, 324, 326, 336, 338, 452, 544 Митного кодексу України, пунктів 8, 28 Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року N 370,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит, що додається.
2. Державній митній службі України:
забезпечити митні органи засобами фото-, відеофіксації та серверним обладнанням, достатнім для збереження передбачених Порядком зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит матеріалів, затвердженого цим наказом;
забезпечити Держмитслужбу серверним обладнанням, достатнім для перегляду чи/або збереження передбачених зазначеним Порядком матеріалів за передбаченими у державному бюджеті бюджетними призначеннями на утримання Держмитслужби на відповідний бюджетний період;
після отримання митними органами і Держмитслужбою серверного обладнання, достатнього для збереження передбачених зазначеним Порядком матеріалів, та побудови каналів передачі даних з пропускною спроможністю, достатньою для передачі цих матеріалів через Відомчу телекомунікаційну мережу Держмитслужби, здійснити проєктування та розроблення нових та/або доопрацювання наявних інформаційних систем для реалізації положень зазначеного Порядку;
забезпечити ефективне, цільове та результативне використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби, протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік.
3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної митної служби УкраїниА. Павловський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 липня 2020 року N 452
ПОРЯДОК
зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит
I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює належне зняття, обробку, проведення аналізу та зберігання матеріалів (далі - інформація (фотознімки, відеозаписи)), отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, надання інформації на запит осіб, які переміщують товари, транспортні засоби, зафіксовані на фотознімках та/або у відеозаписах із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України та Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року N 370 (далі - Порядок N 370).
II. Порядок зняття, обробки та зберігання інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації
1. Зняття та обробку файлів фото- та/або відеофіксації митних та інших формальностей здійснює посадова особа митних органів у програмному модулі "Облік матеріалів фото- та/або відеофіксації" Автоматизованої системи митного оформлення із зазначенням таких відомостей:
дата здійснених митних та інших формальностей;
код місця митного оформлення згідно з класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів (далі - Класифікатор митних органів), у зоні митного контролю якого здійснено митні та інші формальності;
напрямок переміщення (ввезення/вивезення);
код і номер документа відповідно до класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації поданого декларантом або оформленого посадовою особою митного органу під час виконання митних формальностей (за наявності), - митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа:
акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу;
номер файла фото- та/або відеофіксації;
номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка здійснювала фото- та/або відеофіксацію.
2. З метою належної ідентифікації файлів фото- та/або відеофіксації митних та інших формальностей, здійснених посадовою особою митних органів або за її участю, таким файлам присвоюються відповідні номери, які формуються за схемою:
LLLLLLLL_XXXX_ZZZZZZZZ_YYYY, де:
LLLLLLLL - код місця митного оформлення згідно з Класифікатором митних органів, у зоні митного контролю якого здійснено митні та інші формальності;
XXXX - номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка здійснювала фото-, відеофіксацію митних та інших формальностей;
ZZZZZZZZ - дата проведення фото-, відеофіксації у форматі: рік, місяць, день;
YYYY - порядковий номер файла, що автоматично присвоюється у програмному модулі "Облік матеріалів фото- та/або відеофіксації" Автоматизованої системи митного оформлення (у порядку зростання протягом поточного календарного дня; з початку наступного календарного дня нумерація поновлюється).
3. Програмний модуль "Облік матеріалів фото- та/або відеофіксації" Автоматизованої системи митного оформлення має забезпечувати можливість внесення, обробки, зберігання та автоматичного видалення після закінчення строків зберігання файлів фото- та/або відеофіксації митних та інших формальностей на серверному обладнанні Державної митної служби України (далі - Сервер) для відповідного митного органу, посадові особи якої здійснювали фото- та/або відеофіксацію.
Пошук інформації у програмному модулі "Облік матеріалів фото- та/або відеофіксації" Автоматизованої системи митного оформлення здійснює посадова особа митного органу за однією чи за сукупністю відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу.
4. Посадова особа митного органу, з урахуванням вимог пунктів 26, 27 Порядку N 370, у строк менше 5 робочих днів після завершення виконання формальностей, дій, під час яких здійснювалась фото- та/або відеофіксація, вживає заходів щодо розміщення файлів фото- та/або відеофіксації на Сервері для подальшого їх зберігання та підготовки засобів фото-, відеофіксації до наступного застосування.
Не допускається редагування фотознімків, відеозаписів, у тому числі зміна властивостей файлів із результатами здійснення фото- та/або відеозйомки.
5. Строк зберігання файлів фотофіксації на Сервері з можливістю їх перегляду не може становити менше 1095 днів з дня завершення митних процедур.
Строк зберігання файлів відеофіксації на Сервері з можливістю їх перегляду забезпечується технічною можливістю серверного обладнання та не може становити менше 90 календарних днів з дня розміщення цих файлів на Сервері.
Після зазначеного строку файли автоматично видаляються із Сервера в порядку черговості та строку їх зберігання.
6. Контроль за організацією збереження файлів фото- та/або відеофіксації на Сервері, обробки та використання файлів фото-та/або відеофіксації для надання інформації на запит покладається на керівника митного органу чи/або уповноважену ним особу.
Контроль за організацією доступу посадових осіб митного органу до файлів фото- та/або відеофіксації, проведення аналізу файлів фото- та/або відеофіксації покладаються на керівника митного органу, керівника відповідного структурного підрозділу Держмитслужби, що здійснює управління ризиками.
III. Порядок проведення аналізу інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації
1. Проведення аналізу інформації (фотознімків, відеозаписів) здійснюють уповноважені посадові особи структурних підрозділів митних органів, до компетенції яких належать повноваження з організації, координації та контролю роботи з питань виконання митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил, моніторингу виконання митних формальностей за результатами застосування системи управління ризиками, а також посадові особи відповідних структурних підрозділів Держмитслужби, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право.
2. Аналіз інформації проводиться за потреби з метою:
перевірки відповідності відомостей про задекларовані товари товарам на фотознімках, відеозаписах;
запобігання та виявлення порушень законодавства з питань митної справи;
виявлення способів та схем переміщення товарів і транспортних засобів з порушенням законодавства України з питань митної справи;
профілактики, упередження можливих випадків порушення законодавства України з питань митної справи суб'єктами господарювання, фізичними особами;
оцінки повноти здійснення заходів, спрямованих на протидію незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів;
перевірки порядку та повноти виконання митних формальностей під час здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів;
здійснення митними органами (їх структурними підрозділами) оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю.
3. Якщо за результатами проведеного аналізу виявлено ознаки порушення законодавства України з питань митної справи (суб'єктами господарювання, фізичними особами), посадова особа митного органу, яка виявила такі ознаки, письмово (разом з пропозиціями щодо вжиття заходів) доповідає про виявлене порушення керівнику митного органу та інформує структурний підрозділ Держмитслужби, що здійснює управління ризиками.
4. Керівник митного органу, керівник структурного підрозділу Держмитслужби невідкладно приймають відповідні управлінські рішення щодо проведення аналізу та оцінки ризиків, у тому числі шляхом таргетингу.
IV. Порядок надання інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації
1. Інформація (фотознімки, відеозаписи), отримана за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації, може надаватись особам, якими переміщувались (переміщуються) товари, транспортні засоби, зафіксовані на фотознімках та/або у відеозаписах, на їх запит.
Інформація надається з урахуванням вимог статті 11 Митного кодексу України, пункту 7 Порядку N 370 та чинного законодавства України виключно в обсязі даних щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення та осіб, які переміщували (переміщуються) ці товари, транспортні засоби.
2. Володільцем (розпорядником) інформації для цілей цього Порядку визнається митний орган, посадова особа (посадові особи) якої здійснювала(ли) фото-, відеофіксацію митних та інших формальностей.
3. Запит про одержання інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації під час переміщення товарів, транспортних засобів, подається в митний орган за місцем розташування її адміністративної будівлі за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.
Запит, який подає особа особисто чи надсилає поштою, має бути підписаний запитувачем із зазначенням дати. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
Разом із запитом особа надає в митний орган цифровий носій інформації (оптичний диск CD +/-R ємністю 700 Мб) для здійснення на нього запису запитуваної інформації.
4. Митний орган має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
митний орган не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит;
особою, якою подано запит, не дотримано вимог до запиту (запит заповнено не в повному обсязі, відсутній підпис запитувача та/або не зазначено дати);
особою, якою подано запит, не надано цифрового носія з технічними можливостями, що забезпечують здійснення на нього запису запитуваної інформації;
запит подано особою, якою не переміщувались товари, транспортні засоби, зафіксовані на фотознімках та/або у відеозаписах;
запит подано у строк менше 5 робочих днів до закінчення строку зберігання файлів на Сервері.
5. Строк вивчення запиту щодо його задоволення не може перевищувати 5 робочих днів з дня його надходження до митного органу.
За наявності підстав для відмови у задоволенні запиту митний орган протягом цього строку повідомляє про відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави.
6. Строк надання інформації за запитом особи, яка переміщувала (переміщує) товари, транспортні засоби, зафіксовані на фотознімках та/або у відеозаписах, становить 5 робочих днів з дня одержання митним органом запиту.
7. Відповідь про надання інформації (про відмову в задоволенні запиту) підписує керівник митного органу чи/або уповноважена ним особа.
Директор Департаменту митної політикиО. Москаленко
Додаток
до Порядку зняття, обробки, проведення аналізу
та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням
засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит
(пункт 3 розділу V)
N ____________ 20__ р.
Начальнику __________________________________
(найменування митниці ДМС)
____________________________________________
(назва посади, власне ім'я і прізвище керівника підприємства чи
____________________________________________
власне ім'я і прізвище фізичної особи,
____________________________________________
податкова адреса)
ЗАПИТ
про одержання інформації (фотознімків, відеозаписів), отриманої за результатами використання митними органами засобів фото-, відеофіксації під час переміщення товарів, транспортних засобів
1. Відомості про особу, яка подала запит
1.1. Категорія запитувача
Юридична особа чи фізична особа - підприємець
Фізична особа
Необхідне позначити знаком "V" або "+"
1.2. Податковий номер або серія (за наявності), номер паспорта*
1.3. Найменування або власне ім'я і прізвище особи, яка переміщувала (переміщує) товари, транспортні засоби комерційного призначення __________________________________ __________________________________
1.4. Податкова адреса __________________________________ __________________________________
1.5. Телефон для здійснення зв'язку
1.6. Електронна пошта для здійснення зв'язку
2. Відомості про запитувану інформацію:
2.1. дата і час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення __________________________________;
2.2. місце переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення __________________________________; (митний пост, пункт пропуску через державний кордон, підрозділ митного оформлення)
2.3. інформація, отримана за результатами використання митними органами:
засобів фотофіксації
засобів відеофіксації
засобів фото-, відеофіксації
Необхідне позначити знаком "V" або "+";
2.4. інформація, отримана під час виконання митних формальностей, щодо:
переміщення особистих речей, товарів "зеленим коридором"
переміщення транспортних засобів особистого користування
переміщення транспортних засобів комерційного призначення
Необхідне позначити знаком "V" або "+".
3. До запиту додається цифровий носій:
__________________________________
(найменування, характеристики)
__________________________________ __________________________________
(підпис) (власне ім'я і прізвище)
4. Відомості про отримання інформації (заповнюється на запиті в паперовому вигляді)
Дата отримання інформації "___" _______________ 20__ року
__________________________________
(підпис) (власне ім'я і прізвище)
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.07.2020 N 452
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2020 р.
за N 930/35213
Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит
Відповідно до статей 11, 266, 320, 324, 326, 336, 338, 452, 544 Митного кодексу України, пунктів 8, 28 Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року N 370,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит, що додається.
2. Державній митній службі України:
забезпечити митні органи засобами фото-, відеофіксації та серверним обладнанням, достатнім для збереження передбачених Порядком зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит матеріалів, затвердженого цим наказом;
забезпечити Держмитслужбу серверним обладнанням, достатнім для перегляду чи/або збереження передбачених зазначеним Порядком матеріалів за передбаченими у державному бюджеті бюджетними призначеннями на утримання Держмитслужби на відповідний бюджетний період;

30 днiв передплати безкоштовно!