Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України. Класифікатор від 08.05.2012 №646

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Класифікатор, Довідник від 08.05.2012 №646
Последняя редакция от 06.08.2019. Внесення змін (рішення від 23.05.2019 N 280 /z0631-19/)
Реквизиты

Издатель: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Класифікатор, Довідник

Дата 08.05.2012

Номер 646

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
08.05.2012 № 646
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 831/21143
Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1693 від 29.11.2012 № 365 від 19.03.2013 № 1102 від 20.06.2013 № 2673 від 26.11.2013 № 728 від 03.06.2014 № 747 від 12.07.2016 № 923 від 14.09.2016 № 86 від 07.02.2017 № 716 від 26.09.2017 № 62 від 06.02.2018 № 397 від 19.06.2018 № 280 від 23.05.2019 )( У тексті рішення слова "Управління інформаційних технологій (А. Заїка)" в усіх відмінках замінено словами "Департамент інформаційних технологій (Є. Фоменко)" у відповідних відмінкахзгідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 716 від 26.09.2017 )
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.
2. Установити таке::
Система довідників є обов'язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.
( Пункт 2 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1693 від 29.11.2012, № 728 від 03.06.2014 )
3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.
4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.
5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Т.в.о. Голови КомісіїО.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
08.05.2012 № 646
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 831/21143
СИСТЕМА ДОВІДНИКІВ ТА КЛАСИФІКАТОРІВ
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Довідник "Структура кодів фінансових інструментів"
РозділПідрозділГрупаПідгрупа
Вид фінансового інструментуФорма існування та випуску фінансового інструментуГрупа, до якої належить фінансовий інструментНазва фінансового інструменту
0 : 990 : 90 : 90 : 990 : 9, А : Z0 : 9, А : Z
2. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за розділами"
Код показника (номер розділу)Зміст показника
01Цінний папір
02Похідний цінний папір
03Дериватив
04Інструмент грошового обігу
05Товаророзпорядчий фінансовий інструмент
3. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами"
Код показника (номер підрозділу)Зміст показника
0Не визначено
1Бездокументарні іменні
2Документарні іменні
3Документарні на пред'явника
4Документарні ордерні
5Бездокументарні ордерні
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013 )
4. Довідник "Класифікація цінних паперів за групами"
Код показника (номер групи)Зміст показника
1Пайові
2Боргові
3Іпотечні
4Товаророзпорядчі
5Приватизаційні
6Похідні
5. Довідник "Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)"
Код показника (номер групи)Зміст показника
1Базовий актив - цінні папери
2Базовий актив - валюта (валютні цінності)
3Базовий актив - деривативи
4Базовий актив - біржовий фондовий індекс
5Базовий актив - відсоткова ставка
6Базовий актив - товари
7Інші
6. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"
Код показникаЗміст показника
0100Акція проста
0101Акція привілейована
0105Акція корпоративного інвестиційного фонду
0110Інвестиційний сертифікат
0120Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН)
0200Облігація підприємства відсоткова*
0210Облігація підприємства дисконтна
0220Облігація підприємства цільова
0231Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова*
0232Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна
0234Облігація внутрішніх місцевих позик цільова
0235Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова*
0236Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна
0237Облігація зовнішніх місцевих позик цільова
0240Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*
0241Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна*
0242Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням
0243Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна
0244Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
0245Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна
0246Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*
0247Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна
0248Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю
0249Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю
0250Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*
0251Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна
0252Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
0253Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна
0254Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*
0255Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна
0256Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням
0257Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна
0258Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість
0260Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова*
0261Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна
0262Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова*
0263Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна
0264Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова*
0265Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна
0270Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова
0271Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна
0280Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова
0281Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова
0282Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова
0290Державний дериватив
0300Казначейське зобов'язання України довгострокове
0301Казначейське зобов'язання України середньострокове
0302Казначейське зобов'язання України короткострокове
0400Ощадний (депозитний) сертифікат
0500Вексель простий
0501Вексель фінансовий казначейський простий
0502Вексель фінансовий банківський простий
0505Вексель переказний
0506Вексель фінансовий казначейський переказний
0507Вексель фінансовий банківський переказний
0600Заставна
0610Іпотечна облігація звичайна
0611Іпотечна облігація структурована
0620Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю
0621Іпотечний сертифікат участі
0710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу
0711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу
0720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу
0721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу
0810Опціон на купівлю з поставкою базового активу
0811Опціон на купівлю без поставки базового активу
0820Опціон на продаж з поставкою базового активу
0821Опціон на продаж без поставки базового активу
0830Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу
0835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу
0840Форвардний контракт
0850Своповий контракт (своп)
0900Просте складське свідоцтво
0901Подвійне складське свідоцтво
1100Акція іноземного емітента
1200Облігація іноземного емітента
1300Облігація іноземної держави
1400Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента
( Довідник 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 62 від 06.02.2018 )
__________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2673 від 26.11.2013, № 747 від 12.07.2016 )
7. Довідник "Класифікація фінансових інструментів"
Код показникаЗміст показника
01110100Акція проста бездокументарна іменна
01210100Акція проста документарна іменна
01310100Акція проста документарна на пред'явника
01110101Акція привілейована бездокументарна іменна
01210101Акція привілейована документарна іменна
01310101Акція привілейована документарна на пред'явника
01110105Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна
01110110Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний
01210110Інвестиційний сертифікат документарний іменний
01310110Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника
01110120Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний
01210120Сертифікат ФОН документарний іменний
01310120Сертифікат ФОН документарний на пред'явника
01120200Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
01220200Облігація підприємства відсоткова документарна іменна
01320200Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника
01120210Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна
01220210Облігація підприємства дисконтна документарна іменна
01320210Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника
01120220Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна
01220220Облігація підприємства цільова документарна іменна
01320220Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника
01120231Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна
01220231Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна
01320231Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника
01120232Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна
01220232Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна
01320232Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника
01120234Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна
01220234Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна
01320234Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника
01120235Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна
01220235Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна
01320235Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника
01120236Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна
01220236Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна
01320236Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника
01120237Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна
01220237Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна
01320237Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника
01120240Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220240Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна
01320240Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120241Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220241Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна
01320241Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120242Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна
01120243Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна
01120244Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220244Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна
01320244Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120245Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220245Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна
01320245Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120246Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220246Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна
01320246Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120247Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220247Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна
01320247Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120248Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
01120249Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна
01120250Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220250Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна
01320250Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120251Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220251Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна
01320251Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120252Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220252Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна
01320252Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120253Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220253Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна
01320253Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120254Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220254Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна
01320254Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120255Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220255Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна
01320255Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120256Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна
01120257Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна
01120258Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна
01120260Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220260Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна
01320260Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120261Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220261Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна
01320261Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120262Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220262Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна
01320262Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120263Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220263Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна
01320263Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120264Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220264Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна
01320264Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника
01120265Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220265Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна
01320265Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника
01120270Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова бездокументарна іменна
01120271Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна
01120280Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова бездокументарна іменна
01120281Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова бездокументарна іменна
01120282Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова бездокументарна іменна
01160290Державний дериватив бездокументарний іменний
01120300Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне
01220300Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне
01320300Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника
01120301Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне
01220301Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне
01320301Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника
01120302Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне
01220302Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне
01320302Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника
01220400Ощадний (депозитний) сертифікат документарний іменний
01320400Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника
01420500Вексель простий документарний ордерний
01520501Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий
01520502Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий
01420505Вексель переказний документарний ордерний
01520506Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний
01520507Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний
01230600Заставна
01130610Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна
01130611Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна
01130620Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний
01230620Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний
01330620Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника
01130621Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний
01230621Іпотечний сертифікат участі документарний іменний
01330621Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника
02110710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний
02120710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний
02160710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний
02210710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний
02220710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний
02260710Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний
02110711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний
02120711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний
02160711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний
02210711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний
02220711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний
02260711Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний
02110720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний
02120720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний
02160720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний
02210720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний
02220720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний
02260720Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний
02110721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний
02120721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний
02160721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний
02210721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний
02220721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний
02260721Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний
03010810Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020810Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти)
03030810Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів)
03060810Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)
03010811Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів)
03020811Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти)
03030811Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів)
03060811Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару)
03010820Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020820Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти)
03030820Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів)
03060820Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару)
03010821Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів)
03020821Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти)
03030821Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів)
03060821Опціон на продаж без поставки базового активу (товару)
03010830Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020830Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти)
03030830Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів)
03060830Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару)
03010835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів)
03020835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти)
03030835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів)
03040835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу)
03050835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки)
03060835Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (товару)
03010840Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020840Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти)
03060840Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару)
03010850Своп з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020850Своп з поставкою базового активу (валюти)
03060850Своп з поставкою базового активу (товару)
03010855Своп без поставки базового активу (цінних паперів)
03020855Своп без поставки базового активу (валюти)
03060855Своп без поставки базового активу (товару)
05260900Просте складське свідоцтво
05360901Подвійне складське свідоцтво
01111100Акція іноземного емітента бездокументарна іменна
01121200Облігація іноземного емітента бездокументарна іменна
01121300Облігація іноземної держави бездокументарна іменна
01121400Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний іменний
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2673 від 26.11.2013, № 747 від 12.07.2016, № 62 від 06.02.2018 )
8. Довідник "Види ринку"
Код показникаЗміст показника
01Первинний
02Вторинний
9. Довідник "Види ринку за характером проведення операцій"
Код показникаЗміст показника
001Ринок РЕПО
002Строковий ринок
003Спотовий ринок
004Маржинальна торгівля
005Ринок приватизації
006Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення
007Інший (зазначити)
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2673 від 26.11.2013 )
10. Довідник "Способи припинення юридичної особи"
Код показникаЗміст показника
110Злиття
111Злиття у справі про банкрутство
120Приєднання
121Приєднання у справі про банкрутство
130Поділ
131Поділ у справі про банкрутство
140Перетворення
141Перетворення у справі про банкрутство
200Ліквідація
201Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом
11. Довідник "Види посад"
Код показникаЗміст показника
01Керівник
02Заступник керівника
03Головний бухгалтер
04Бухгалтер
05Керівник спеціалізованого підрозділу
06Заступник керівника спеціалізованого підрозділу
07Керівник відокремленого підрозділу
08Заступник керівника відокремленого підрозділу
09Фахівець
10Голова Наглядової ради
11Член Наглядової ради
12Голова Правління
13Т.в.о. Голови Правління
14Перший заступник Голови Правління
15Заступник Голови Правління
16Член Правління
17Директор
18Генеральний директор
19Т.в.о. директора
20Голова Ревізійної комісії
21Член Ревізійної комісії
22Ревізор
23Фінансовий директор
24Інше
12. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку"
Код показникаЗміст показника
01Діяльність з торгівлі цінними паперами
02Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
03Депозитарна діяльність
04Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
05Діяльність з управління іпотечним покриттям
06Клірингова діяльність
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014 )
13. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами"
Код показникаЗміст показника
01Брокерська діяльність
02Дилерська діяльність
03Андеррайтинг
04Діяльність з управління цінними паперами
14. Довідник "Види депозитарної діяльності"
Код показникаЗміст показника
06Депозитарна діяльність депозитарної установи
07Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
08Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
09Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
10Депозитарна діяльність Національного банку України
( Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014 )
15. Довідник "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами"
Код показникаЗміст показника
0001Договір купівлі/продажу (продаж)
0002Договір купівлі/продажу (купівля)
0003Договір купівлі/продажу (міна-продаж)
0004Договір купівлі/продажу (міна-купівля)
0007Договір позики (надання)
0008Договір позики (отримання)
1001Договір комісії (продаж)
1002Договір комісії (купівля)
1003Договір комісії (міна-продаж)
1004Договір комісії (міна-купівля)
1005Договір субкомісії (продаж)
1006Договір субкомісії (купівля)
1007Договір комісії (позика/надання)
1008Договір комісії (позика/отримання)
1009Договір субкомісії (позика/надання)
1010Договір субкомісії (позика/отримання)
1011Договір на виконання договору комісії (продаж)
1012Договір на виконання договору комісії (купівля)
1013Договір на виконання договору комісії (міна-продаж)
1014Договір на виконання договору комісії (міна-купівля)
1015Договір на виконання договору субкомісії (продаж)
1016Договір на виконання договору субкомісії (купівля)
1017Договір на виконання договору комісії (позика/надання)
1018Договір на виконання договору комісії (позика/отримання)
1019Договір на виконання договору субкомісії (позика/надання)
1020Договір на виконання договору субкомісії (позика/отримання)
1021Договір на виконання (укладений іншим торговцем)
2001Договір доручення (продаж)
2002Договір доручення (купівля)
2003Договір доручення (міна-продаж)
2004Договір доручення (міна-купівля)
2007Договір доручення (позика/надання)
2008Договір доручення (позика/отримання)
2011Договір на виконання договору доручення (продаж)
2012Договір на виконання договору доручення (купівля)
2013Договір на виконання договору доручення (міна-продаж)
2014Договір на виконання договору доручення (міна-купівля)
2017Договір на виконання договору доручення (позика/надання)
2018Договір на виконання договору доручення (позика/отримання)
3000Договір на брокерське обслуговування
3101Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)
3102Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)
3103Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)
3104Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)
3105Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)
3106Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)
3107Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)
3108Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)
3109Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)
3110Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)
3111Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)
3112Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)
3113Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)
3114Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)
3115Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)
3116Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)
3117Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)
3118Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)
3119Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)
3120Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)
3201Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)
3202Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)
3203Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)
3204Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)
3207Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)
3208Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)
3211Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)
3212Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)
3213Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)
3214Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)
3217Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)
3218Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)
4000Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини
4001Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини
4002Договір на придбання цінних паперів
5000Договір про спільну діяльність
6000Договір про управління цінними паперами
6011Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж)
6012Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля)
6013Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-продаж)
6014Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-купівля)
7000Договір про управління активами інвестиційного фонду*
7011Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж)
7012Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля)
7013Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж)
7014Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля)
8000( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019
)
8001( Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019
)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
08.05.2012 № 646
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 831/21143
Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.
2. Установити таке::
Система довідників є обов'язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.
3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.
4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.