Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297. Постанова від 27.09.2002 №362

Національний банк України Постанова від 27.09.2002 №362
Последняя редакция от 19.10.2002 Набрання чинності
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 27.09.2002

Номер 362

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2002 N 362
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2002 р.
за N 815/7103
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297
Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм щодо порядку надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" після слів "валютних операцій" доповнити словами "і ліцензії на здійснення окремих банківських операцій".
2. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, такі зміни:
2.1. У пункті 2.1 глави 2:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) наявність капіталу небанківської фінансової установи в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн. євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2 - 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність") ";
підпункти "б", "в" та "е" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "г", "ґ" і "д" уважати відповідно підпунктами "б", "в" і "г".
2.2. Доповнити пункт 4.5 глави 4 підпунктами "г" і "ґ" такого змісту:
"г) якщо строк діяльності небанківської фінансової установи без порушення вимог чинного законодавства України становить менше року;
ґ) якщо діяльність небанківської фінансової установи протягом попереднього фінансового року була збитковою".
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В.о. Голови П.М.Сенищ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2002 N 362
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2002 р.
за N 815/7103
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297
Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм щодо порядку надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" після слів "валютних операцій" доповнити словами "і ліцензії на здійснення окремих банківських операцій".
2. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, такі зміни:
2.1. У пункті 2.1 глави 2:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) наявність капіталу небанківської фінансової установи в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн. євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2 - 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність") ";
підпункти "б", "в" та "е" виключити.
У зв'язку з цим підпункти "г", "ґ" і "д" уважати відповідно підпунктами "б", "в" і "г".
2.2. Доповнити пункт 4.5 глави 4 підпунктами "г" і "ґ" такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!