Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

Міністерство фінансів України Наказ від 25.05.2021 №285
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 25.05.2021

Номер 285

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2021 № 285
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2021 р.
за № 783/36405
Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 976), що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 травня 2021 року № 285
Зміни
до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі
1. У розділі I:
1) у пункті 8:
в абзаці другому слова "протягом звітного періоду" замінити словами "шляхом реорганізації протягом звітного періоду, в тому числі у зв'язку із зміною бюджету, з якого здійснювались видатки на їх утримання";
в абзаці третьому після слів "припинили свою діяльність" доповнити словами "шляхом реорганізації";
2) абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:
"засвідчення підписом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).";
3) у пункті 13:
в абзаці третьому слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті";
абзац восьмий доповнити словами "з поданням звітності до АС "Є-Звітність" після усунення обставин, які стали причиною подання звітності на паперових носіях".
2. У розділі II "Зобов'язання" Пасиву пункту 1 розділу II:
в абзаці першому після слів "зобов'язання за довгостроковими" доповнити словом "(середньостроковими)";
в абзаці дванадцятому слова "коротко- і середньострокові" замінити словом "короткострокові".
Директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльностіЛюдмила ГАПОНЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2021 № 285
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2021 р.
за № 783/36405
Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 976), що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 травня 2021 року № 285
Зміни
до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі
1. У розділі I:

30 днiв передплати безкоштовно!