Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Последняя редакция от 09.05.2019. Внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Действует

Редакции
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтями 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про валюту і валютні операції" та з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Преамбула в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 35 від 01.02.2010 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 306 від 08.09.2011 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297
Правління Національного
банку України
21.12.2017 № 137
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( У назві розділів і тексті Положення слова "Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку" замінено словами "Небанківські установи"; слова "Небанківська фінансова установа", "небанківська фінансова установа/національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Небанківська установа", "небанківська установа" у відповідних відмінках та числах; слово "генеральна" у всіх відмінках та числах виключено згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( У тексті Положення та додатках посилання на додатки 5 - 18 замінено посиланнями відповідно на додатки 6 - 19 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги), Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій.
( Пункт 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
( Підпункт 1 пункту 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( Підпункт 2 пункту 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
3) дата відкликання (анулювання) ліцензії, відмови у видачі ліцензії - дата рішення Правління Національного банку України (далі - Національний банк) про відкликання (анулювання) ліцензії, відмову у видачі ліцензії;
( Підпункт 3 пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
3-1) дата зупинення, поновлення ліцензії - дата рішення Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) про зупинення, поновлення ліцензії;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
4) дата отримання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;
( Підпункт 4 пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
5) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської установи, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківських установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської установи;
( Підпункт 5 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
5-1) електронний реєстр - електронний реєстр ліцензій та осіб, яким видано ліцензії, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
6) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
7) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому біржа визнається кваліфікованою для цілей цього Положення;
8) кваліфіковане бюро кредитних історій - бюро кредитних історій, що створено і діє на підставі Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" ;
8-1) керівник з ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій небанківським установам;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 8-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
9) керівники небанківської установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради небанківської установи (наглядової, спостережної) - за наявності;
10) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:
юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
11) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
12) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
13) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
13-1) ліцензія - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій або ліцензія на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 13-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
13-2) небанківська установа - небанківська установа, яка є фінансовою установою, або оператор поштового зв'язку;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 13-2 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
14) небанківська установа, яка є фінансовою установою, - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;
( Підпункт 14 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
15) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;
16) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською установою для здійснення валютних операцій;
17) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
18) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
19) строк діяльності небанківської установи - строк, який обчислюється з дати початку фактичного надання резидентам певних фінансових послуг у валюті України;
20) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси, об'єкти поштового зв'язку небанківської установи, в яких здійснюється надання фінансових послуг;
( Підпункт 20 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
21) суттєве порушення небанківськими установами вимог до організації захисту приміщень небанківських установ - будь-яке з таких порушень:
технічний стан елементів відгороджувальних конструкцій приміщень небанківської установи, сховища небанківської установи або сейфа, що використовується як сховище, не відповідає вимогам, установленим нормативно-правовим актом з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;
немає системи відеоспостереження за приміщеннями небанківської установи, яка функціонує відповідно до нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;
приміщення небанківської установи не обладнані системами тривожної сигналізації;
( Підпункт 22 пункту 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
23) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, розмір невиконання/неналежного виконання якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 днів;
23-1) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку або його заступник, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Пруденційний нагляд";
( Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 23-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
24) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), Законі про фінпослуги, Законі про валюту, Законі України "Про поштовий зв'язок" , інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських установ, і нормативно-правових актах Національного банку.
( Абзац тридцять четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
3. Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює валютні операції, передбачені пунктами 1 - 4 частини другої статті 9 Закону про валюту, а також інші валютні операції, які є наданням фінансових послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги, на підставі ліцензії, що надає небанківській установі, яка є фінансовою установою, право на здійснення таких валютних операцій.
( Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.
( Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.
( Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Оператор поштового зв'язку надає фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та/або фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, передбачені частиною третьою статті 9 Закону про валюту, на підставі ліцензії.
( Абзац пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 28 від 05.02.2019 )( Пункт 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
4. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у встановленому Національним банком порядку.
( Пункт 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
5. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень (своїх приміщень та/або приміщень їх структурних підрозділів) вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах на території України.
( Пункт 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
6. Небанківські установи, які отримали ліцензію, зобов'язані надавати Національному банку інформацію про валютні операції відповідно до змісту, форми, періодичності, строків, способу та порядку надання, визначених Національним банком.
( Пункт 6 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
7. Небанківські установи зобов'язані здійснювати валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської установи, а також з дотриманням умов виданої ліцензії.
( Абзац перший пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Небанківська установа, яка під час здійснення валютних операцій має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.
8. Структурні підрозділи небанківської установи здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською установою - юридичною особою.
( Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
9. Власник ліцензії не може передавати її третім особам.
10. Небанківські установи вносять плату за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
( Абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Небанківські установи зобов'язані подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.
( Абзац другий пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.
( Абзац третій пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
11. Небанківська установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ або єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Реєстр операторів) зобов'язана припинити здійснення валютних операцій та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк.
( Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
12. Небанківські установи в разі прийняття рішення про припинення надання фінансових послуг, які є валютними операціями, зобов'язані протягом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою у довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії.
( Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( Пункт 13 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( Пункт 14 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
II. Умови, за яких небанківська установа має право отримати ліцензію та здійснювати валютні операції
( Назва розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
15. Національний банк видає небанківській установі ліцензію для здійснення валютних операцій, передбачених пунктом 3 розділу I цього Положення, за умови дотримання таких вимог:
( Абзац перший пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) строк діяльності не менше:
одного року - для небанківської установи, яка є фінансовою установою, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України (крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), що підтверджується документом, зазначеним у підпункті 6 пункту 18 розділу III цього Положення, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання небанківською установою, яка є фінансовою установою, відповідних фінансових послуг у валюті України;
трьох років - для оператора поштового зв'язку у сфері надання послуг з переказу коштів у валюті України (крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), що підтверджується документами, які засвідчують початок фактичного надання таких послуг;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 28 від 05.02.2019 )( Підпункт 1 пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) відповідність фінансового стану небанківської установи вимогам розділу IV цього Положення (у тому числі щодо наявності власного капіталу небанківської установи в розмірі, не меншому, ніж установлено пунктом 27 розділу IV цього Положення);
3) відповідність небанківської установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення;
( Підпункт 3 пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
4) відповідність структури власності небанківської установи вимогам розділу VI цього Положення;
5) наявність у оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території не менше ніж 50% областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України), приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;
( Підпункт 5 пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
5-1) наявність у оператора поштового зв'язку не менше ніж 50% доходів за попередній звітний рік/на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, що підтверджується аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності з інформацією про структуру цих доходів;
( Пункт 15 розділу II доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
6) подання до Національного банку повного пакета документів для отримання ліцензії, визначених цим Положенням;
7) не було:
здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії - щодо небанківської установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа;
здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України - щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов'язаних із розширенням/зміною переліку валютних операцій.
( Підпункт 7 пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
16. Небанківські установи зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (уключаючи вимоги цього Положення), законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, уключаючи вимоги Національного банку щодо надання йому інформації, документів і звітності в установлений Національним банком строк.
( Пункт 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
17. Небанківські установи в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язані повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.
III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання ліцензії та витягу з електронного реєстру ліцензій
18. Небанківські установи для отримання ліцензії подають до Національного банку такі документи:
1) заяву про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення);
( Підпункт 1 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;
3) анкету небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення);
( Підпункт 3 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
4) копію документа, що підтверджує внесення небанківської установи до Реєстру фінансових установ або до Реєстру операторів;
( Підпункт 4 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
5) копію статуту. Небанківська установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подає лист (повідомлення) з інформацією про розміщення актуальної редакції статуту на зазначеному порталі замість копії статуту в паперовій формі. Небанківська установа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
( Підпункт 5 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
6) копії ліцензій на здійснення небанківською установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, або інший документ, який підтверджує видачу ліцензії на здійснення небанківською установою фінансових послуг чи іншим чином свідчить про наявність у небанківської установи права на надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);
7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за формою № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"], формою № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], формою № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"), формою № 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма № 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами) (далі - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"):
за попередній звітний рік (за наявності);
станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).
( Абзац третій підпункту 7 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
У примітках до фінансової звітності оператора поштового зв'язку має міститися інформація щодо структури його доходів.
( Підпункт 7 пункту 18 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської установи становить більше, ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.
Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської установи становлять більше, ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій;
8) аудиторський звіт, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити аудит фінансової звітності небанківських установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення (далі - аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності) та:
інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;
інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо підтвердження наявності не менше ніж 50 % доходів оператора поштового зв'язку за попередній звітний рік/на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку з інформацією про структуру цих доходів;
інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234 (із змінами) (далі - Положення № 850);
( Підпункт 8 пункту 18 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )( Підпункт 8 пункту 18 розділу ІІІ в редакції Постанов Національного банку № 92 від 10.08.2018, № 9 від 02.01.2019 )
9) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - реєстр аудиторів);
( Підпункт 9 пункту 18 розділу ІІІ в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
9-1) інформацію страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення № 850 ;
( Пункт 18 розділу III доповнено новим підпунктом 9-1згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останніх місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
11) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV цього Положення;
( Підпункт 11 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
12) довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає в небанківської установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
13) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
14) інформацію про наявність приміщень, в яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні [із зазначенням місцезнаходження приміщення, дати та номера документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код)/номера контрагента, строку дії договору, дати приймання-передавання приміщення в оренду/суборенду, розміру приміщення], за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, - у разі звернення оператора поштового зв'язку до Національного банку за ліцензією в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;
( Підпункт 14 пункту 18 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
15) відомості про структуру власності небанківської установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії, у порядку, визначеному розділом III цього Положення;
( Підпункт 15 пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
16) довідки про те, що має чи не має судимості власник істотної участі, керівник небанківської установи, видані компетентним органом країни їх проживання (станом на будь-яку дату протягом одного місяця, що передує даті подання пакета документів для отримання ліцензії);
16-1) документи, які підтверджують відповідність керівників небанківських установ додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним розділом V цього Положення, - для небанківських установ, які мають намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, а саме:
копію документа про призначення на посаду керівника небанківської установи;
анкету керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, підписану ним особисто;
копію документа про здобуття керівником небанківської установи вищої освіти;
копію трудової книжки керівника небанківської установи;
копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;
для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;
для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;
кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;
довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання керівника про те є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів.
Небанківська установа надає інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;
( Пункт 18 розділу III доповнено новим підпунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
17) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання ліцензії.
Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 4, 6, 11, 13 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) у встановленому законодавством України порядку.
Документи (їх копії), зазначені в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) небанківською установою та суб'єктом аудиторської діяльності, а документи (їх копії), зазначені в підпунктах 2, 3, 5, 14, 15 пункту 18 розділу III цього Положення, - небанківською установою.
( Абзац двадцять четвертий пункту 18 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
19. Небанківські установи зобов'язані звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення, у разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківські установи.
Небанківські установи для отримання ліцензії подають до Національного банку документи, передбачені пунктом 18 розділу III цього Положення (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії).
( Пункт 19 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
20. Небанківські установи в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії/витягу з електронного реєстру ліцензій, зобов'язані протягом 30 днів із дня державної реєстрації відповідних змін подати до Національного банку:
( Абзац перший пункту 20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) заяву про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 7 до цього Положення;
( Підпункт 1 пункту 20 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) засвідчені небанківською установою копії документів, які підтверджують зміну найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії.
21. Небанківські установи мають право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 62 розділу VII цього Положення.
22. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення.
23. Небанківські установи зобов'язані подавати до Національного банку документи для отримання ліцензії, отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, а також інші документи, передбачені цим Положенням, українською мовою та без виправлень.
Небанківські установи пронумеровують, прошивають та засвідчують сторінки документів у встановленому законодавством України порядку.
Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів (далі - електронні копії документів).
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтями 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про валюту і валютні операції" та з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297

30 днiв передплати безкоштовно!