Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Наказ, Форма типового документа від 19.05.2020 №919
Последняя редакция от 19.05.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ, Форма типового документа

Дата 19.05.2020

Номер 919

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2020 N 919
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2020 р.
за N 483/34766
Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю, що додається.
2. Директорату норм та стандартів гідної праці у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
МіністрІ. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
19 травня 2020 року N 919
ФОРМА
___________________________________________
___________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони
Держпраці, її територіального органу /
виконавчого органу міської ради міста
обласного значення, сільської, селищної,
міської ради об'єднаної територіальної
громади)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про відповідальність за порушення законодавства про працю
N ___________________
__________________________ "___" ____________ 20__року
(місце складення)
_____________________________________________________________________________
Мною, інспектором праці ____________________________________, (прізвище,
ім'я, по батькові) службове посвідчення N __________, відповідно до конвенції
Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у
промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004
року N 1985-IV, конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України
від 08 вересня 2004 року N 1986-IV, статті 259 Кодексу законів про працю
України; частини третьої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", пункту 16 Порядку здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 року N 823, проведено інспекційне відвідування
_____________________________________________________________________________
(найменування
____________________________________________________________________________,
об'єкта відвідування
____________________________________________________________________________,
та його місцезнаходження)
за результатами якого складено: акт інспекційного відвідування
від "___" ____________ 20__ року N _____________________; припис про усунення
виявлених порушень законодавства про працю від "___" ______________ 20__ року
N _________________;
У зв'язку з цим відповідно до Порядку здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 823,
ПОВІДОМЛЯЮ _____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта
_____________________________________________________________________________
відвідування або уповноваженої ним особи)
про відповідальність за порушення законодавства про працю, виявлені в ході
інспекційного відвідування
Nз/пЗміст виявленого порушенняПосилання на підпункти, пункти, абзаци, частини, статті нормативно-правового акта, які порушеноПосилання на вид відповідальності (кримінальна, адміністративна, фінансова санкція)Посилання на підпункти, пункти, абзаци, частини, статті, нормативно-правового акта, яким передбачена відповідальність
2345
2
3
4
5
Інспектор праці
______________________
(посада)
____________
(підпис)
_______________________
_(прізвище, ім'я та по батькові)
Керівник суб'єкта господарюванняабо
уповноважена ним особа
______________________
(посада)
____________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
"___" ____________ 20__
року
Попередження складено у __ примірниках. Один примірник отримав(ла)
______________________________ (прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи об'єкта
відвідування)
____________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року
Два примірники попередження у зв'язку з відмовою керівника об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи від підписання або неможливістю особистого вручення направлено об'єкту відвідування рекомендованим листом із повідомленням про вручення:_____________________________(реквізити поштового відправлення)
Генеральний директор
директоратунорм та
стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2020 N 919
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2020 р.
за N 483/34766
Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю, що додається.
2. Директорату норм та стандартів гідної праці у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
МіністрІ. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
19 травня 2020 року N 919
ФОРМА
___________________________________________
___________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони
Держпраці, її територіального органу /

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!