Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту

Міністерство фінансів України Наказ, Акт, Повідомлення, Форма типового документа, Класифікатор, Порядок від 12.02.2021 №86
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Акт, Повідомлення, Форма типового документа, Класифікатор, Порядок

Дата 12.02.2021

Номер 86

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.02.2021 N 86
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2021 р.
за N 249/35871
Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи;
Порядок допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту.
2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній митній службі України доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Державної митної служби УкраїниПавло РЯБІКІН
Голова Державної регуляторної служби УкраїниОлексій КУЧЕР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 лютого 2021 року N 86
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2021 р.
за N 249/35871
ПОРЯДОК
виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (далі - Закон) з метою забезпечення імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року (далі - Конвенція).
Дія цього Порядку визначає особливості виконання митних формальностей під час поміщення товарів у режим спільного транзиту, переміщення товарів у режимі спільного транзиту, завершення режиму спільного транзиту та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту на митній території України за винятком товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі), а також товарів, щодо яких встановлено заборону на переміщення митною територією України, з використанням електронної транзитної системи.
2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:
гарантійний випадок - факт виникнення митного боргу, що підлягає сплаті, у зв'язку з невиконанням умов поміщення товарів у режим спільного транзиту, порушення вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту або вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту, визначених Законом;
документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту, - документи, визначені статтею 335 Митного кодексу України, що містять відомості, які дають змогу ідентифікувати та класифікувати задекларовані товари, визначити їх кількість (в основних чи додаткових одиницях виміру) та базу оподаткування митними платежами, а саме:
документи, що містять відомості про найменування, характеристики, обсяг (кількість) товарів в основних (маса брутто та маса нетто у кілограмах) та додаткових одиницях виміру, опис окремих вантажних місць, упаковки або тари з товарами;
документи, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України;
комерційні документи на товари (рахунок або інші документи, які визначають вартість товарів);
транспортні (перевізні) документи залежно від виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна, морський коносамент, авіаційна вантажна накладна, залізнична накладна тощо);
електронне повідомлення - набір структурованих даних, що використовуються для інформаційного обміну між складовими електронної транзитної системи та електронною системою управління гарантіями щодо митного оформлення, виконання митних формальностей, здійснення контролю за переміщенням тощо;
ЕТС - електронна транзитна система;
перевізник - підприємство, що здійснює перевезення товарів через митний кордон України та/або між митними органами на території України та є відповідальним за такі перевезення;
проміжна митниця - митний орган, що розташований географічно найближче до місця виникнення чи настання особливих обставин під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту та на який відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено супроводження операцій і виконання митних формальностей режиму спільного транзиту;
розслідування - заходи запиту інформації, визначені статтею 17 Закону, що вживають митні органи для виявлення фактів виникнення митного боргу щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту, або зняття з контролю операцій режиму спільного транзиту;
ТСД - транзитний супровідний документ;
LRN - локальний довідковий номер митної декларації окремого типу, поданої в електронному вигляді, що присвоює суб'єкт режиму за допомогою програмного забезпечення, що використовується для заповнення митних декларацій окремого типу та обміну інформацією з митними органами;
MRN - унікальний ідентифікаційний номер переміщення, що є реєстраційним номером митної декларації окремого типу в електронній транзитній системі за структурою та форматом згідно з додатком 1 до Положення про митні декларації окремих типів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів".
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Законом, Митним кодексом України та законодавством України з питань митної справи.
3. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються посадовими особами митних органів, на які відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено супроводження операцій і виконання митних формальностей режиму спільного транзиту.
4. Контроль за переміщенням товарів у режимі спільного транзиту, контроль завершення режиму спільного транзиту в митниці призначення та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту здійснює структурний підрозділ митниці відправлення, на який відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено супроводження операцій і виконання митних формальностей режиму спільного транзиту.
5. Внесення в ЕТС результатів виконання митних формальностей, передбачених цим Порядком, здійснюють посадові особи митних органів, які безпосередньо виконують митні формальності режиму спільного транзиту.
II. Електронна транзитна система
1. ЕТС та відповідні програмно-інформаційні комплекси використовують посадові особи митних органів для виконання митних формальностей режиму спільного транзиту, у тому числі під час застосування спеціальних транзитних спрощень, обміну електронними даними під час поміщення товарів у режим спільного транзиту, переміщення товарів у режимі спільного транзиту, завершення режиму спільного транзиту, зняття з контролю операції режиму спільного транзиту в ЕТС.
2. Алгоритм функціонування, порядок обміну, структура електронних даних та номери електронних повідомлень в ЕТС відповідають функціональній специфікації (Functional Transit System Specification) та проектній документації (Design Document for National Transit Application, Design Document for Common Operations and Methods), розробленим для комп'ютеризованої транзитної системи 4-ї фази (New Computerized Transit System, Phase 4).
3. Коди електронних повідомлень, що використовуються для інформаційного обміну під час виконання митних формальностей режиму спільного транзиту між митними органами та підприємствами, зазначено у квадратних дужках по тексту цього Порядку.
4. Держмитслужба забезпечує доступ посадовим особам митних органів у межах їх службових повноважень до ЕТС та відповідних програмно-інформаційних комплексів.
III. Строк доставки товарів
1. Строк доставки товарів визначає митниця відправлення з урахуванням вимог частини першої статті 9 Закону, властивостей товарів, що переміщуються, та відстані до митниці призначення.
2. Строк доставки товарів автомобільним транспортом у межах митної території України визначається залежно від загальної протяжності визначеного маршруту, а саме:
до 250 км - 1 доба;
від 251 км до 500 км - 2 доби;
від 501 км до 1000 км - 3 доби;
від 1001 км до 1500 км - 4 діб;
від 1501 км - 5 діб.
3. У разі переміщення товарів іншими видами транспорту строк доставки товарів визначається з урахуванням вимог, встановлених правилами перевезення залежно від виду транспорту.
4. Строк доставки є обов'язковим і не може бути зміненим та/чи продовженим іншими митними органами після випуску товарів у режим спільного транзиту.
IV. Митні формальності в митниці відправлення
1. Декларування товарів
1. Для поміщення товарів у режим спільного транзиту використовується митна декларація окремого типу відповідно до Положення про митні декларації окремого типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів", яку надсилає в ЕТС суб'єкт режиму або від імені суб'єкта режиму підприємство, що надає послуги з декларування товарів, у вигляді електронного повідомлення [IE015].
2. За результатами автоматичної перевірки правильності формату даних митної декларації окремого типу ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення з підтвердженням отримання митної декларації окремого типу митницею відправлення [IE928] або електронне повідомлення про відмову у прийнятті митної декларації окремого типу [IE016] із зазначенням функціональних кодів помилок.
3. Після отримання від ЕТС відповідного електронного повідомлення про підтвердження отримання митної декларації окремого типу митницею відправлення [IE928] суб'єкт режиму повідомляє перевізнику LRN митної декларації окремого типу.
2. Прийняття митної декларації окремого типу до митного оформлення
1. Перевізник після прибуття транспортного засобу комерційного призначення з товаром у зону митного контролю митниці відправлення пред'являє митниці відправлення товари та документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту, а також повідомляє LRN митної декларації окремого типу.
2. Митниця відправлення перевіряє наявність митної декларації окремого типу шляхом запиту в ЕТС за LRN митної декларації окремого типу.
Митниця відправлення за результатами перевірки виконання умов, визначених у пункті 2 статті 6 Закону, приймає рішення про прийняття митної декларації окремого типу до митного оформлення або про відмову у прийнятті митної декларації окремого типу.
У разі прийняття митної декларації окремого типу до митного оформлення ЕТС присвоює такій декларації MRN та надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про прийняття митної декларації окремого типу до митного оформлення [IE028].
У разі відмови у прийнятті митної декларації окремого типу до митного оформлення ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про відмову у прийнятті митної декларації окремого типу [IE016] із зазначенням причин відмови та/або помилок, які підлягають виправленню.
3. Митний контроль
1. Після прийняття митної декларації окремого типу до митного оформлення, митниця відправлення за результатами застосування системи управління ризиками визначає форми та обсяг митного контролю.
2. Посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС інформацію про початок проведення митного контролю задекларованих товарів. ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про початок проведення митного контролю товарів, задекларованих у митній декларації окремого типу [IE060].
3. Під час проведення процедур митного контролю митниця відправлення має право застосовувати технічні засоби митного контролю та вчиняти дії, передбачені частиною п'ятою статті 6 Закону.
4. У разі визначення необхідності проведення митного огляду митниця відправлення інформує перевізника про час та місце проведення такого огляду.
5. За результатами проведення митного огляду складається Акт про проведення митного огляду установленої форми, один примірник якого залишається у справах митниці відправлення, а другий надається перевізнику для пред'явлення в митницю призначення.
6. Після проведення процедур митного контролю результати такого контролю посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС шляхом обрання відповідного коду відповідно до Класифікатора кодів результатів митного контролю згідно з додатком 1 до цього Порядку.
7. Товари не можуть бути поміщені в режим спільного транзиту, якщо за результатами митного контролю виявлено розбіжності між відомостями, зазначеними у митній декларації окремого типу в ЕТС, та фактичними відомостями про товари, що пред'явлені митниці відправлення, та/або відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах на такі товари. У разі якщо за результатами митного контролю встановлено розбіжності, ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про неможливість випуску товарів у режим спільного транзиту [IE051].
8. Під час внесення в ЕТС результатів проведеного митного контролю посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС інформацію про своє власне ім'я, прізвище, номер службового посвідчення та детально описує результати проведеного митного контролю із зазначенням його форм і обсягів.
9. Товари можуть бути поміщені в режим спільного транзиту без проведення митного огляду товарів на підставі перевірки документів за умови відсутності інших форм митного контролю, визначених за результатами застосування системи управління ризиками. Інформацію про поміщення товарів у режим спільного транзиту без проведення митного огляду товарів на підставі перевірки документів посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС з результатом митного контролю "Визнано задовільним" (код А2).
4. Застосування фінансової гарантії або звільнення від гарантії
1. Після внесення в ЕТС результатів проведеного митного контролю митниця відправлення розраховує суму митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, та проводить перевірку фінансової гарантії або звільнення від гарантії відповідно до порядку забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту, встановленого законодавством.
2. Якщо за результатами перевірки митниця відправлення відмовила у застосуванні фінансової гарантії або звільнення від гарантії, ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення [IE055] із зазначенням коду помилки відповідно до Класифікатора кодів помилок застосування фінансової гарантії або звільнення від гарантії згідно з додатком 2 до цього Порядку.
3. У разі застосування суб'єктом режиму індивідуальної гарантії у формі грошової застави посадова особа митниці відправлення за обліковим номером суб'єкта режиму в автоматизованій системі митного оформлення Держмитслужби перевіряє достатність суми грошових коштів на особовому рахунку суб'єкта режиму для забезпечення сплати митного боргу та здійснює резервування такої суми з коштів авансових платежів (передоплати) з обов'язковим зазначенням MRN митної декларації окремого типу.
4. Порядок внесення коштів як індивідуальної гарантії у формі грошової застави, їх вивільнення, повернення та перерахування до державного бюджету відповідно до частини сьомої статті 27 Закону визначається наказами Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року N 898 "Про затвердження Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за N 1429/31297, та від 18 липня 2017 року N 643 "Про затвердження Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за N 976/30844.
5. Забезпечення ідентифікації товарів
1. Забезпечення ідентифікації товарів здійснюється шляхом пломбування або застосування засобів альтернативних пломбуванню відповідно до статей 10, 11 Закону.
2. У разі поміщення товарів у режим спільного транзиту без проведення митного огляду товарів забезпечення ідентифікації товарів здійснюється після прийняття рішення про застосування фінансової гарантії або звільнення від гарантії.
3. У разі прийняття рішення про проведення митного огляду для поміщення товарів у режим спільного транзиту забезпечення ідентифікації здійснюється після завершення його проведення із зазначенням в Акті про проведення митного огляду інформації про накладені пломби та/або застосовані інші засоби ідентифікації.
4. Пломби накладаються безпосередньо на вантажний відсік транспортного засобу комерційного призначення (вантажне місце) або контейнер, в якому перевозяться товари, за умови, що вони відповідають вимогам, встановленим частиною другою статті 10 Закону, та допущені до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту.
5. Рішення про допущення транспортного засобу чи контейнера до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту приймає митниця відправлення за умови відповідності таких транспортних засобів чи контейнерів вимогам, визначеним порядком допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту, встановленим законодавством.
6. До моменту приєднання України до Конвенції дозволяється використання наявних у розпорядженні митних органів свинцевих пломб (індикативних пломб з мінімальним ступенем захисту). У таких випадках товаросупровідні документи на товар мають містити відомості, що дають змогу ідентифікувати товари, визначити їх обсяг (кількість), та відомості про маркування вантажних місць, упаковки або тари з товарами.
7. Митниця відправлення здійснює всі необхідні та достатні заходи для того, щоб митниця призначення мала можливість ідентифікувати товари та виявити будь-яке несанкціоноване втручання чи підміну товарів.
6. Маршрут переміщення товарів
1. Переміщення товарів, поміщених у режим спільного транзиту, здійснюється економічно обґрунтованим маршрутом відповідно до частини першої статті 8 Закону з урахуванням виду транспорту.
Маршрут переміщення товарів визначається залежно від виду транспорту.
2. Після забезпечення ідентифікації товарів посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС дані про маршрут переміщення товарів.
Інформацію про маршрут переміщення товарів вносить митниця відправлення до відомостей митної декларації окремого типу в ЕТС до моменту випуску товарів у режим спільного транзиту.
3. Суб'єкт режиму, який має чинний дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення "Авторизований вантажовідправник", надає інформацію про маршрут, яким планується здійснювати переміщення товарів, шляхом зазначення (опису) маршруту у відомостях до митної декларації окремого типу. Такі відомості відправляються в ЕТС разом з відповідною митною декларацією окремого типу.
4. Для зазначення (опису) маршруту переміщення товарів використовуються загальноприйняті назви адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст, селищ, сіл), назви портів, назви аеропортів, індекси або номери доріг загального користування тощо.
Для зазначення (опису) маршруту переміщення товарів, що вивозяться за межі митної території України, використовуються коди альфа-2 міжнародного стандарту ISO 3166-1 країн відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32 (далі - Класифікатор країн світу), територією яких планується здійснювати переміщення таких товарів до митниці призначення.
7. Завершення митного оформлення та випуск товарів у режим спільного транзиту
1. Для завершення митного оформлення та випуску товарів у режим спільного транзиту посадова особа митниці відправлення:
вносить в ЕТС дані про строк доставки товарів до митниці призначення, визначений відповідно до розділу III цього Порядку;
вносить в ЕТС дані про кількість та ідентифікаційні ознаки (номери) накладених пломб (у разі їх застосування);
формує в ЕТС витяг на основі відомостей оформленої митної декларації окремого типу за формою ТСД, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів";
роздруковує два ідентичні примірники ТСД з переліком товарів (за наявності).
2. Після завершення митного оформлення та випуску товарів у режим спільного транзиту ЕТС:
надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про випуск товарів у режим спільного транзиту [IE029];
надсилає митниці призначення електронне повідомлення з відомостями оформленої митної декларації окремого типу [IE001];
ставить операцію режиму спільного транзиту на контроль митниці відправлення.
3. Роздруковані ТСД не потребують особистого підпису, відбитку штампу або печатки посадових осіб митниці відправлення.
4. Після завершення митного оформлення митної декларації окремого типу роздрукований примірник ТСД митниці відправлення разом з примірниками документів, що були подані для поміщення товарів у режим спільного транзиту, актом митного огляду встановленої форми, у разі його складання, та іншими документами, отриманими митницею відправлення під час виконання митних формальностей, зберігаються у справах митниці відправлення не менше 1095 днів.
5. Примірник ТСД митниці призначення надається перевізнику для його пред'явлення митниці призначення.
8. Внесення змін або відкликання митної декларації
1. Відомості, зазначені у прийнятій митній декларації окремого типу, можуть бути змінені або така декларація може бути відкликана суб'єктом режиму у порядку, визначеному Положенням про митні декларації окремих типів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 681 "Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів".
2. Внесення змін до прийнятої митницею відправлення митної декларації окремого типу здійснюється шляхом формування та надсилання в ЕТС суб'єктом режиму виправленої митної декларації окремого типу у формі нового електронного повідомлення [IE015] з обов'язковим відкликанням попередньо направленої митної декларації окремого типу. У таких випадках у причинах відкликання зазначається "Відкликання у зв'язку з подачею виправленої митної декларації окремого типу з LRN (зазначається LRN виправленої митної декларації окремого типу)".
3. Відкликання прийнятої митної декларації окремого типу здійснюється шляхом надсилання в ЕТС сформованого суб'єктом режиму за допомогою програмного забезпечення, що використовується для заповнення митних декларацій окремого типу та обміну інформацією з митними органами, електронного повідомлення про відкликання митної декларації окремого типу [IE014] із зазначенням причин відкликання.
Якщо митниця відправлення дозволила відкликання митної декларації окремого типу, ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про відкликання митної декларації окремого типу [IE010].
Якщо митниця відправлення не дозволила відкликання митної декларації окремого типу, ЕТС надсилає суб'єкту режиму електронне повідомлення про відмову у відкликанні митної декларації окремого типу [IE009].
V. Митні формальності під час переміщення товарів
1. Загальні положення
1. У разі настання особливих обставин, визначених частиною першою статті 13 Закону, перевізник у найкоротший термін після виникнення таких обставин зобов'язаний зазначити відомості про такі обставини, час та місце їх виникнення у графі 56 "Інші випадки під час переміщення" ТСД та пред'явити товари разом з ТСД, товаросупровідними документами та документами, що підтверджують факт виникнення таких обставин (за наявності), для митного контролю проміжній митниці.
2. Аварії або дії обставин непереборної сили потребують документального підтвердження. Підтвердження факту настання аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з Порядком виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981.
3. У разі виявлення випадків пошкодження або відсутності накладених пломб (у разі їх застосування), пошкодження чи втрати товарів (повної або часткової) чи відкриття доступу до вантажного відсіку транспортного засобу або контейнера перевізник вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів і невідкладно повідомляє проміжну митницю про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортних засобів комерційного призначення з товарами.
4. Проміжна митниця залежно від обставин на підставі наданих документів приймає рішення про можливість продовження операції режиму спільного транзиту до митниці призначення або про завершення режиму спільного транзиту у проміжній митниці.
У разі прийняття рішення про можливість продовження операції режиму спільного транзиту посадова особа проміжної митниці зазначає у графі G "Підтвердження компетентних органів" ТСД інформацію про вжиті заходи, що засвідчується особистим підписом із зазначенням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з класифікатором митних органів України, назви населеного пункту, де здійснюється засвідчення внесеної інформації, та власного імені, прізвища і відбитка особистої номерної печатки.
У разі прийняття рішення про завершення режиму спільного транзиту в проміжній митниці така митниця вважається митницею призначення та продовжує виконання митних формальностей, передбачених для митниці призначення відповідно до розділу VI цього Порядку.
5. У разі виявлення порушення цілісності накладених пломб (у разі їх застосування) або порушення засобів ідентифікації, альтернативних пломбуванню, проміжна митниця проводить митний огляд (повний або частковий) товарів, про що складає відповідний акт.
За умови прийняття рішення про можливість продовження операції режиму спільного транзиту посадова особа проміжної митниці здійснює повторне пломбування вантажних відсіків транспортного засобу або контейнера, в якому перевозяться товари, та зазначає номер акта, кількість та номери нових накладених пломб, що засвідчується у графі G "Підтвердження компетентних органів" ТСД митниці призначення особистим підписом із зазначенням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з класифікатором митних органів України, назви населеного пункту, де здійснюється засвідчення внесеної інформації, та власного імені, прізвища і відбитка особистої номерної печатки.
6. У разі складання акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 15 березня 2018 року N 364 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за N 421/31873 (далі - акт про невідповідність), примірники акта розподіляються по одному для перевізника, для проміжної митниці за місцем його складання та для митниці призначення.
Примірник складеного акта (актів) про невідповідність разом з копією ТСД та копіями товаросупровідних документів і документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили (за наявності), зберігаються у проміжній митниці не менше 1095 днів.
Під час переміщення товарів залізничним транспортом замість акта про невідповідність може використовуватися комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів. Після завершення переміщення товарів примірник комерційного акта надається митниці призначення разом з ТСД.
7. Заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на автомобільний транспортний засіб, що не належить попередньому перевізнику, здійснюється під контролем проміжної митниці з урахуванням Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).
8. Відомості про перевантаження товарів у разі, якщо переміщення товарів у режимі спільного транзиту здійснювалось без накладення пломб та інших засобів ідентифікації, заміну тягача автомобільного транспортного засобу без зміни його причепів або напівпричепів, відкріплення одного чи декількох залізничних вагонів або платформ з технічних причин перевізник вносить у графу 56 "Інші випадки під час переміщення".
9. Звернення та повідомлення від перевізників реєструються у встановленому порядку.
10. Якщо товари не можуть бути доставлені в митницю призначення у встановлений строк, перевізник:
повідомляє суб'єкта режиму про неможливість доставки товарів у визначений строк;
забезпечує доставку та пред'явлення товарів разом із товаросупровідними документами, примірником ТСД та іншими документами, оформленими у процесі переміщення товарів, у митницю призначення в найкоротший термін.
11. У разі отримання інформації від перевізника, що товар не може бути доставленим в митницю призначення у встановлений строк доставки, суб'єкт режиму зобов'язаний повідомити про це митницю відправлення.
2. Операції з перевантаження
1. У разі виникнення обставин, що потребують проведення операцій з перевантаження товарів з одного транспортного засобу комерційного призначення на інший, такі операції здійснюються за попереднім погодженням та під контролем проміжної митниці.
2. Після завершення операцій з перевантаження перевізник власноруч вносить інформацію до перших трьох рядків графи 55 "Перевантаження" ТСД:
у першому рядку графи зазначає країну та населений пункт, найближчий до місця проведення операції з перевантаження товарів;
у другому рядку графи - відомості про ідентифікатор транспортного засобу та код альфа-2 країни реєстрації транспортного засобу відповідно до Класифікатора країн світу (крім випадків переміщення товарів залізничним транспортом), яким буде продовжено переміщення товарів до митниці призначення.
Ідентифікатором транспортного засобу залежно від виду транспорту є:
назва судна - для морського та річкового транспорту;
номер і дата рейсу (у разі відсутності - реєстраційний номер повітряного судна) - для повітряного транспорту;
реєстраційний номер тягача та, за наявності, причепа/напівпричепа - для автомобільного транспорту;
номери залізничних вагонів або платформ - для залізничного транспорту;
у третьому рядку графи зазначаються відомості щодо способу подальшого переміщення товарів шляхом внесення одного з таких кодів:
"1" - якщо товари переміщуються у контейнері; або
"0" - якщо товари переміщуються не в контейнері.
У разі внесення коду "1" зазначається номер контейнера, в якому буде продовжено переміщення товарів до митниці призначення.
3. Інформація про кількість та номери нових накладених пломб (у разі їх застосування) посадова особа проміжної митниці зазначає у графі F "Підтвердження компетентних органів" ТСД та засвідчує проставлянням особистого підписом із зазначенням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з класифікатором митних органів України, назви населеного пункту, де здійснюється засвідчення внесеної інформації, та власного імені, прізвища і відбитка особистої номерної печатки.
3. Операції із заміни транспортного засобу
1. Здійснення операцій у разі виникнення випадків, визначених частиною третьою статті 13 Закону, проводиться без попереднього погодження та пред'явлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення проміжній митниці.
2. Після здійснення таких операцій перевізник власноруч вносить у графу 56 "Інші випадки під час переміщення" ТСД відомості про проведені операції та повідомляє доступними каналами зв'язку проміжну митницю.
VI. Митні формальності в митниці призначення
1. Реєстрація прибуття
1. Митні формальності в митниці призначення розпочинаються з моменту фактичної доставки та пред'явлення перевізником або суб'єктом режиму товарів, товаросупровідних документів разом із примірником ТСД та іншими документами, оформленими у процесі переміщення товарів, у зону митного контролю митниці призначення.
2. Посадова особа митниці призначення за MRN, зазначеним на примірнику ТСД, здійснює пошук митної декларації окремого типу в ЕТС та після встановлення факту прибуття транспортного засобу реєструє прибуття товарів у митницю призначення.
3. Під час реєстрації прибуття товарів посадова особа заносить в ЕТС інформацію про:
обліковий номер підприємства, яке безпосередньо пред'явило товари для митного оформлення, товаросупровідні документи разом із примірником ТСД та іншими документами, оформленими у процесі переміщення товарів. У разі відсутності у підприємства облікового номера для юридичних осіб зазначається:
найменування, місцезнаходження (країна, поштовий індекс, адреса);
місце доставки товарів (населений пункт);
дата прибуття товарів у митницю призначення;
особливі обставини, визначені статтею 13 Закону, якщо такі обставини мали місце під час переміщення, що підтверджуються відомостями, зазначеними у графі 55 "Перевантаження", графі 56 "Інші пригоди під час перевезення", графі F "Підтвердження компетентних органів" та графі G "Підтвердження компетентних органів" примірника ТСД, або відомостями інших документів, оформлених у процесі переміщення товарів.
4. Після реєстрації прибуття товарів ЕТС надсилає митниці відправлення електронне повідомлення про доставку товарів [IE006].
5. Реєстрацію прибуття товарів в ЕТС митниця призначення здійснює у строки, визначені частиною першою статті 15 Закону.
2. Митний контроль
1. Після реєстрації прибуття товарів посадова особа митниці призначення перевіряє стан накладених пломб (у разі їх застосування) та здійснює митний контроль із застосуванням системи управління ризиками, за результатами якого визначаються форми та обсяг митного контролю для забезпечення дотримання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту.
2. Під час визначення форм та обсягу митного контролю за результатами застосування системи управління ризиками, а також під час внесення результатів проведеного контролю, крім ЕТС можуть використовуватись інші складові частини єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (ЄАІС).
3. Після проведення процедур митного контролю результати такого контролю посадова особа митниці призначення вносить в ЕТС шляхом обрання відповідного коду відповідно до Класифікатора кодів результатів митного контролю згідно з додатком 1 до цього Порядку.
4. Під час внесення в ЕТС результатів проведеного митного контролю, посадова особа митниці призначення зазначає в ЕТС відомості про:
стан накладених пломб (у разі їх застосування) на момент пред'явлення товарів;
всі виявлені розбіжності за кожною з товарних позицій;
додаткову інформацію, що може мати вплив на зняття операції режиму спільного транзиту з контролю чи встановлення факту виникнення митного боргу.
5. За результатами проведення митного огляду складається Акт про проведення митного огляду установленої форми, один примірник якого зберігається у справах митниці призначення.
6. Якщо митниця призначення прийняла рішення про відсутність потреби проведення огляду товарів, за умови відсутності інших форм митного контролю, визначених за результатами застосування системи управління ризиками, посадова особа митниці призначення вносить в ЕТС результат митного контролю "Визнано задовільним" (код А2).
7. У разі якщо за результатами митного контролю в митниці призначення виявлено будь-які розбіжності між відомостями, зазначеними у митній декларації окремого типу в ЕТС, та фактичними відомостями про товари, пред'явлені митниці призначення, та/або відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах на такі товари, інформацію про виявлені розбіжності посадова особа митниці призначення вносить до даних митної декларації окремого типу в ЕТС за кожною з товарних позицій.
8. Після реєстрації результатів контролю ЕТС надсилає митниці відправлення електронне повідомлення з результатами контролю [IE018] для зняття операції режиму спільного транзиту з контролю чи встановлення факту настання гарантійного випадку.
9. Реєстрацію результатів контролю в ЕТС здійснює митниця призначення у строки, визначені частиною четвертою статті 15 Закону.
10. Будь-які операції з товарами, що прибули в митницю призначення, можуть бути здійснені з дозволу та під контролем цієї митниці. Товари, доставлені до митниці призначення, знаходяться під митним контролем цієї митниці до моменту їх оформлення в інший митний режим або їх вивезення за межі митної території України (у разі переміщення цих товарів прохідним транзитом).
11. Примірник ТСД митниці призначення зберігається у справах митниці призначення не менше 1095 днів.
3. Розписка про доставку (ТС 11)
1. Для підтвердження виконання перевізником зобов'язання щодо доставки задекларованих товарів та пред'явлення таких товарів разом із ТСД митниці призначення застосовується розписка ТС 11 за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
2. Після прибуття товарів суб'єкт режиму або перевізник може звернутися до митниці призначення для засвідчення форми розписки ТС 11.
Форма розписки ТС 11 виготовляється за допомогою комп'ютера на звичайному аркуші паперу формату А4 (210 мм х 297 мм). Інформацію до розписки вносить суб'єкт режиму чи перевізник за допомогою комп'ютера або розбірливо від руки чорнилом та друкованими літерами.
Суб'єкт режиму або перевізник вносить до форми розписки ТС 11 такі обов'язкові відомості:
назва, код та адреса місцезнаходження митниці призначення;
тип транзитної процедури (T1UA);
дата реєстрації митної декларації окремого типу в митниці відправлення;
реєстраційний номер митної декларації окремого типу (MRN);
назва, код та адреса місцезнаходження митниці відправлення;
місця засвідчення (населений пункт).
Заповнена завчасно суб'єктом режиму або перевізником форма розписки ТС 11 надається посадовій особі митниці призначення для перевірки та засвідчення.
3. Посадова особа митниці призначення після отримання форми розписки ТС 11 перевіряє правильність внесених відомостей та засвідчує її шляхом зазначення:
дати засвідчення за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік;
посади, власного імені та прізвища посадової особи митного органу, яка безпосередньо засвідчує інформацію;
особистого підпису та відбитка штампа "Під митним контролем" цієї посадової особи.
4. Альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту
1. Одним з альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту є засвідчена митницею призначення копія примірника ТСД, за якою здійснювалось переміщення.
2. Таку копію примірника ТСД засвідчує посадова особа митниці призначення на вимогу суб'єкта режиму або перевізника у разі, якщо за результатами митного контролю в митниці призначення не виявлено порушень, що можуть бути підставами для виникнення митного боргу щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
3. У разі такого звернення суб'єкт режиму або перевізник має надати для засвідчення посадовій особі митниці призначення копію примірника ТСД з відміткою "КОПІЯ".
4. Посадова особа митниці призначення після перевірки в ЕТС за MRN факту належного завершення режиму спільного транзиту у верхньому правому куті копії примірника ТСД під штриховим кодуванням MRN вчиняє напис "Альтернативний доказ / Alternative proof - 99202" та засвідчує копію примірника ТСД у графі I "Контроль митниці призначення" ТСД шляхом зазначення:
в підрозділі "Дата прибуття" - дати та часу реєстрації прибуття товарів у митницю призначення за схемою "ДД.ММ.РРРР ГГ:XX", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік, ГГ - години, XX - хвилини;
в підрозділі "Перевірка пломб:" - стану накладених пломб (у разі їх застосування) на момент пред'явлення товарів;
в підрозділі "Примітки:" - назви результату митного контролю в митниці призначення відповідно до Класифікатора кодів результатів митного контролю згідно з додатком 1 до цього Порядку;
в підрозділі "Підпис:" - особистого дати засвідчення (за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік), підпису посадової особи митного органу, яка безпосередньо засвідчує інформацію;
в підрозділі "Печатка:" - відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка безпосередньо засвідчує інформацію.
5. Зміна митниці призначення
1. Завершення режиму спільного транзиту може бути здійснено у митниці, що відрізняється від заявленої у митній декларації митниці призначення, за умови, що відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень на митницю фактичного прибуття покладено супроводження операцій і виконання митних формальностей режиму спільного транзиту.
2. У таких випадках суб'єкт режиму або перевізник пред'являє митниці фактичного прибуття товари, товаросупровідні документи разом із примірником ТСД та іншими документами, оформленими у процесі переміщення товарів.
3. Після отримання товаросупровідних документів разом із примірником ТСД та інших документів, оформлених у процесі переміщення товарів, митниця фактичного прибуття надсилає в ЕТС електронне повідомлення - запит на реєстрацію прибуття товарів [IE002] із зазначенням MRN.
4. ЕТС надсилає митниці фактичного прибуття відповідь у вигляді електронного повідомлення [IE003] з даними митної декларації окремого типу та надсилає митниці призначення, зазначеній у митній декларації окремого типу, електронне повідомлення про реєстрацію прибуття товарів у митниці фактичного прибуття [IE024].
5. Після отримання митницею фактичного прибуття електронного повідомлення [IE003] з даними митної декларації окремого типу така митниця вважається митницею призначення та продовжує виконання митних формальностей, передбачених розділом VI цього Порядком для митниці призначення.
VII. Митні формальності під час здійснення контролю за переміщенням товарів у режимі спільного транзиту
1. Загальні положення
1. Митниця відправлення кожної робочої зміни за допомогою ЕТС відстежує операції режиму спільного транзиту, за якими:
відсутні повідомлення про доставку товарів [IE006] після завершення встановленого строку доставки;
відсутні повідомлення про результати контролю [IE018];
надійшли повідомлення про результати контролю [IE018], що свідчать про виявлені розбіжності, які не дозволяють зняти операції режиму спільного транзиту з контролю.
2. Митні формальності у разі відсутності повідомлень про доставку товарів
1. У разі виявлення операції режиму спільного транзиту, за якою відсутні повідомлення про доставку товарів [IE006] після завершення встановленого строку доставки та/або відсутні повідомлення про результати контролю [IE018], митниця відправлення розпочинає процедуру запиту інформації (розслідування).
2. З метою встановлення факту недоставки товарів у разі відсутності повідомлення про доставку товарів у митницю призначення [IE006] митниця відправлення розпочинає розслідування протягом трьох днів після завершення встановленого строку доставки шляхом запиту інформації від митниці призначення.
3. Митниця відправлення надсилає за допомогою ЕТС митниці призначення електронне повідомлення - запит на отримання інформації [IE142].
4. Митниця призначення перевіряє факт надходження товарів у зону митного контролю та надсилає за допомогою ЕТС митниці відправлення електронне повідомлення - відповідь на запит на отримання інформації [IE143] протягом десяти днів з дати направлення електронного повідомлення - запиту на отримання інформації [IE142].
У разі підтвердження факту надходження товарів митниця призначення невідкладно надсилає за допомогою ЕТС митниці відправлення електронне повідомлення про доставку товарів [IE006] та після проведення митного контролю - повідомлення про результати контролю [IE018].
У разі непідтвердження факту надходження товарів митниця призначення надсилає за допомогою ЕТС митниці відправлення електронне повідомлення - відповідь на запит на отримання інформації [IE143].
5. Митниця відправлення після отримання від митниці призначення електронного повідомлення - відповіді на запит на отримання інформації [IE143] продовжує розслідування шляхом запиту інформації від суб'єкта режиму щодо обставин недоставки товарів у зв'язку з відсутністю у митниці відправлення даних щодо завершення режиму спільного транзиту в митниці призначення.
6. Митниця відправлення надсилає за допомогою ЕТС суб'єкту режиму електронне повідомлення - запит на отримання інформації від суб'єкта режиму щодо обставин недоставки товарів [IE140] та у вигляді документа в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
У запиті на отримання інформації від суб'єкта режиму щодо обставин недоставки товарів зазначається термін надання суб'єктом режиму відповіді на такий запит з доказами виконання перевізником зобов'язання щодо доставки задекларованих товарів та їх пред'явлення разом з ТСД митниці призначення (засвідчена форма розписки ТС 11) та/або альтернативними доказами належного завершення режиму спільного транзиту (за наявності).
Термін надання суб'єктом режиму відповіді на запит становить десять днів з дати направлення запиту.
Якщо операцію режиму спільного транзиту забезпечено фінансовою гарантією у формі документа фінансового гаранта, одночасно із запитом на отримання інформації від суб'єкта режиму щодо обставин недоставки товарів митниця відправлення надсилає повідомлення фінансовому гаранту у формі документа в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.
7. Суб'єкт режиму за наявності засвідченої форми розписки ТС 11 та/або альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту протягом встановленого строку:
надсилає за допомогою програмного забезпечення, що використовується для заповнення митних декларацій окремого типу та обміну інформацією з митними органами, митниці відправлення електронне повідомлення - відповідь на запит на отримання інформації від суб'єкта режиму [IE141]; або
надсилає засобами інформаційно-телекомунікаційних систем відповідь на запит на отримання інформації у формі документа в електронному вигляді.
Після надання відповіді на запит на отримання інформації суб'єкт режиму пред'являє або надсилає митниці відправлення в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем засвідчену форму розписки ТС 11 та/або альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту.
8. Відсутність відповіді від суб'єкта режиму у встановлений термін або отримання митницею відправлення відповіді без засвідченої форми розписки ТС 11 та/або альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту є підставою для передачі справи в митницю гарантії.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.02.2021 N 86
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2021 р.
за N 249/35871
Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи;
Порядок допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту.
2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній митній службі України доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

30 днiв передплати безкоштовно!