Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обовязків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ від 22.12.2020 №2725
Реквизиты

Издатель: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ

Дата 22.12.2020

Номер 2725

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2020 N 2725
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2021 р.
за N 247/35869
Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами
Відповідно до статей 7, 26 і 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 травня 2020 року N 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2020 року за N 563/34846, що додається.
2. Департаменту технічного регулювання та інноваційної політики в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 змін, який набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Новікову І. Ю.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІгор ПЕТРАШКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
22 грудня 2020 року N 2725
ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами
1. У Переліку питань щодо проведення перевірки:
1) пункти 1.2 - 1.6 викласти в такій редакції:
"1.2У призначеного органу з оцінки відповідності кожен працівник із числа не менш як половини його штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має щонайменше річний сукупний досвід виконання робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох роківВисокий Середній Незначний Абзац третій пункту 1 частини першої статті 32 Закону
1.3У визнаній незалежній організації не менш як половина її штатного персоналу, відповідального за затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох роківВисокий Середній Незначний Абзац третій пункту 1 частини другої статті 26 Закону
1.4Призначений орган з оцінки відповідності має у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіє більше ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі - власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення, принаймні, деяких видів випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції в межах сфери призначенняВисокий Середній Незначний Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 32 Закону
1.5Призначений орган з оцінки відповідності уклав угоду (угоди) із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться його власними акредитованими випробувальними лабораторіями (якщо хоча б одна із процедур оцінки відповідності, щодо яких органи з оцінки відповідності призначено, передбачає проведення випробувань продукції)Високий Середній Незначний Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 32 Закону
1.6Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація уклав(ла) договір страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організаціїВисокий Середній Незначний Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 26, абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 32 Закону";
2) підпункт 2.1.4 пункту 2.1 викласти в такій редакції:-
"2.1.4призначеним органом з оцінки відповідності забезпечено дотримання субпідрядниками чи дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання конкретних робіт, пов'язаних із оцінкою відповідності, вимог щодо нерозголошування інформації, що становить предмет професійної таємниці, об'єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органуВисокий Середній Незначний Абзац другий частини першої статті 421 Закону, абзац шостий пункту 1 Спеціальних вимог";
3) пункт 2.10 викласти в такій редакції:-
"2.10Персонал призначеного органу з оцінки відповідності не розголошує інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів з оцінки відповідності, без згоди замовника робіт із оцінки відповідності чи особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовує таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осібВисокий Середній Незначний Абзац другий частини першої статті 421 Закону, пункт 6 Спеціальних вимог";
4) після пункту 3.3 доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:---
"3.4Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація:ХХХХХСтатті 35, 37 і 371 Закону
посилається на призначення лише стосовно видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах своєї сфери призначення;Високий Середній Незначний Частина одинадцята статті 35 Закону
не виконує поза сферою призначення завдання з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом3, які можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення;Високий Середній Незначний Пункт 4 частини другої статті 37 Закону
припинив(ла) виконання завдань з оцінки відповідності та посилання у своїй документації і рекламі на призначення в межах усієї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення чи призупинення дії свідоцтва про призначенняВисокий Середній Незначний Частина перша статті 371 Закону";
У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.11 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.12;
5) пункти 3.7 - 3.9 викласти в такій редакції:----
"3.7Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видає документ про відповідність у разі, якщо виробник не виконав вимог, визначених у технічному регламенті3, відповідних стандартах з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту3 чи інших технічних специфікаціяхВисокий Середній Незначний Частина третя статті 41 Закону
3.8Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів, а в разі необхідності, призупиняє або скасовує документ про відповідність у разі, якщо під час проведення моніторингу відповідності після видачі документа про відповідність призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація виявить, що продукція вже не відповідає вимогам, визначеним у технічному регламенті3, відповідних стандартах з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту3 чи інших технічних специфікаціяхВисокий Середній Незначний Частина четверта статті 41 Закону
3.9Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація залежно від обставин установлює обмеження щодо будь-яких документів про відповідність, призупиняє або скасовує їх у разі, якщо виробником коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатівВисокий Середній Незначний Частина п'ята статті 41 Закону";
6) у пункті 3.11:
абзац другий підпункту 3.11.1 викласти в такій редакції:
"будь-які відмови у видачі документів про відповідність у межах сфери його (її) призначення, встановлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасуванняВисокий Середній Незначний Абзац другий частини першої статті 42 Закону";
після підпункту 3.11.3 доповнити підпунктом 3.11.4 такого змісту:-
"3.11.4Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація надає інформацію, зазначену в пункті 3.3, підпунктах 3.11.1 та 3.11.2 пункту 3.11 не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття ними відповідних рішень, виникнення обставин або одержання запитів, або у строк чи з певною періодичністю, визначені у відповідних технічних регламентах3 чи процедурах оцінки відповідностіВисокий Середній Незначний Частина четверта статті 42 Закону";
7) після пункту 3.12 доповнити пунктом 3.13 такого змісту:-
"3.13У разі якщо призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація визнає чи приймає результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів3, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі укладених із такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності, вони:ХХХХХСтаття 45 Закону
перевірили, чи застосовані в іншій державі процедури оцінки відповідності (навіть якщо вони відрізняються від українських процедур) забезпечують такий самий або вищий рівень відповідності вимогам відповідних технічних регламентів, як і українські процедури оцінки відповідності;Високий Середній Незначний Частина перша статті 45 Закону
перевірили чи національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності як в Україні, так і в іншій державі, є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали угоду про взаємне визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності;Високий Середній Незначний Абзац другий частини третьої статті 45 Закону
застосовують процедуру оцінки відповідності або її частину та видають документ про відповідність, передбачений цією процедурою, під свою відповідальність на підставі результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної іноземним акредитованим органом з оцінки відповідностіВисокий Середній Незначний Абзац третій частини третьої статті 45 Закону".
2. Пункт 7 переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки, викласти в такій редакції:
"7 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"21 серпня 2019 року N 771-".
Виконувач обов'язків директора департаменту технічного регулювання та інноваційної політикиЮрій ПОПРУГА
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2020 N 2725
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2021 р.
за N 247/35869
Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами
Відповідно до статей 7, 26 і 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 травня 2020 року N 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2020 року за N 563/34846, що додається.
2. Департаменту технічного регулювання та інноваційної політики в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 змін, який набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту".

30 днiв передплати безкоштовно!