Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. План від 31.12.2013 №1203

Міністерство фінансів України Наказ, План від 31.12.2013 №1203
Последняя редакция от 21.01.2020. Внесення змін (наказ від 09.12.2019 N 514 /z0025-20/)
Документ подготовлен в системе iplex
9224Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
923Показники розпису асигнувань державного бюджету
9231Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
9232Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
9233Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
9234Поточний розпис асигнувань державного бюджету
9235Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9236Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9237Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9238Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
924Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
9241Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
9242Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
925Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників
9251Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9252Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9253Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9254Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
926Показники розпису доходів місцевих бюджетів
9261Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів
9262Поточний розпис доходів місцевих бюджетів
9263Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
9264Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
927Показники розпису фінансування місцевих бюджетів
9271Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9272Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9273Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9274Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання
928Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів
9281Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9282Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9283Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9284Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
929Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів
9291Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9292Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9293Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9294Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9295Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9296Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9297Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9298Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
93Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені
933Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9331Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9332Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
9333Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
9334Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
9335Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету
934Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9341Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9342Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду
9343Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду
9344Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
( Субрахунок 935 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018
)
( Субрахунок 936 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018
)
935Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені
9351Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку
94Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції
943Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції
9431Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету
9432Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
9433Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою
9434Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету
9435Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
944Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції
9441Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету
9442Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
9443Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
9444Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9445Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
945Нараховані резерви
9451Нараховані доходи фінансового резерву
95Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами
953Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету
9531Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9532Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9533Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою
9534Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу
9535Нараховані відсотки за цінними паперами держави
9536Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
9537Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
9538Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів
954Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
9541Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9542Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9543Платежі з обслуговування місцевого боргу
96Емітовані цінні папери
963Емітовані цінні папери державного бюджету
9631Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики
9632Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики
9633Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики
9634Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету
9635Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики
9636Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики
9637Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики
9638Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету
964Емітовані цінні папери місцевих бюджетів
9641Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів
9642Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів
9643Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів
9644Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів
965Фінансові казначейські векселі
9651Фінансові казначейські векселі
966Державні деривативи
9661Державні деривативи
97Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих
971Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9711Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
9712Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
9713Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9714Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
972Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих
9721Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
9722Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9723Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані
973Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9731Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
9732Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету
974Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих
9741Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
9742Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9743Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9744Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
98Рахунки для обліку коштів, переданих
981Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9811Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9812Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
9813Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів
982Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих
9821Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
9822Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9823Розрахунки за коштами державного бюджету, передані
983Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9831Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
984Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих
9841Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
9842Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
985Рахунки для обліку інших коштів, переданих
9851Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
9852Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
9853Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
9854Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
99Контррахунки до рахунків позабалансового обліку
991Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
992Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
01Орендовані основні засоби та нематеріальні активи
011Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів
012Орендовані основні засоби державних цільових фондів
013Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
014Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів
02Активи на відповідальному зберіганні
021Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів
022Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів
03Бюджетні зобов'язання
031Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів
032Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів
04Непередбачені активи
041Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів
042Непередбачені активи державних цільових фондів
043Тимчасово передані активи
05Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані
051Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів
052Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
053Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
054Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів
06Гарантії та забезпечення отримані
061Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів
062Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів
07Списані активи
071Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
072Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів
073Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів
074Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів
08Бланки документів суворої звітності
081Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів
082Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів
09Передані (видані) активи відповідно до законодавства
091Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів
092Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів
( План рахунків із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015, № 1135 від 23.12.2016, № 571 від 13.06.2017, № 496 від 10.05.2018 )
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2019 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН

30 днiв передплати безкоштовно!