Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Форма типового документа, Порядок, Заява, Довідка, Форма, Декларація від 28.01.2016 №21
Документ подготовлен в системе iplex
Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5).
( Абзац п'ятий підпункту 6 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)). Коригування обсягів за такими операціями окремо відображається у рядку 5.1.1.
( Підпункт 6 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
(Д5) (додаток 5) заповнюється в розрізі операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу;
( Абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )( Абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац восьмий підпункту 6 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
7) у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями;
( Абзац перший підпункту 7 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац другий підпункту 7 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
8) коригування податкових зобов’язань, крім випадків, передбачених цим Порядком, відображається у рядках 7 та 8.
( Абзац перший підпункту 8 пункту 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац другий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
У разі коригування податкових зобов’язань у зв’язку із збільшенням суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, заповнюється таблиця 1.2 (Д1) (додаток 1).
( Підпункт 8 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 381 від 23.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац третій підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац четвертий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац п'ятий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац шостий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац сьомий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац восьмий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )( Абзац восьмий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
У рядку 8 вказуються суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.
( Абзац дев'ятий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
4. Розділ II "Податковий кредит":
1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 13).
( Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац десятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів.
( Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
У рядку 13 також відображаються коригування податкового кредиту за отриманими на митній території України від нерезидента послугами;
( Підпункт 1 пункту 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Підпункт 1 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
2) у рядку 12 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;
( Підпункт 2 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
3) коригування податкового кредиту відображається у рядку 14.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
При заповненні рядка 14 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів;
( Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Підпункт 4 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Підпункт 5 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
4) у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.
Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д6) (додаток 6).
Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
При заповненні рядка 15 обов’язковим є подання (Д6) (додаток 6);
5) у рядку 16 відображається від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.
У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період.
У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від’ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду.
У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу.
( Абзац четвертий підпункту 5 пункту 4 розділу V в редакції Наказів Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017, № 734 від 02.12.2020 )
У рядку 16.3 також вказується узгоджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від’ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період), на який припадає день узгодження, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу.
( Підпункт 5 пункту 4 розділу V доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
У разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 обов’язковим є заповнення таблиці "Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку".
5. Розділ III "Розрахунки за звітний період":
1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.
У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу;
( Підпункт 1 пункту 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.
( Абзац перший підпункту 2 пункту 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )( Абзац третій підпункту 2 пункту 5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.
З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).
У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
3) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20;
4) сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації):
( Абзац перший підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1);
( Абзац другий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).
Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
Значення рядка 3 таблиці 1 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації;
( Абзац шостий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 503 від 25.05.2016, № 276 від 23.02.2017 )
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
При заповненні рядка 20.2 обов’язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3;
( Абзац десятий підпункту 4 пункту 5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
5) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.
( Абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
V-1. Порядок визначення сум податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг
1. Ведення обліку суми податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, передбачено пунктом 30.6 статті 30 розділу I та пунктами 201.14, 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.
2. Відомості про суми податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному цим розділом, зазначаються у таблиці 2 (Д5) (додаток 5) за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
Таблиця 2 (Д5) (додаток 5) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.
У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 (Д5) (додаток 5) проставляється умовний код "99999999".
3. Розрахунок не сплачених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування:
Сума ПП = V пост. х 20% - (Vприд. з ПДВ + Vприд. з ПДВ + Vприд. з ПДВ ) х 20%.
зв. 20% 7% 0%/зв.
де
Сума ПП - сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги;
V пост.зв. - обсяги операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (із розділу I "Податкові зобов'язання" декларації (або уточнюючого розрахунку));
V прид. з ПДВ 20% - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за основною ставкою, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
V прид. з ПДВ 7% - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за ставкою 7 %, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
V прид. з ПДВ 0%/зв. - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 відсотків, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)).
Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, не враховуються у такому розрахунку.
( Порядок доповнено новим розділом V-1згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку
1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.
3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.
4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).
5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.
7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.1.
( Пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 )
8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України (далі - особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету).
( Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
2. З розділу I "Розрахунок податкових зобов’язань за звітний (податковий) період" значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
( Пункт 2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
3. У разі уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)), розрахунок з позначкою "Уточнюючий" (далі - уточнюючий розрахунок за операціями з постачання послуг нерезидентами) може бути поданий у спосіб, визначений абзацом четвертим пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
( Розділ VII доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
4. У розділі II "Розрахунок уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний (податковий) період, що уточнюється:
1) у графах 2-7, 10 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 відображаються відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового) періоду, що уточнюється;
2) у графах 8, 11 відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення;
3) у графах 9, 12 відображається сума помилки (абсолютне значення).
Значення графи 12 рядка "Усього до нарахування/зменшення" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
Особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, яка самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих періодів, зобов’язана сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
У графі 12 рядка "Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)" відображається сума нарахованого штрафу. Значення цієї графи відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
( Розділ VII доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 488 від 20.11.2019 )
VІІІ. Зміна форм податкової звітності
1. У разі зміни форм податкової звітності Державна податкова служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові форми звітності.
2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).
3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна податкова служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
( Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Додаток 1
до Порядку заповнення і подання
податкової звітності з податку
на додану вартість
(пункт 9 розділу ІІI)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017, № 488 від 20.11.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 734 від 02.12.2020 )
Додаток 2
до Порядку заповнення і подання
податкової звітності з податку
на додану вартість
(пункт 9 розділу ІІI)
ЗАЯВА
про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017, № 488 від 20.11.2019, № 734 від 02.12.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2016 № 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 159/28289
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!