Про Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків. Наказ від 28.03.1996 №20/96/49/38

Державний комітет України по харчовій промисловості Наказ від 28.03.1996 №20/96/49/38
Последняя редакция от 18.11.2005 втрата чинності (наказ від 21.10.2005 N 572/719/363 /z1345-05/)
Реквизиты

Издатель: Державний комітет України по харчовій промисловості

Тип Наказ

Дата 28.03.1996

Номер 20/96/49/38

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 20/96/49/38 від 28.03.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 1996 р.
за N 157/1182
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 572/719/363 від 21.10.2005 )
Про Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 69
"Про заходи матеріального стимулювання виробників насіння буряків",
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків (додаток).
2. Концерну "Укрцукор" (О.Заєць), головному управлінню землеробства (Л.Зіневич), обласним формуванням цукрової промисловості та обласним управлінням сільського господарства і продовольства разом з місцевими органами виконавчої влади рекомендувати сільськогосподарським товаровиробникам здійснювати, починаючи з 1996 року, продаж цукровим заводам для проведення зустрічного продажу буряконасінницьким господарствам і насіннєвим заводам цукру, меляси та жому згідно з цим документом.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного Комітету України по харчовій промисловості Г.Загороднього та першого заступника Міністра сільського господарства і продовольства України Б.Супіханова.
Голова Державного Комітету
України по харчовій промисловості
Міністр сільського господарства
і продовольства України
Перший заступник Міністра
фінансів України
Заступник Міністра економіки України

Л.Сватков

П.Гайдуцький

М.Сивульський
В.Пошивайло
Затверджено
наказом Держхарчопрому України,
Мінсільгосппроду України, Мінфіну
України та Мінекономіки України
від 28 березня 1996 року
N 20/96/49/38
Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків
1. На цукрових заводах рекомендується створювати фонди стимулювання (цукру, меляси, жому) за рахунок відрахувань бурякосіючими господарствами всіх форм власності з кожного гектара посівів фабричних буряків 40 кг цукру, 21 кг меляси, 1 т жому при середній нормі висіву три посівні одиниці насіння на гектар (відповідно по 13,3 кг, 7,0 кг, 330 кг за 1 посівну одиницю одержаного на посів насіння).
2. Бурякосіючі господарства продають цукровим заводам в фонди стимулювання цукор, мелясу і жом на договірних умовах за оптово-відпускними цінами.
3. Цукрові заводи продають цукор, мелясу і жом буряконасінницьким господарствам і насіннєвим заводам з фондів стимулюваня за нормами, рекомендованими постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 69 "Про заходи матеріального стимулювання виробників насіння буряків" за оптово-відпускними цінами.
4. Буряконасінницькі господарства укладають з насіннєвими заводами договори на приймання насіння. Насіннєві заводи видають буряконасінницьким господарствам довідки про кількість і якість закупленого насіння, а обласні формування цукрової промисловості про кількість закладених маточних коренеплодів, на основі яких цукрові заводи продають їм цукор, мелясу і жом.
5. Координацію розподілу фонду стимулювання між виробниками насіння по областях здійснює концерн "Укрцукор" за поданими довідками про обсяги закупленого і реалізованого на посів насіння буряків та закладених маточних коренеплодів на зберігання для посадки висадків.
Голова правління концерну
"Укрцукор" Держхарчопрому України
Начальник Головного управління
землеробства Мінсільгосппроду України

О.Заєць

Л.Зіневич
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 20/96/49/38 від 28.03.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 1996 р.
за N 157/1182
Про Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 69
"Про заходи матеріального стимулювання виробників насіння буряків",
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків (додаток).
2. Концерну "Укрцукор" (О.Заєць), головному управлінню землеробства (Л.Зіневич), обласним формуванням цукрової промисловості та обласним управлінням сільського господарства і продовольства разом з місцевими органами виконавчої влади рекомендувати сільськогосподарським товаровиробникам здійснювати, починаючи з 1996 року, продаж цукровим заводам для проведення зустрічного продажу буряконасінницьким господарствам і насіннєвим заводам цукру, меляси та жому згідно з цим документом.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного Комітету України по харчовій промисловості Г.Загороднього та першого заступника Міністра сільського господарства і продовольства України Б.Супіханова.
Голова Державного Комітету
України по харчовій промисловості
Міністр сільського господарства
і продовольства України
Перший заступник Міністра
фінансів України
Заступник Міністра економіки України

Л.Сватков

П.Гайдуцький

М.Сивульський
В.Пошивайло
Затверджено
наказом Держхарчопрому України,
Мінсільгосппроду України, Мінфіну
України та Мінекономіки України
від 28 березня 1996 року
N 20/96/49/38
Механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків