Про внесення доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість". Наказ від 11.03.1996 №21

Міністерство фінансів України , Головна державна податкова інспекція України Наказ від 11.03.1996 №21
Последняя редакция от 29.11.2008 Редакція (наказ від 16.09.2008 N 596 /z1113-08/)
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України , Головна державна податкова інспекція України

Тип Наказ

Дата 11.03.1996

Номер 21

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21 від 11.03.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 1996 р.
за N 148/1173
Про внесення доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість"
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Головної державної податкової інспекції N 3 від 10.02.93, до якого вносились зміни )
Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
НАКАЗУЮ:
1. Внести доповнення до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого 1993 року N 3 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року за N 18 (із змінами, внесеними наказами від 31 травня 1994 року N 44, від 30 червня 1994 року N 56, від 12 серпня 1994 року N 76, від 25 грудня 1995 року N 98, що додається.
2. Начальнику управління розробки проектів та інструкцій по непрямих податках Фліссак Н.П. у п'ятиденний термін подати цей наказ для державної реєстрації.
Заступник Міністра фінансів
начальник Головної державної
податкової інспекції України


В.Н.Ільїн
Затверджено
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 11 березня 1996 року N 21
Доповнення до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого 1993 року N 3 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року за N 18 ( z0018-93 )
1. Пункт 13 розділу III доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) різниця між цінами продажу і цінами, за якими проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суму податку на добавлену вартість, на продовольчі товари поліпшеного асортименту та промислові товари підвищеного попиту, згідно із переліком та нормами, що встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, продаж яких здійснюється інвалідам та ветеранам за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, у магазинах, секціях, відділах та інших торговельних підприємствах, що обслуговують зазначені категорії громадян.
При цьому необхідною умовою є ведення окремого обліку вказаних товарів, які безпосередньо реалізуються інвалідам і ветеранам війни, а також доходів від їх реалізації."
2. Пункт 48 розділу VII доповнити абзацом такого змісту:
"Суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, оприбутковані придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати обігу по реалізації товарів, різниця між цінами продажу яких, відповідно до підпункту "є" пункту 13 цієї Інструкції не є об'єктом оподаткування, на розрахунки з бюджетом не відносяться, а включаються до витрат обігу. Суми податку на добавлену вартість, фактично сплаченого до бюджету під час митного оформлення імпортних товарів, а також суми податку на добавлену вартість, сплаченого за товари вітчизняного виробництва, включаються до вартості таких товарів. Податок на добавлену вартість, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди і нематеріальні активи, включаючи податок на добавлену вартість з імпортних основних виробничих фондів і нематеріальних активів, що використовуються для надання послуг з реалізації зазначених товарів, покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання".
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21 від 11.03.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 1996 р.
за N 148/1173
Про внесення доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість"
Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
НАКАЗУЮ:
1. Внести доповнення до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого 1993 року N 3 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року за N 18 (із змінами, внесеними наказами від 31 травня 1994 року N 44, від 30 червня 1994 року N 56, від 12 серпня 1994 року N 76, від 25 грудня 1995 року N 98, що додається.
2. Начальнику управління розробки проектів та інструкцій по непрямих податках Фліссак Н.П. у п'ятиденний термін подати цей наказ для державної реєстрації.
Заступник Міністра фінансів
начальник Головної державної
податкової інспекції України


В.Н.Ільїн
Затверджено
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 11 березня 1996 року N 21
Доповнення до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого 1993 року N 3 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року за N 18 ( z0018-93 )
1. Пункт 13 розділу III доповнити підпунктом "є" такого змісту: