Щодо застосування норм законодавства про працю

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Лист від 04.05.2021 №4712-06/26182-07
Реквизиты

Издатель: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Лист

Дата 04.05.2021

Номер 4712-06/26182-07

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
04.05.2021 N 4712-06/26182-07
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуло лист щодо застосування норм законодавства про працю і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 60-1 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) надомна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.
Згідно з частиною першою статті 60-2 КЗпП дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Звертаємо увагу на те, що статті 60-1та 60-2 КЗпП допускають можливість переведення працівника на інший режим роботи.
Водночас зазначені статті не містять обов'язку роботодавця переводити працівників на інший режим роботи з ініціативи працівника. У зв'язку з цим таке переведення, на нашу думку, може бути здійснено лише у разі згоди на це роботодавця.
Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 24 КЗпП додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема, при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу.
Разом з тим на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру надомна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов'язкового укладення трудового договору про надомну або дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження надомної роботи. У такому разі норми частини третьої статті 32 КЗпП не застосовуються (частина восьма статті 601та частина одинадцята статті 60-2КЗпП).
З огляду на викладене вважаємо, переведення працівника з його ініціативи на надомну або дистанційну роботу без обов'язкового укладення відповідного трудового договору в письмовій формі можливе у випадках, зазначених у частині восьмій статті 601та частині одинадцятій статті 60-2КЗпП.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання паперового документообігу, у зв'язку з чим відповідь надається електронною поштою.
Заступник Міністра розвиткуекономіки, торгівлі та сільськогогосподарства України з питаньцифрового розвитку, цифровихтрансформацій і цифровізаціїІгор ДЯДЮРА
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
04.05.2021 N 4712-06/26182-07
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуло лист щодо застосування норм законодавства про працю і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 60-1 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) надомна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.
Згідно з частиною першою статті 60-2 КЗпП дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Звертаємо увагу на те, що статті 60-1та 60-2 КЗпП допускають можливість переведення працівника на інший режим роботи.
Водночас зазначені статті не містять обов'язку роботодавця переводити працівників на інший режим роботи з ініціативи працівника. У зв'язку з цим таке переведення, на нашу думку, може бути здійснено лише у разі згоди на це роботодавця.
Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 24 КЗпП додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема, при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу.

30 днiв передплати безкоштовно!