Щодо визначення доходів платником податку на прибуток та коригування доходів за попередні звітні (податкові) періоди у разі зміни системи оподаткування протягом звітного року

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.11.2020 №4852/ІПК/99-00-04-02-02-06
Последняя редакция от 26.11.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.11.2020

Номер 4852/ІПК/99-00-04-02-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.11.2020 N 4852/ІПК/99-00-04-02-02-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію на звернення Товариства щодо визначення доходів платником податку на прибуток та коригування доходів за попередні звітні (податкові) періоди у разі зміни системи оподаткування протягом звітного року.
Товариство повідомило, що в першому кварталі 2020 року перебувало на спрощеній системі оподаткування як платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3 відс., з другого кварталу 2020 року перейшло на загальну систему оподаткування, сплачує податок на прибуток та просить роз'яснити як відображаються доходи у податковому обліку у разі якщо Товариство відвантажило товар покупцю та отримало оплату за нього в період перебування на спрощеній системі оподаткування, а повернення товару та розірвання договору з покупцем здійснено Товариством у період перебування на загальній системі оподаткування.
Зазначаємо, що згідно інформаційних баз даних ДПС Товариство протягом звітних (податкових) періодів поточного року (І квартал 2020 року, півріччя 2020 року та три квартали 2020 року) перебувало на спрощеній системі оподаткування, зокрема, платником єдиного податку третьої групи за ставкою 3 відсотки.
Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Згідно з п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексу.
Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).
Отже, отримана оплата за відвантажений товар у період перебування платника податків (юридичної особи) на спрощеній системі оподаткування (третя група) включається до складу доходу платника єдиного податку (юридичної особи) та підлягає відображенню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578 із змінами і доповненнями.
У разі переходу платником податків на загальну систему оподаткування об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу. А саме: об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Таким чином, платник податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на загальну систему оподаткування, формує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток відповідно до правил бухгалтерського обліку.
Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 Кодексу).
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"зі змінами).
Отже, якщо платник податків (юридична особа) у I кварталі 2020 року перебував на спрощеній системі оподаткування (третя група) і задекларував дохід у розмірі коштів, отриманих за відвантажений товар, а у II кварталі 2020 року, перебуваючи вже на загальній системі оподаткування, повернув покупцю отримані вищевказані кошти та отримав раніше відвантажений товар, то вказана операція при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток визначається вже за правилами бухгалтерського обліку. При цьому, показники декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за I квартал 2020 року не підлягають коригуванню, оскільки операція з повернення коштів та товару відбулася вже в періоді перебування платника податків на загальній системі оподаткування.
Додатково повідомляємо, що пунктом 528підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.11.2020 N 4852/ІПК/99-00-04-02-02-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію на звернення Товариства щодо визначення доходів платником податку на прибуток та коригування доходів за попередні звітні (податкові) періоди у разі зміни системи оподаткування протягом звітного року.
Товариство повідомило, що в першому кварталі 2020 року перебувало на спрощеній системі оподаткування як платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3 відс., з другого кварталу 2020 року перейшло на загальну систему оподаткування, сплачує податок на прибуток та просить роз'яснити як відображаються доходи у податковому обліку у разі якщо Товариство відвантажило товар покупцю та отримало оплату за нього в період перебування на спрощеній системі оподаткування, а повернення товару та розірвання договору з покупцем здійснено Товариством у період перебування на загальній системі оподаткування.
Зазначаємо, що згідно інформаційних баз даних ДПС Товариство протягом звітних (податкових) періодів поточного року (І квартал 2020 року, півріччя 2020 року та три квартали 2020 року) перебувало на спрощеній системі оподаткування, зокрема, платником єдиного податку третьої групи за ставкою 3 відсотки.
Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Згідно з п. 292.6 ст. 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +